các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi 9 tháng đầu năm 2022
Ngày đăng 15/10/2022 | 14:26  | Lượt xem: 313

Với kết quả đạt được trong các phong trào thi đua của phường trong 9 tháng đầu năm, UBMTTQ và các tổ chức thành viên phường Phúc Lợi đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, góp phần tích cực giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, và các chương trình, nghị quyết của ngành dọc cấp trên, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Phúc Lợi đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phát động thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng tới cả hệ thống của mặt trận. Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, MTTQ và các đoàn thể phường Phúc Lợi đã tổ chức tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương. MTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chủ đề năm“ dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” tiếp tục thực hiện Thực hiện kế hoạch  số 211/KH-QU của Quận ủy về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên năm 2020 và những năm tiếp theo, cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  và các phong trào thi đua yêu nước.

Kết quả 9 tháng năm 2022 của MTTQ phường Phúc Lợi đó là đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động gắn với các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp, phát động. MTTQ và các thành viên đã tổ chức tuyên truyền chức 22 hội nghị lồng ghép (15 hội nghị lồng ghép khác) để tuyên truyền các hoạt động của MTTQ Việt Nam với 2.323 lượt người tham dự; viết và đăng 19 tin hoạt động trên cổng TTĐT phường, 06 buổi tuyên truyền tại các tổ dân phố về người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam với 427 người tham dự…

Tuyên truyền Biển đảo và học tập chuyên đề năm 2022
Tuyên truyền Biển đảo và học tập chuyên đề năm 2022

MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022 với chủ đề “Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề năm “dân vận khéo trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Các ban công tác mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố xây dựng các mô hình phù hợp để thực hiện.

Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2022

Phối hợp tuyên truyền 10 buổi về công tác GPMB dự ngõ 201, ngõ 279, đường hành lanh chân đê thông qua công tác tuyên truyền vận động, các ban đều cố gắng hoàn thành các nội dung đã đăng ký thực hiện, trong đó nổi bật là mô hình dân vận trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay cơ bản các hộ được vận động đều đồng thuận, với 03 dự án đã có 244/300 hộ có phương án nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng (trong đó có 45/86 hộ có đất ao vườn).

Vận động công tác GPMB dự án đường hành lang chân đê

Công tác chỉnh trang đô thị, nhiều ban công tác mặt trận đã phối hợp với tổ dân phố thực hiện tốt công tác dân vận, xã hội hoá nguồn kinh phí để xây dựng và hoàn thành các mô hình tuyên truyền về công tác chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường có sức lan toả cao trong cộng đồng dân cư.

Năm 2022, có 3679/3782 hộ đăng ký gia đình văn hóa đạt tỷ lệ  97,27 %; 15/15 tổ đăng ký tổ dân phố văn hóa. Về thực hiện tang văn minh tiến bộ, toàn phường có 56/57 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 98,2. Phối hợp với UBND phường chỉ đạo công tác tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, đúng quy định, an toàn trong mùa dịch covid-19. Thực hiện tốt Kế hoạch 211/KH-QU về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, gắn với xây dựng phường văn minh đô thị, tổ dân phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường đã phối hợp tổ chức tổng vệ sinh, chăm sóc các vươn hoa, cây xanh tại các vườn hoa và các nhà văn hóa, nhà trường với số buổi là 08 buổi và 1130 lượt người tham gia. Các tổ dân phố đã tuyên truyền vận động các hộ không chăn nuôi gia súc gia cầm trong khu dân cư và không dùng than tổ ong để làm nhiên liệu trong sinh hoạt và kinh doanh, giảm thiểu sử dụng túi ny lon dùng 1 lần khó tiêu hủy.

Hoạt động CLB tình nguyện vì môi trường hàng tuần

Vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 133.147.000 đồng đạt 166,4%, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 140.490.000 đồng, đạt 140,4%, quỹ “Vì người nghèo” 118.940.000 đồng đạt 148,6%. MTTQ phường trích từ quỹ “Vì người nghèo” tặng 9 hộ cận nghèo với số tiền 9.000.000 đồng nhân dịp tết nguyên đán Nhâm Dần; 31 trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tháng hành động vì trẻ em với tổng số tiền 15.500.000 đồng; 28 trẻ em thuộc hộ cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023 và tết Trung thu với số tiền 8.400.000 đồng. Phối hợp rà soát, lập danh sách 14 thành viên hộ cận nghèo tham gia đóng BHXH tự nguyện.

Hỗ trợ hộ cận nghèo hàng tháng

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Ban thanh tra nhân dân ở phường luôn hoạt động có hiệu quả. MTTQ thực hiện nội dung giám sát thường xuyên với UBND về công tác đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT công tác thu gom rác, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tổ chức giám sát chuyên đề 02 cuộc về công tác quản lý TTĐT-TTXD và GPMB năm 2022; duy trì việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công dân về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa, trong 9 tháng giám sát 13 buổi, số người được lấy ý kiến 47. Đóng góp 10 lượt ý kiến vào các văn bản của Đảng; 12 lượt ý kiến đối với chính quyền, 6 lượt ý kiến đối với cán bộ công chức. Tổ chưc 01 hội nghị phản biện xã hội, nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì phản biện về dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phối hợp tổ chức tốt cuộc đối thoại giữa người đứng đầu với nhân dân và các đoàn thể đảm bảo được dân chủ và chất lượng các cuộc đối thoại đã được nâng lên rõ rệt.

Hội nghị đối thoại

Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần không nhỏ vào việc giám sát, phát hiện những sai phạm trong quá trình thi công các công trình tại địa phương, đảm bảo chất lượng công trình khi đưa vào sử dụng.

Giám sát chuyên đề của MTTQ phường

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ phường Phúc Lợi tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng giàu đẹp./.