các bài viết chuyên sâu

Những bức tranh cổ động tiêu biểu tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022).
Ngày đăng 10/12/2022 | 10:07  | Lượt xem: 739

Đây là những tác phẩm tiêu biểu được chấm chọn từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022).

Phát động từ tháng 8/2022, cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại sâu sắc của Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không; thể hiện truyền thống vẻ vang, tôn vinh những chiến công của trí tuệ, lòng quả cảm và ý chí quật cường của dân tộc, quân đội ta, của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân, quân dân Thủ đô và các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia, Hội đồng nghệ thuật đã tổ chức chấm chọn được 68 tác phẩm tiêu biểu phục vụ công tác tuyên truyền. 

Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu:

Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 1
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 2
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 3
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 4
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 5
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 6
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 7
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 8
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 9
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 10
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 11
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 12
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 13
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 14
Ấn tượng tranh cổ động 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không ảnh 15

 

Nguồn: khoahocdoisong.vn