các bài viết chuyên sâu

Những chuyển biến tích cực trong công tác Dân vận của Đảng bộ phường Phúc Đồng
Ngày đăng 13/08/2019 | 15:38  | Lượt xem: 445

6 tháng đầu năm 2019,dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường, công tác Dân vận từ phường tới các tổ dân vận tổ dân phố tiếp tục được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao

Các cấp ủy Đảng, chính quyền phường đã tăng cường lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, với phương châm sát với dân, hướng về tổ dân phố, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết những kiến nghị của nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở tổ dân phố gắn với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, để xây dựng phường Phúc Đồng ngày càng văn minh từng bước hiện đại. 

Công tác dân vận luôn được Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể phường Phúc Đồng quan tâm thực hiện. Ngay từ đầu năm khối dân vận phường đã tổ chức họp khối dân vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố để triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận năm 2019. Để làm tốt công tác dân vận, cùng với việc tập trung củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng ủy phường Phúc Đồng chỉ đạo khối dân vận Đảng ủy, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, sát dân về công tác dân vận

Hình ảnh: Hội nghị triển khai công tác dân vận năm 2019

Trong 6 năm tháng đầu năm 2019, Đảng ủy chỉ đạo khối dân vận phường tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước có liên quan đến công tác vận động quần chúng; đặc biệt là học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đảng viên. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Phường , nhiệm kỳ 2019-2024 thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019, đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Ảnh: Đại hội MTTQ phường Phúc Đồng - nhiệm kỳ 2019-2024 

khối Dân vận phường tham mưu Đảng ủy tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền chủ động phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh sốt xuất huyết; phát động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”.Để nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của MTTQ và các ban ngành đoàn thể ở phường, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để cán bộ làm công tác dân vận từ phường tới tổ dân phố nắm rõ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2019, khối dân vận phối hợp với các ban ngành đoàn thể đã tổ chức trên 5 buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, chính sách GPMB, tuyên truyền luật giao thông đường bộ  tới hơn 852 lượt cán bộ và nhân dân. Đảng ủy phường chỉ đạo khối Dân vận, các ban ngành đoàn thể, Tổ dân vận các Tổ dân phố tích cực đổi mới phương thức hoạt động, phong cách làm việc theo hướng trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với nhân dân; hướng mạnh về tổ dân phố, bám sát thực tiễn, kịp thời phát hiện, nắm bắt thông tin, tư tưởng nhân dân để tham mưu giúp Đảng ủy chỉ đạo chính quyền các ngành chức năng xử lý, tháo gỡ những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân để giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của nhân dân

Công tác dân vận của Đảng uỷ phường trong 6 tháng vừa qua đã thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, qua đó thực hiện tốt công tác ổn định tư tưởng trong nhân dân, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.  Do đó công tác dân vận từ phường tới Tổ dân phố đã được chú trọng, chăm lo giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, người nghèo, trong dịp các ngày lễ ngày tết, nhân dịp ngày thương binh liệt sỹ với tổng số  272 xuất quà với số tiền là 54.400.000đ

Ảnh Lãnh đạo quận, phường tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2019

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, duy trì tốt việc tiếp nhận, giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa liên thông"; niêm yết công khai các quy định về thủ tục, hồ sơ, quy trình và thời hạn giải quyết công việc, các khoản phí, lệ phí cho tổ chức, công dân được biết. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những thắc mắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân. Đảng ủy, UBND phường có lịch tiếp dân vào thứ 2 hàng tuần do lãnh đạo UBND phường trực tiếp, kết hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện việc tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

 Thường xuyên tổ chức đối thoại và trực tiếp giữa lãnh đạo UBND phường với nhân dân tại phòng tiếp dân và phối hợp tổ chức một buổi đối thoại trực tiếp về công tác cải cách thủ tục hành chính để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của nhân dân trên các lĩnh vực về công tác cải các hành chính và các chế độ chính sách, công tác GPMB, tái định cư, tranh chấp đất đai, bằng cách làm cụ thể này mà công tác dân vận đã góp phần vào tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trách nhiệm của mình trên các lính vực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ảnh Hội nghị đối thoại của Lãnh đạo phường về công tác cải các hành chính

Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của Đảng uỷ phường được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hình thức tổ chức thực hiện đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, và hướng về cơ sở, bám sát địa bàn. Nội dung của công tác này là tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận đông nhân dân thu nộp các loại thuế quỹ nộp về phường đạt 100%, thực hiện tốt chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của  địa phương, nhất là là việc thực hiện chủ đề của quận “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp-văn minh” .

Để thực hiện tốt chủ đề của quận “ Hành động vì một Long Biên xanh-sạch –đẹp-văn minh”. khối dân vận phường đã tham mưu cho đảng uỷ phường xây dựng kế hoạch giao nhiệm vụ cho chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện, có giao cụ thể các tuyến đường cho các đoàn thể như Uỷ ban MTTQ phường phân công chịu trách nhiệm các tuyến phố có tên, hội phụ nữ phân công chịu trách nhiệm các tuyên ngõ, hội Cựu Chiến Binh chịu trách nhiệm tổng vệ sinh các nhà văn hoá. Đoàn Thanh Niên chịu trách nhiệm tổng vệ sinh vườn hoa Phúc Đồng, các điểm di tích trên địa bàn phường, hàng tuần duy trì tổng vệ sinh vào sáng thứ bẩy hàng tuần tại các tổ dân phố . Sau khi Đảng uỷ phường có kế hoạch chỉ đạo các đoàn thể các đoàn thể xây dựng kế hoạch phân công rõ người rõ việc để tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các tuyến đường và giám sát việc thực hiện các tuyến đường được phân công trên địa bàn phường. Sau 6 tháng triển khai thực hiện chủ đề của quận về xanh-sạch-đẹp, hàng tuần lãnh đạo Đảng uỷ, các đoàn thể đi kiểm tra thì Đảng uỷ phường đánh giá cao các đoàn thể, các tổ dân phố thực hiện tốt chủ đề của quận và còn một số tồn tại thì Đảng uỷ kịp thời chỉ đạo chính quyền các đoàn thể thực hiện tốt các tồn tại đã chỉ ra, nên phong trào xanh-sạch-đẹp của phường đạt kết quả cao..

Hình ảnh: Tổ dân phố số 1 tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần
Hình ảnh: Tổ dân phố số 2 tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần

Việc thực hiện nếp sống văn minh trên địa bàn phường đã được khối Dân vận phường và tổ dân vận các tổ dân phố tuyên truyền nhân dân thực hiện rất tốt việc tang, tổ chức lễ tang chu đáo, trang nghiêm tiết kiệm phù hợp với tập quán, truyền thống văn hoá dân tộc, không có hiện tượng mê tín dự đoan trong lễ tang, các gia đình có người qua đời thực hiện khai tử đầy đủ, và đã vận động 19/21 người qua đời đi hoả táng đạt 90,4%.

Với những kết quả hoạt động của khối dân vận, đã góp phần làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của phường, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân  được nâng cao, bộ mặt đô thị trên địa bàn phường ngày càng đổi mới. Hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, công tác quốc phòng - an ninh luôn đảm bảo, từng bước đáp ứng yêu cầu bảo đản an ninh chính trị trật tự xã hội trên địa bàn phường./.