các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật trong công tác phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn phường Giang Biên 6 tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 13/08/2019 | 16:01  | Lượt xem: 285

Nhờ chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của phường Giang Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo đà để địa phương phát triển nhanh và bền vững hơn.

Giang Biên có 130 ha diện tích đất đang sử dụng để sản xuất nông nghiệp được chia thành 02 vùng, vùng sản xuất trong đồng 40 ha và vùng sản xuất ngoài bãi là 90 ha. Giai đoạn 2016-2020, UBND phường Giang Biên đã xây dựng và triển khai phương án nâng cao chất lượng vùng sản xuất rau quả trên địa bàn phường. Nội dung chủ yếu của phương án là duy trì và phát triển các vùng sản xuất hiệu quả, thay thế dần diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đầu năm 2018 tổng diện tích chuyển đổi mới là 03ha đất nông nghiệp tại khu Lạch sang sản xuất rau thủy canh.

Đầu năm 2019, UBND phường đã xây dựng phương án số 08/PA-UBND về việc nâng cao chất lượng vùng sản xuất rau, quả an toàn trên địa bàn phường Giang Biên năm 2019 với mục đích chính là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn (đảm bảo ATTP), nông nghiệp đô thị, giảm thiểu diện tích hoang hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo thêm việc làm cho người lao động. Khuyến khích phát triển nông nghiệp theo mô hình kinh tế trang trại, gắn phát triển nông nghiệp với các loại hình dịch vụ, du lịch. Các nhiệm vụ, giải pháp được chỉ rõ trong phương án: Thứ nhất là duy trì quản lý, kiểm soát các vùng sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGap tại 03 khu đã được chi cục an toàn thực phẩm Hà Nội cấp giấy chứng nhận (vùng sản xuất rau sạch tại khu 5; vùng sản xuất quả an toàn tại khu Hồ Tròn, khu Sủng); thứ hai là xây dựng mới vùng sản xuất rau, quả an toàn được kiểm soát theo quy trình vietGap tại vùng sản xuất rau tại khu I, vùng chuyển đổi cây trồng mới tại khu Lạch.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất rau, quả an toàn, xây dựng các mô hình sản xuất rau, quả sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP, cung cấp các loại rau chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng. Phát triển vùng rau an toàn đã và đang mang lại hiệu quả cao cho người dân trong phát triển kinh tế. Với lợi thế về nguồn nước, đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hòa thuận lợi cho sản xuất rau, 6 tháng đầu năm 2019, các hộ sản xuất thuộc 7 tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,7 đã chú trọng phát triển các mặt hàng rau, củ, quả có thế mạnh, thương hiệu của địa phương như cà chua, rau cải, đậu các loại; ổi, Cam canh..., xây dựng các mô hình, tổ sản xuất rau, quả sạch theo tiêu chuẩn VietGap, xây dựng các phương án kết nối thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê của 02 HTX DVTH, vụ xuân năm 2019, diện tích sản xuất rau, quả an toàn là 16,9 ha, năng suất trung bình đạt 180 tạ/ha, giá trị sản xuất trung bình ước tính đạt 200-250 triệu/ha. Điều này đã góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng và thương hiệu cho các mặt hàng rau, quả sạch của phường Giang Biên, đồng thời đem lại thu nhập cao cho nhiều hộ nông dân trong phát triển kinh tế.

Chủ trương đúng, chính sách phù hợp được các cấp, các ngành chung tay thực hiện và nhân dân hưởng lợi nhiệt tình hưởng ứng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất nông nghiệp. Mặt khác, còn phải bảo đảm ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng thu nhập cho người dân. Từ đó giúp họ làm giàu trên mảnh đất của mình một cách bền vững.

(Khu sản xuất rau an toàn tại khu 5 theo tiêu chuẩn VietGap)

(Vùng sản xuất quả an toàn tại khu Sủng, khu Hồ Tròn)

(Một buổi chuyển giao mô hình kỹ thuật chăm sóc rau sạch tại khu 5)