các bài viết chuyên sâu

Hội Khuyến học phường Thượng Thanh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2014-2019.
Ngày đăng 19/08/2019 | 09:25  | Lượt xem: 446

Sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Khuyến học phường Thượng Thanh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ khác được giao.

Trong công tác xây dựng tổ chức Hội: Hội Khuyến học phường và các chi hội cơ sở đã tổ chức tốt sinh hoạt, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân các Chủ trương, chính sách của Đản, Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Với phương châm “hướng mạnh hoạt động về cơ sở”, việc phát triển các chi hội và hội viên hội khuyến học được đặc biệt quan tâm trong công tác tổ chức của hội. Tính đến tháng 7/2019, Hội Khuyến học phường có 36 chi hội với 6071 hội viên, đạt 21.81% tổng số dân toàn phường, tăng 10.3.3% so với năm 2014. Cùng với phát triển hội viên, các chi hội cơ sở thường xuyên được củng cố,  kiện toàn và phân công trách nhiệm cụ thể. 100% các chi hội đều được đánh giá hoạt động đạt chất lượng tốt trở lên hàng năm, một số chi hội hoạt động xuất sắc nhiều năm liên tục như chi hội tổ 3, 6, 30…

Phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, tổ dân phố học tập ngày càng thu hút được đông đảo nhân dân tham gia và đã có tác động tích cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện phổ cập giáo dục các cấp, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Kết quả thực hiện phong trào còn có tác dụng gắn kết thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Năm 2018, toàn phường có 5659/6104 gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập, trong đó có 5387 hộ đạt danh hiệu gia đình học tập, đạt tỷ lệ 88.25% trên tổng số hộ dân và đạt 110% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 28/28 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố học tập, hàng năm có từ 10-13 tổ dân phố đạt tổ dân phố học tập tiêu biểu, đạt tỷ lệ 200% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Có 05 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hội cũng đã chủ động tích cực phối hợp với Trung tâm HTCĐ phường trong các hoạt động giáo dục, vận động hội viên và nhân dân tham gia các lớp chuyên đề, khóa đào tạo ngắn hạn, đặc biệt là tuần lễ cao điểm hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời vào tháng 10 hàng năm. Trong 5 năm qua, Trung tâm học tập cộng đồng phường đã mở được 540 buổi chuyên đề, 07 lớp đào tạo nghề ngắn hạn với gần 95 nghìn lượt người tham gia.

Công tác xây dựng quỹ khuyến học và các hoạt động hỗ trợ nhà trường được chú trọng. Trong 5 năm, Hội khuyến học phường và các chi hội cơ sở đã huy động được trên 1 tỷ 950 triệu đồng, tăng 3 lần so với nhiệm kỳ trước. Đồng thời, các cấp Hội đã chi tổng số tiền là gần 1 tỷ 700 triệu đồng khen thưởng cho 27.489 lượt học sinh giỏi các cấp, 1183 lượt giáo viên, gương người lớn lao động tiêu biểu, 143 lượt gia đình học tập tiêu biểu. Hội Khuyến học phường đã trao 16 suất học bổng Nguyễn Bỉnh Khiêm với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi. Trong công tác vận động quỹ nổi bật lên một số chi hội làm tốt như: tổ 3, 5, 6, 13, 17, 18 (quỹ đều đạt trên 10 triệu đồng, trung bình quỹ khuyến học đạt từ 30.000đ đến 50.000đ/hộ ). Đồng hành cùng phong trào khuyến học của phường có các dơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu nhiều năm liền tham gia ủng hộ quỹ khuyến học của phường như: Công ty TNHH Việt Hùng, Quỹ tín dụng nhân dân và nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn phường…

Hội Khuyến học phường còn tích cực phối hợp với các trường học tuyên truyền nhân dân hưởng ứng “tuần lễ học tập suốt đời”, vận động tham gia công tác phổ cập giáo dục, hưởng ứng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, vận động học sinh khuyết tật đến trường học hòa nhập, phối hợp với các trường tổ chức tham quan, dâng hương tại các di tích lịch sử, lịch sử cách mạng được xếp hạng tại Đình - Chùa để giáo dục truyền thống lịch sử cho học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, học sinh trong độ tuổi phổ cập không có trường hợp bỏ học, nghỉ học.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, Công đoàn phường, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu giáo chức tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua nhằm khuyến khích hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động khuyến học, khuyến tài, thường xuyên tự học, xây dựng xã hội học tập. Có thể kể đến như phong trào “Tuổi cao – Gương sáng”, “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền” của Hội Người cao tuổi, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc nước - đảm việc nhà” của Công đoàn phường… đều gắn liền với việc khuyến khích người người, nhà nhà tham gia tự học tập, nâng cao trình độ dân trí.

Với thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Khuyến học phường được Hội Khuyến Học quận ghi nhận là phường học tập, đơn vị xuất sắc nhiều năm. Năm 2015, được nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Năm 2019, tiếp tục được đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen. Nhiều năm liên tục, công tác giáo dục luôn được Quận đánh giá đứng thứ nhất trên 14 phường.

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2019-2024 sắp tới, với nhiều thuận lợi cũng như khó khăn trước mắt, Hội Khuyến học phường sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Hội Khuyến phường lần thứ IV, thực hiện tốt công tác khuyến học - khuyến tài, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xây dựng xã hội học tập, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng phường Thượng Thanh hiện đại, văn minh, từng bước giàu đẹp.