các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả trong việc thực hiện Đề án 21 của Thành ủy, Đề án 15 của Quận ủy Long Biên
Ngày đăng 21/11/2019 | 17:04  | Lượt xem: 1006

Là 1 trong 5 đơn vị làm điểm của Thành phố trong triển khai thực hiện sáp nhập tổ dân phố (TDP) và sắp xếp, bố trí cán bộ kiêm nhiệm hoạt động không chuyên trách ở phường và TDP trên địa bàn Quận, đến ngày 5-10-2019, quận Long Biên đã hoàn thành. Theo đó, sau khi sắp xếp và sáp nhập, Quận giảm: 79 tổ dân phố, 1.144 cán bộ không chuyên trách tổ dân phố và 186 cán bộ không chuyên trách ở phường.

 

 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đường Hoài Nam quán triệt thực hiện Đề án số 15 của quận ủy Long Biên đối với đội ngũ báo cáo viên Quận và cơ sở

Sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo

Sau khi ban hành Đề án số 15-ĐA/QU, ngày 17-9-2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên”; UBND Quận đã ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND, ngày 27-9-2019 về thực hiện Đề án 15-ĐA/QU và sáp nhập TDP, Ban Thường vụ Quận ủy đã quán triệt Đề án tới cán bộ chủ chốt. Thường trực Quận uỷ trực tiếp quán triệt tới từng Bí thư chi bộ thông qua Hội nghị báo cáo viên, đồng thời chỉ đạo nắm bắt dư luận xã hội thường xuyên.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án cấp Quận thường xuyên giao ban đánh giá tình hình và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của cơ sở. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phải nắm bắt thông tin thường xuyên từ cơ sở, chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên, trực tiếp duyệt ký vào Đề án của địa phương phụ trách. Với sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Quận uỷ, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án và việc gắn trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ phụ trách địa bàn đã giúp công tác lãnh đạo thực hiện được sát sao, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Nhạy bén, chủ động trong công tác quán triệt, tuyên truyền

Xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, việc tuyên truyền thực hiện Đề án được Quận triển khai đa dạng, bằng nhiều hình thức như: Cổng TTĐT, bản tin nội bộ, sinh hoạt chi bộ, hoạt động báo cáo viên, nắm bắt dư luận xã hội.

Bên cạnh đó, Quận đã định hướng trong tuyên truyền cần chú trọng tính thuyết phục, mềm dẻo và linh hoạt: Giúp cho cán bộ, Nhân dân hiểu việc thực hiện chủ trương của Đảng là xu thế tất yếu, và đã có sự tham gia thực hiện của cả hệ thống chính trị từ Thành phố, đến Quận và nay là phường và TDP; khẳng định mục đích tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hoạt động hiệu lực hiệu quả của toàn hệ thống, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong tuyên truyền cần nắm rõ tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, nhất là tranh thủ sự ủng hộ của những người có tầm ảnh hưởng, có tiếng nói ở thôn, TDP (gặp gỡ riêng để nắm bắt và thuyết phục nếu chưa đồng thuận, khảo sát trước xác định nguyên nhân cản trở). Không tổ chức hội nghị xin ý kiến Nhân dân nếu chưa chắc chắn có sự đồng thuận cao. Phải phát huy huy dân chủ trong việc xin ý kiến Nhân dân (thông qua họp dân, đặc biệt là nên phát phiếu xin ý kiến hộ gia đình).

Chỉ đạo các địa phương có hình thức gặp mặt, tặng quà nhằm tôn vinh, ghi nhận quá trình đóng góp của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở phường, TDP thôi tham gia công tác do bố trí kiêm nhiệm và sáp nhập TDP.

Chia sẻ, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cùng cơ sở, quan tâm chất lượng hoạt động sau sắp xếp

Quận Long Biên đã cụ thể hóa các biểu mẫu giúp cơ sở dễ làm, dễ thực hiện; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn cơ sở trong quá trình triển khai đảm bảo chặt chẽ về quy trình, thủ tục, đáp ứng yêu cầu về thời gian.

Chỉ đạo Công an Quận và các ngành liên quan xuống từng địa phương giúp Nhân dân giải quyết việc đính chính giấy tờ có liên quan sau sáp nhập. Xem xét có thể hỗ trợ miễn phí cho Nhân dân trong quá trình điều chỉnh.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, phải quan tâm chất lượng hoạt động. Tiếp tục nắm bắt tình hình, không để công việc bị đình trệ; chất lượng phục vụ Nhân dân kém đi. Đặc biệt là giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường và TDP trên địa bàn quận Long Biên, sáp nhập TDP trên địa bàn Quận được tiến hành từng bước, chặt chẽ, thận trọng, lấy thực tiễn và chú trọng các yếu tố văn hóa, truyền thống của từng địa phương để thực hiện với phương châm hạn chế sự xáo trộn, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Đặc biêt, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nên đã tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên toàn Đảng bộ đã giúp quận Long Biên có được sự đồng thuận cao, thực hiện thuận lợi nhiệm vụ quan trọng này.