các bài viết chuyên sâu

Phường Phúc Lợi: Cuối năm 2019 không còn hộ nghèo trên địa bàn
Ngày đăng 22/11/2019 | 08:50  | Lượt xem: 558

Công tác trợ giúp, chăm sóc người nghèo luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng. Để các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ hộ nghèo được triển khai thực hiện tốt và đồng bộ, đạt kết quả cao đòi hỏi sự vào cuộc của tất cả các cấp, ban ngành, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp và nhân dân phường Phúc Lợi.

Thực hiện quyết định số 9020/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đến năm 2020. Công văn số 3886/SLĐTBXH-BTXH ngày 26/11/2018 của Sở SLĐTBXH thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố phấn đấu đến cuối năm 2019, nếu trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội tỷ lệ hộ nghèo của Thành phố còn dưới 0,3%; đến cuối năm 2020 nếu trừ hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, thành phố không còn hộ nghèo. Đầu năm 2019 phường Phúc Lợi là 1 trong 3/14 phường đăng ký thực hiện xóa trắng nghèo năm 2019.

Phường Phúc Lợi hiện có 14 tổ dân phố và luôn được đánh giá là một trong những phường làm tốt công tác trợ giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính đến đầu năm 2019, trên địa bàn phường còn 17 hộ nghèo 52 nhân khẩu, 20 hộ cận nghèo tương đương 50 nhân khẩu. Nguyên nhân chủ yếu nghèo do các hộ không có người trong độ tuổi lao động, có người mắc bệnh hiểm nghèo, hộ có người khuyết tật, hộ đơn thân nuôi con nhỏ… Với quyết tâm “xóa trắng hộ nghèo” trong năm 2019, đồng thời hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", phường đã triển khai thực hiện mô hình Cộng đồng chung sức giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước với các việc làm cụ thể như hàng năm phường đều tổ chức đánh giá và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm tiếp theo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận chuyên môn và các tổ chức đoàn thể về thực hiện các chương trình giảm nghèo, giúp đỡ các hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã  hội cơ bản, đồng thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương.

UBND phường đã tích cực phối hợp Phòng LĐTB&XH quận, Ngân hàng chính sách xã hội quận Long Biên và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác giảm nghèo như: Ưu tiên thực hiện các chính sách, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, hỗ trợ tiền điện, tiền học phí, tiền mua đồ dùng học tập…

Nhân dịp lễ tết, ngày Hội đại đoàn kết toàn dân 18/11 phường đã trích từ quỹ “Vì người nghèo phường” tặng đến hộ nghèo, hộ cận nghèo tổng trị giá 36.100.000 đồng.

Đến nay, 100% người nghèo trên địa bàn phường đã được cấp thẻ BHYT, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Công tác khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo, cận nghèo được quan tâm thực hiện. Năm 2019 đã thực hiện khám, cấp thuốc miễn phí cho 52 người nghèo và  20 hộ cận nghèo 50 nhân khẩu.

Ngay từ đầu năm UBND phường đã ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/01/2019 về trợ giúp người nghèo, cận nghèo và BTXH trên địa bàn phường năm 2019. Xây dựng phương án giúp đỡ hộ nghèo cho 17 hộ nghèo trên địa bàn phường đảm bảo đúng đối tượng, rõ địa chỉ, cụ thể mức hỗ trợ hàng tháng. Trong đó có 05 hộ có khả năng thoát nghèo trong phương án, 12 hộ nghèo không có khả năng thoát phường đã vận động tổ dân phố và anh em, người thân hộ nghèo cùng với 12 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường hỗ trợ 12 hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo năm 2019 và 02 hộ nghèo đã thoát nghèo năm 2018 mức 500.000 đồng/tháng/hộ đến 1.500.000 đồng/tháng/hộ thời gian hỗ trợ từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2020. Đối với hộ đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo có từ 2 nhân khẩu trở lên thì mức hỗ trợ 1triệu đến 1triệu rưỡi/tháng. Hộ có từ 1 -2 nhân khẩu hoặc gia đình thuộc diện khó khăn thì mức hỗ trợ 500.000 nghìn/tháng.

Năm 2019 UBND phường đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ năm 2019 đến các hộ nghèo với tổng số tiền 168 triệu đồng. Kinh phí được UBND phường chi trả vào đầu hàng tháng cho các hộ đảm bảo cuộc sống.

Phong trào chung tay hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo đã thu hút các tổ chức, đoàn thể của phường như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Công đoàn cơ quan phường.... cùng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ bằng tiền mặt, hiện vật và công lao động vào dịp ngày lễ tết hay hỗ trợ kinh phí hàng tháng (Hội PN phường hỗ trợ 02 hộ nghèo có khả năng thoát mức 500.000 đồng/hộ từ tháng 1 đến tháng 12/2019; Công đoàn cơ quan phường hỗ trợ 01 hộ mức 500.000 đồng/tháng)... góp phần quan trọng vào giảm tỷ lệ hộ nghèo tiêu biểu như Công ty Kim Khí Thăng Long; Công ty Hương Việt Sinh; Công ty CP Nicotex; Công ty CP đầu tư và xây lắp Thành An 386; Công ty Him lam; Công ty TNHH Ngọc Linh.

Chính sách xây, sửa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo được quan tâm thực hiện. Năm 2019 đã tổ chức bàn giao và đưa vào sử dựng 01 nhà đại đoàn kết cho gia đình hộ nghèo bà Nguyễn Thị Hoàng tổ dân phố số 10 với số tiền hỗ trợ 70 triệu đồng trích từ quỹ “Vì người nghèo” của phường.

Từ đầu năm 2019 với  sự vào cuộc giúp đỡ từ các tổ chức, đoàn thể của phường, tổ dân phố và anh em, người thân hộ nghèo cùng với 12 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường. 17/17 hộ thoát nghèo trong đó có 4 hộ nghèo thoát hẳn sang hộ có mức sống trung bình, 13 hộ nghèo chuyển sang hộ cận nghèo. Kết quả số hộ thoát nghèo năm 2019: Thoát 17/2 hộ đạt 850% KH quận giao, 17/8 hộ đạt 212% theo QĐ 9020/QĐ-UBND của thành phố. Số hộ thoát nghèo năm 2019 là 17/17 hộ, toàn phường không còn hộ nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong công tác giảm nghèo thì mục tiêu giảm nghèo bền vững ở địa phương vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đa số các hộ cận nghèo là hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình không còn người trong độ tuổi lao động, gia đình một mình đơn thân nuôi con nhỏ...Vì thế cần được sự ủng hộ, giúp đỡ, vào cuộc quyết liệt hơn nữa của tổ dân phố, người thân, các hội đoàn thể phường, chính quyền địa phương và các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Trong thời gian tới, để công tác an xã hội, trợ giúp hộ cận nghèo ổn định cuộc sống, tránh tái nghèo. Trước hết, cần tăng cường công tác tham mưu, xây dựng phương án giúp đỡ hộ cận nghèo, mỗi hộ cận nghèo cần gắn cho một tổ chức, đơn vị, tổ dân phố giúp đỡ. Căn cứ vào nguyên nhân cận nghèo để có giải pháp giúp đỡ hộ cận nghèo tiếp cận được các dịch vụ xã hội. Tiếp tục vận động xã hội hóa từ các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ hàng tháng cho hộ cận nghèo có HCĐBKK vươn lên cuộc sống./.