các bài viết chuyên sâu

Kết quả việc thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2019
Ngày đăng 26/11/2019 | 08:17  | Lượt xem: 1325

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”; Căn cứ các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của UBND quận Long Biên về công tác, bảo vệ và chăm sóc trẻ em trên địa bàn quận Long Biên.

Năm 2019 phường Gia Thụy đã hoàn thành và thực hiện tốt các tiêu chí; trong đó cả 13 tiêu chí đạt điểm tối đa trong công tác bảo vệ chăm sóc, thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em.

Phường Gia Thụy với diện tích đất tự nhiên 142,42ha; trên địa bàn có nhà ga, bến xe, giáp sân bay, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương, Thành phố, doanh nghiệp ngoài quốc doanh...; địa bàn phường được chia thành 19 tổ dân phố, có trên 4000 hộ dân, dân số 15382 người (trong đó, trẻ em từ 0 đến 16 tuổi là 4402 em, chiếm 26,3% dân số toàn phường). Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy - HĐND; tình hình kinh tế, văn hóa, trật tự an toàn xã hội của phường được duy trì và từng bước phát triển đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của toàn xã hội nói chung và của địa phương nói riêng.

Kinh tế phát triển theo hướng thương mại, dịch vụ và có mức tăng trưởng khá; các chỉ tiêu kinh tế đều đạt so với kế hoạch đề ra. Thu ngân sách phường hàng năm đều tăng và đạt chỉ tiêu Quận giao, bảo đảm cân đối ngân sách phường và chi đầu tư cơ bản. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị từng bước được đầu tư xây dựng và phát triển. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được chú trọng quan tâm và đầu tư, góp phần từng bước được nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân. Hiện trên địa bàn phường có 04 trường học công lập đều được công nhận danh hiệu trường chuẩn quốc gia (trường mầm non Gia Thụy, mầm non Chim Én, trường tiểu học Gia Thụy, trường THCS Gia Thụy). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được củng cố, tăng cường, ổn định.

Công tác an sinh xã hội, giải quyết các chế độ cho gia đình chính sách, người có công được đảm bảo. Hỗ trợ, động viên kịp thời những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn đột xuất trên địa bàn. Chú trọng và thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, đặc biệt là đối với lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp với Phòng LĐTBXH giải quyết chế độ chính sách an sinh đặc thù cho trẻ em con hộ nghèo được hỗ trợ tiền ăn trưa, trang bị quần áo và đồ dùng học tập...

Bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là hệ thống văn bản triển khai, hướng dẫn, đăng ký thực hiện xã, phường phù hợp với trẻ em theo Công văn số 3197/LĐTBXH-BVCSTE ngày 27/9/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội về việc triển khai hướng dẫn thu thập thông tin, đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. Hàng năm, Đảng ủy đã có nghị quyết chuyên đề, UBND phường xây dựng các kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em theo hướng dẫn của phòng Lao động TB&XH quận. Chỉ đạo và phân công các ngành chuyên môn tăng cường công tác tham mưu, theo dõi và quản lý thực hiện tốt chính sách về chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể, tổ dân phố tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân những nội dung về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nhằm thu hút đông đảo các tổ chức, đơn vị, đoàn thể, nhân dân cùng tham gia chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tạo môi trường bình đẳng, an toàn, lành mạnh, thân thiện, thực hiện quyền trẻ em để trẻ em được phát triển toàn diện; ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em. Nắm chắc và thực hiện báo cáo thống kê định kỳ các thông tin số liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt theo hướng dẫn của Thành phố, Quận, tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để có các biện pháp trợ giúp kịp thời. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đảm bảo mọi trẻ em thuộc đối tượng đều được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định. Xây dựng và hoàn thiện các chỉ tiêu về chăm sóc và giáo dục trẻ em trên toàn phường đảm bảo môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh. Thực hiện Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016- 2021.Thực hiện hiệu quả chương trình phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phấn đấu không có trẻ em bị tử vong do tai nạn thương tích. Xây dựng và triển khai tốt các kế hoạch về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ dân phố tổ chức, triển khai có hiệu quả Tháng hành động vì trẻ em(01/6 đến 30/6), Tết Trung thu, Tết Nguyên đán tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con hộ nghèo, cận nghèo. Phân công cử cán bộ bảo vệ, chăm sóc trẻ em; củng cố kiện toàn đội ngũ cộng tác viên làm nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại tổ dân phố. Huy động mọi nguồn lực xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp phường đảm bảo công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đạt hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quyền cơ bản của trẻ em, chú trọng việc thực hiện quyền đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Kịp thời phối hợp ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quyền trẻ em, xâm hại trẻ em; đồng thời quan tâm biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường kiểm tra và quản lý các cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn phường.

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em kết hợp với tổ chức "Diễn đàn trẻ em" của phường năm 2019

Thành lập Hội đồng trợ giúp xã hội; Hội đồng đánh giá tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND phường. Ngay từ đầu năm, UBND phường đã chỉ đạo các ngành, đặc biệt là cán bộ Chăm sóc và bảo vệ trẻ em tham mưu các văn bản, thực hiện việc đăng ký thực hiện các tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em. Đồng thời quán triệt, chỉ đạo các ngành, các bộ phận bám sát vào 13 tiêu chí đã được quy định trong Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ nghiêm túc theo dõi và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hàng tháng, quý, năm có báo cáo số liệu cụ thể về Thường trực Hội đồng đánh giá xã phường để tổng hợp.Hội đồng đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em, gồm 10 đồng chí: 01 đồng chí Chủ tịch Hội đồng; 01 đ/c Phó chủ tịch Hội đồng; 01 đồng chí Thường trực và 07 đồng chí thành viên. Các đồng chí thành viên trong hội đồng được phân công theo dõi và đánh giá những tiêu chí cụ thể do mình phụ trách. Hàng quý, năm hội đồng tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu. Cụ thể, trong năm 2019, Hội đồng đánh giá đã phân công đồng chí phụ trách Tư pháp-hộ tịch báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí 2; Trạm trưởng trạm y tế báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí 5,7,8,9; Hiệu trưởng trường Mầm non báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí 10; Trưởng công an phường báo cáo tình hình thực hiện tiêu chí 3,4; Cán bộ Lao động thương binh xã hội, trẻ em báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí 1,6,11,12,13. Kết quả, đánh giá cuối năm 2019, trong 13 tiêu chí, Hội đồng đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em đã nhất trí thống nhất: phường Gia Thụy đã hoàn thành và thực hiện tốt các tiêu chí; trong đó cả 13 tiêu chí đạt điểm tối đa. Hàng năm, UBND phường cử cán bộ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do Thành phố, quận Long Biên tổ chức. Sau các buổi tập huấn các cán bộ, thành viên tham gia lớp học đã được tiếp thu kiến thức về hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện đến các tổ dân phố; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em trong đó có việc hướng dẫn người dân thực hiện tốt 13 tiêu chí theo quy định. Các tổ dân phố huy động nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em, vận động các doanh nghiệp, nhà tài trợ tham gia vào các hoạt động cụ thể của trẻ em trong năm, như tổ chức các đợt sinh hoạt hè, tháng hành động vì trẻ em, Tết thiếu nhi, Tết Trung thu; khen thưởng các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập....Thường xuyên có các bài tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của phường. Định kỳ có tài liệu và các ấn phẩm tuyên truyền, hướng dẫn các gia đình thực hiện tốt các quyền lợi chăm sóc và trẻ em, các ấn phẩm về phòng, chống xâm hại, lạm dụng, bạo lực trẻ em.

Tổng kết các hoạt động hè năm 2019 

Bám sát Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 3/1/2019 về ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em. UBND phường đã thành lập Hội đồng đánh giá xã, phường phù hợp với trẻ em; đồng thời quán triệt rõ những nguyên tắc thực hiện theo đúng hướng dẫn, trình tự, thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em đảm bảo tính dân chủ, công bằng, công khai và đúng quy định. Hàng năm Hội đồng đánh giá xã phường phù hợp với trẻ em đã chủ động đề xuất các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong cách hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ em, cụ thể: trong dịp sinh hoạt hè, tổ chức diễn đàn trẻ em. Hội đồng đánh giá đã đề xuất Quận và UBND phường khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các nội dung sinh hoạt hè; trong tuần lễ khuyến học, khuyến tài đề xuất khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, Thành phố, Quận.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-HĐND, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em phường Gia Thụy ngày đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả. Những hoạt động tại cơ sở được đông đảo quần chúng nhân dân quan tâm, tham gia, ủng hộ. Sự chủ động và cùng tham gia vào các hoạt động của trẻ em, như sinh hoạt hè, diễn đàn trẻ em ngày càng thu hút được nhiều bậc phụ huynh tham gia. Tuy nhiên vẫn còn một số người dân chưa nhận thức sâu sắc những vấn đề về chăm sóc, bảo vệ quyền lợi của trẻ em, họ chưa nắm rõ được những quyền hạn của trẻ em. Dẫn đến tình trạng nhiều phụ huynh chưa kịp thời đi khai sinh cho con em mình đúng thời hạn. Sự thiếu hụt về kỹ năng chăm sóc và bảo vệ trẻ em vẫn còn diễn ra ở một số gia đình; sự quan tâm thái quá của các bậc phụ huynh cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự kém phát triển toàn diện của trẻ.

Mặc dù các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành tốt trong năm 2019. Song để duy trì và đạt hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung trên địa bàn phường cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, cụ thể sau:

1. Tham mưu cho Đảng ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc đẩy mạnh công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở các tổ dân phố; trong nhà trường.

2. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh và tại các hội nghị về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

3. Phối hợp và tổ chức tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số gia đình và trẻ em, đặc biệt là phòng ngừa bạo lực, xâm hại/lạm dụng trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em....cho các bậc phụ huynh học sinh và các trẻ em trên toàn phường.

4. Phối hợp với các nhà trường tuyên truyền và giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh, giúp các em học sinh có nhận thức đúng, hành xử đúng và có những kỹ năng cơ bản trong việc xử lý những tình huống bất thường có thể xảy ra đối với các em.

5. Thực hiện tốt cơ chế chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em, quan tâm và giải quyết kịp thời các quyền lợi của trẻ đặc biệt là chú trọng đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em con các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ,....dễ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

6. Thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời những nội dung, tiêu chí còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ và tăng cường công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

7. Định kỳ hàng quý, năm có báo cáo kết quả tổ chức thực hiện gửi về phòng LĐTBXH quận Long Biên theo quy định.