các bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh quận Long Biên: "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới"
Ngày đăng 05/12/2019 | 16:28  | Lượt xem: 415

Hội CCB quận Long Biên được thành lập theo quyết định số 305/QĐ-CCB ngày 15/12/2003 của Ban chấp hành Hội CCB thành phố Hà Nội.

Ngày 24/12/2003, Ban chấp hành Hội CCB huyện Gia Lâm họp và bàn giao tách số Hội cơ sở và hội viên về Hội CCB quận Long Biên gồm 14 Hội cơ sở, Ban chấp hành lâm thời gồm 15 đồng chí và chỉ định đồng chí Trần Văn Thái là quyền Chủ tịch; đồng chí Phạm Hữu Chiến và đồng chí Trần Gia Tá làm quyền Phó Chủ tịch. Tổng số hội viên là 4.525 đồng chí; trong đó đảng viên là 2.363 đồng chí; nữ có 506 đồng chí. Hội CCB quận Long Biên đã trải qua 04 kỳ đại hội, đến nay đã có 16 Hội cơ sở gồm 14 phường và 02 Hội Khối 487 với tổng số hội viên 11.161 đồng chí; đảng viên là 5.106 đồng chí; nữ là 2.540 đồng chí; có 126 Câu lạc bộ Cựu Quân Nhân với số hội viên là 3.260 đồng chí. Hội CCB quận Long Biên đã trải qua 16 năm xây dựng và phát triển Hội luôn giữ vững và phát huy vai trò, vị thế là một đoàn thể chính trị, xã hội, tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, luôn xứng đáng là một tổ chức Hội có uy tín trong các ðoàn thể và nhân dân. Trong những năm gần đây thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ quận lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội CCB quận khoá III, khoá IV, Hội đã động viên hơn 11.000 hội viên CCB và trên 3.000 hội viên CQN, có hơn 850 hội viên CCB tham gia cấp uỷ, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, đã luôn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia vào các cuộc vận động, các phong trào thi đua thực nhiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận như tham gia thực hiện các chủ đề của quận 2018, 2019 “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, tham gia thực hiện năm Dân vận chính quyền, năm ATGT đã thành lập các tổ Dân vận khéo nòng cốt là Thương binh, tổ ATGT hoạt động bước đầu của các tổ đã có một số hiệu quả thiết thực, Hội CCB quận còn tích cực gương mẫu đi đầu tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Hội được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc theo quy định của pháp lệnh CCB và điều lệ Hội CCB Việt Nam. Với những đóng góp và phấn đấu bền bỉ, Hội CCB quận đã vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, cờ thi đua xuất sắc của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội CCB Việt Nam và nhiều bằng khen của Trung ương Hội và Hội CCB thành phố Hà Nội, có 16 Hội cơ sở và hàng nghìn cán bộ hội viên được tặng bằng khen, giấy khen của TƯ Hội, Hội CCB Thành phố, Hội CCB quận và của chính quyền địa phương. Đây là những phần thưởng cao quý, những đánh giá, động viên của lãnh đạo các cấp dành cho Hội suốt chặng đường trong 16 năm qua của Hội CCB quận, Hội CCB quận Long Biên nguyện mãi mãi trung thành với sự lãnh đạo của Đảng, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ được giao.

                                Nguồn: Hội CCB Quận