các bài viết chuyên sâu

Công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC năm 2019 phường Phúc Lợi: Nhiều kết quả nổi bật
Ngày đăng 11/12/2019 | 00:23  | Lượt xem: 232

Sau một năm triển khai mô hình một cửa - một cửa thân thiện gần dân. Bộ máy cơ quan hành chính phường Phúc Lợi đã thay đổi căn bản phương pháp, lề lối làm việc. Đây là tiền đề vững chắc để phường xây dựng chính quyền điện tử, tạo bước đột phá trong quản lý và hướng tới sự hài lòng của người dân.

Cơ chế một cửa - một cửa liên thông là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Với phương châm: Công khai minh bạch chính xác đúng pháp luật. Mô hình một cửa - một cửa liên thông phường Phúc Lợi xử lý công việc trên hệ thống phần mềm và được triển khai áp dụng ở nhiều lĩnh vực hộ tịch - chứng thực, địa chính, giáo dục, văn hóa thông tin, lao động thương binh xã hội… Đây là những lĩnh vực mà nhân dân thường xuyên đến nộp hồ sơ và yêu cầu giải quyết tại bộ phân Một cửa. Hiệu quả đầu tiên từ mô hình này là không gây phiền hà cho nhân dân, không phải mất thời gian đi lại nhiều lần khi đến  giải quyết thủ tục hành chính. Với mô hình này, người dân đến làm các thủ tục hành chính chỉ cần nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa và nhận kết quả cũng tại bộ phận Một cửa. Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực hộ tịch  mức độ 3, 4 công dân có thể nộp hồ sơ qua môi trường mạng và lấy kết quả tại bộ phận Một cửa (TTHC thuộc dịch vụ công mức 3) và lấy kết quả tại nhà (TTHC thuộc dịch vụ công mức 4)

Tình trạng chậm trễ hồ sơ được khắc phục vì phải tuân thủ chặt chẽ các bước của quy trình và được bắt vết qua hệ thống phần mềm và chịu sự giám sát chặt chẽ bởi các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt  là đồng chí Trưởng bộ phận Một cửa.

Phường Phúc Lợi luôn thực hiện nghiêm quy chế tiếp công dân của lãnh đạo phường cũng như theo quy định của pháp luật. thời gian tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, trong đó lãnh đạo phường duy trì thường trực tại bộ phận Một cửa để giải quyết kịp thời mọi công việc. Công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông được cải tiến đơn giản và nhanh gọn. Hồ sơ được cán bộ chuyên môn tiếp nhận, phân loại và giải quyết kịp thời, đảm bảo đúng pháp luật, do đó công dân có thể lấy kết quả ngay trong ngày.

Ngoài ra phường Phúc Lợi còn đầu tư hệ thống trang thiết bị đồng bộ, ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính. Bộ phận Một cửa sử dụng hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống tra cứu thông tin và hệ thống camera giám sát để quản lý hoạt động, sử dụng hòm thư điện tử để thuận tiện trong trao đổi công việc.

Xác định công tác CCHC muốn có kết quả cao thì điều quan trọng có tính chất quyết định là yếu tố con người. Con người là nhân tố quyết định. Cùng với việc đầu tư máy móc, trang thiết bị đồng bộ, phường Phúc Lợi luôn quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hướng tới phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ tiếp dân đúng mực, nhiệt tình giải quyết công việc với trách nhiệm cao tạo được sự tin tưởng và gần gũi với nhân dân.

Bên cạnh đẩy mạnh ứng dụng CNTT, UBND phường cũng đã chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND. UBND phường xây dựng kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 22/01/2019 về việc áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

100% TTHC thuộc thẩm quyền cấp phường được xây dựng quy trình giải quyết rõ từng bước thực hiện, cán bộ chịu trách nhiệm và thời gian quy định. Ngoài ra, UBND phường cũng xây dựng và ban hành 26 quy trình công việc nội bộ phục vụ công tác điều hành chỉ đạo, giải quyết công việc. Nhờ đó, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan phường đã được nâng cao một cách rõ rệt, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

Tổng số hồ sơ tiếp nhận TTHC trong năm 2019 là 10.353 hồ sơ đã giải  đã giải quyết 10.338 hồ sơ, còn 15 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hẹn trả, không có hồ sơ chậm muộn.Trong đó tiếp nhận 668 hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực hộ tịch dịch vụ công mức 3,4. Đặc biệt UBND phường kết hợp với tổ dân phố đã trao trả kết quả tại nhà miễn phí cho công dân 253 trường hợp đối với thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ. 70 trường hợp khai tử và nhận hỗ trợ mai táng phí.

Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, cán bộ, công chức bộ phận Một cửa cố gắng nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi tốt nhất cho công dân đến giao dịch tại bộ phận Một cửa để đáp ứng nhu cầu của nhân dân theo quy định của pháp luật.

Cùng với chú trọng phát triển kinh tế-xã hội, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo phường Phúc Lợi coi trọng và là khâu đột phá trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước cấp phường. Mô hình Một cửa - một cửa liên thông đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC. Có thể coi với những kết quả bước đầu đã chứng minh rằng công tác cải cách hành chính ở phường Phúc Lợi đã và đang góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.