các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của phường Phúc Đồng năm 2019
Ngày đăng 11/12/2019 | 00:26  | Lượt xem: 1184

Năm 2019 là năm Đảng ủy phường Phúc Đồng tập trung triển khai quyết liệt thực hiện chủ đề năm của Thành phố phát động về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên xanh-sạch-đẹp - văn minh”. Với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ phường đã tập trung chỉ đạo, phát động nhiều đợt thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận, của Phường và đạt được nhiều thành tích nổi bật trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ phường Phúc Đồng có 598 đảng viên sinh hoạt ở 15 chi bộ; trong đó có 10 chi bộ tổ dân phố, 5 chi bộ còn lại là Chi bộ Công an và 04 chi bộ nhà trường. Số đảng viên sinh hoạt theo quy định 76 là 568 đảng viên. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy đã chủ động xây dựng Chương trình công tác năm của Ban chấp hành Đảng bộ, 3 kế hoạch thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy; xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề của Thành phố về  “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Ban hành 05 nghị quyết chuyên đề trên các lĩnh vực: Thực hiện chủ đề của quận; Lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, thu, chi ngân sách; Cải cách hành chính, mô hình một cửa thân thiện, mô hình tiếp dân, giải quyết đơn thư; lãnh đạo công tác quốc phòng; An ninh và tổ chức quán triệt đến các đồng chí trong Ban chấp hành, UB MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ. Năm 2019, Đảng ủy phường đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, cụ thể:

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội

Đảng uỷ đã xác định, đây là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nên đã chủ động quán triệt học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) với học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, quán triệt Ban chấp hành, các chi bộ nghiêm túc xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân và đưa nội dung vào trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời kiểm soát việc thực hiện nội dung tu dưỡng cá nhân của đảng viên, đặc biệt của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, hàng tháng đều đánh giá chung việc thực hiện các nội dung đã đăng ký của Đảng viên, qua đó nắm bắt tình hình, định hướng để ngăn chặn kịp thời những diễn biến, tư tưởng và nhận thức không đầy đủ của đảng viên về lĩnh vực GPMB và các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của địa phương để cùng có trách nhiệm tuyên truyền, giải thích và lãnh đạo tốt các nhiệm vụ của địa phương; không để cho những đối tượng lợi dụng làm ảnh hưởng đến tổ chức Đảng.

Ảnh: Đ/c UVTV Quận trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhận HHĐ đợt 02/9/2019

Công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên

Ngay từ đầu năm, Đảng uỷ phường đã chỉ đạo các chi bộ phân công nhiệm vụ cho đảng viên ngay từ đầu năm phù hợp với từng đồng chí và khắc phục tình trạng đảng viên ngại tham gia công tác; cử 10 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về đảng, xem xét, đề nghị quận chuẩn y kết nạp 7 đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu quận giao. Trao Huy hiệu đảng cho 44 đồng chí đảng viên 70, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/2, 19/5, 02/9 và 07/11/2019. Rà soát quy hoạch cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 và cán bộ chủ chốt phường nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo hệ số. Xây dựng kế hoạch, các văn bản phục vụ tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng và triển khai thực hiện Phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố (PCT Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Phó Chủ tịch MTTQ kiêm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó Bí thư Đoàn kiêm phụ trách đài truyền thanh; 03 Bí thư chi bộ tổ dân phố số 1,5,7 kiêm Trưởng Ban CTMT tổ dân phố theo đó giảm 9 chức danh); Xây dựng Phương án sắp xếp chi bộ sau sáp nhập tổ dân phố số 8,9;  thực hiện Phương án Giải thể chi bộ cơ quan, giới thiệu đảng viên chi bộ cơ quan về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố đảm bảo đúng quy trình và tiến độ thời gian.

Ảnh: UBKT Đảng uỷ giám sát chi bộ 2, 3

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng     

Đảng uỷ đã chỉ đạo UBKT Đảng uỷ tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ năm 2019 với các nội dung trọng tâm về thực hiện 03 chương trình công tác của Quận uỷ; Thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình mới; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện các kết luận, nghị quyết của đảng ủy phường và nhiệm vụ được phân công gắn với thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW; Việc thực hiện Quyết định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương quy định về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; đặc biệt chú trọng kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm. Kết quả: UBKT Đảng ủy thực hiện 03 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát, đạt 100% kế hoạch; Kiểm tra 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy chi bộ 9 và đồng chí Bí thư chi bộ 9. Đảng uỷ kiểm tra 02 cuộc, giám sát 04 cuộc đạt 100% kế hoạch giao. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban kiểm tra đảng ủy năm 2019 đã được thực hiện đúng quy trình, thiết lập hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ và khoa học. Qua kiểm tra, giám sát Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã chỉ ra những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế của các chi bộ và đảng viên, yêu cầu các cấp uỷ chi bộ, đảng viên khắc phục. Ngoài ra, Đảng uỷ còn tổ chức hội nghị toạ đàm “Những giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố và chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ” trực thuộc Đảng uỷ phường.

Công tác dân vận gắn với năm dân vận chính quyền

Khối vận Đảng ủy đã phát huy tốt vai trò từng thành viên trong khối, thành viên có trách hiệm thực hiện nhiệm vụ theo vị trí, chức năng, thẩm quyền và đúng quy chế hoạt động của Khối vận. Đảng uỷ đã chỉ đạo tập trung giám sát thực hiện 6 Quy chế dân chủ trong các loại hình; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án 42 ha, dự án đường 81m; dự án đường 30m; tuyên truyền nhân dân thực hiện tang văn minh tiến bộ; trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện Quy định 217, 218 về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. 

- Công tác Văn phòng cấp ủy: Đã tham mưu cho lãnh đạo Đảng ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo năm 2019; thực hiện tiếp nhận xử lý văn bản đi, đến trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; viết tin hoạt động của khối Đảng để đăng lên cổng thông tin điện tử phường, quận, thực hiện lưu trữ hồ sơ của Đảng, đoàn thể phường đưa vào kho lưu trữ. Duy trì việc thực hiện Quy trình nội bộ theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015.

Ảnh: Các đoàn thể phường phối hợp tổ chức liên hoan văn nghệ

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH

Đảng uỷ đã chỉ đạo MTTQ, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương; rà soát Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, Ban chấp hành; thực hiện Chủ đề của quận theo các nội dung, công việc được giao; Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn như kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh nhật Bác, chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chấp hành tốt việc thực hiện tang văn minh tiến bộ, tỷ lệ người đi hỏa táng 24/27 người đạt 88,88 % và không chôn vào nghĩa trang đang thực hiện công tác GPMB. Uỷ ban MTTQ phường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo về nội dung, nhân sự và thời gian. Phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch liên tịch và tổ chức hội nghị nhân dân và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thu quỹ vì người nghèo đạt 132,9%, quỹ vì Biển đảo được 56,042.000 đồng. 

Với những kết quả đã đạt được năm 2019: Đảng bộ phường được Thành uỷ Hà Nội tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận khéo giai đoạn 2009-2019”; Quận uỷ tặng giấy khen Đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận uỷ giai đoạn 2015-2020. Các ngành, đoàn thể của Quận đánh giá, xếp loại phong  trào thi đua năm 2019: MTTQ phường xếp thứ 3/14; Dân vận xếp thứ 2/14; Hội Cựu Chiến binh phường xếp thứ 01/14; Văn phòng Đảng uỷ 01/14.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được năm 2019, định hướng năm 2020, Đảng ủy tập trung tiến hành các biện pháp cụ thể như sau:

Một là: Tập trung chuẩn bị tốt các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIII; Lãnh đạo đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 và Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo về nội dung, công tác nhân sự và thời gian.

Hai là: Lựa chọn nội dung khó, nội dung tồn tại, hạn chế để ban hành nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ và đảm bảo sát thực, có tính khả thi cao; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết, thông báo, kết luận của Đảng uỷ.

Ba là: Chỉ đạo Đảng uỷ viên phụ trách các chi bộ, MTTQ các đoàn thể chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau Đại hội chi, đảng bộ để kịp thời định hướng, chấn chỉnh những biểu hiện không đúng về lập trường chính trị, tư tưởng. Đồng thời theo dõi, đôn đốc chỉ đạo các đơn vị do mình phụ trách triển khai và thực hiện tốt nghị quyết của Đảng uỷ.

Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, đánh giá kết quả tu dưỡng cá nhân của đảng viên trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII sát thực hơn. Tăng cường công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ đảng viên./.