các bài viết chuyên sâu

Phường Bồ Đề thực hiện tốt chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy
Ngày đăng 11/12/2019 | 00:34  | Lượt xem: 340

Ngày nay, kinh tế ngày càng phát triển, cuộc sống vật chất của con người ngày càng được nâng cao. Song dường như đi ngược với nó là cảnh quan, môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề bởi những tác động xấu của con người. Chính vì vậy, phường Bồ Đề đã nghiêm túc thực hiện chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy về “Tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị tạo bước đột phá về cảnh quan, môi trường gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị trong các tầng lớp nhân dân” nhiệm kỳ 2015-2020, nhằm từng bước nâng cao chất lượng sống trên địa bàn.

Theo đó, phường Bồ Đề đã ban hành nhiều kế hoạch cụ thể để hoàn thành tốt chương trình trên như: Kế hoạch số ­­­­­­­­82/KH-UBND phát triển hạ tầng kỹ thuật khung, tăng cường công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường Bồ Đề từ năm 2015 đến nay, đặc biệt năm 2018 hưởng ứng chủ đề “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền rất được chú trọng. Bám sát kế hoạch thực hiện chương trình 03, Ban chủ nhiệm đã chỉ đạo Bộ phận chuyên môn, đài truyền thanh phường thực hiện tin, bài vào thứ 4 hàng tuần; tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường; tuyên truyền tại 30 hội nghị đại biểu nhân dân tổ dân phố và hội nghị đại biểu nhân dân phường dịp đầu năm. Ngoài ra phường còn tổ chức một số hình thức tuyên truyền khác như: UB MTTQ phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, nhắc nhở người dân tại các đường Nguyễn Văn Cừ, phố Nguyễn Sơn, đường Lâm Hạ, phố Hồng Tiến, đường Lâm Du. 30 tổ phụ nữ tự quản duy trì thực hiện tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Hội CCB tập trung chỉ đạo cán bộ, hội viên  tham gia vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí trong xây dựng phường, tuyến đường, tuyến phố VMĐT; tổ chức ký cam kết về bảo vệ môi trường đối với các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh dọc các tuyến phố chính.

Về công tác hạ tầng, nhờ huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, nhiều công trình đã được triển khai hiệu quả như: xây dựng Đường 40m Bồ Đề nay là phố Hồng Tiến; dự án Cải tạo tuyến đường từ Phú Viên - Thạch Cầu, cải tạo hệ thống đường giao thông và tiêu thoát nước khu vực đất bãi tổ dân phố số 1. Ngoài ra, phường Bồ Đề cùng quận hoàn thành các dự án: Xây dựng 02 trường mầm non: Bồ Đề tổ 5 và Trường mầm non ô quy hoạch E.3/NT1 phường Bồ Đề (Trường MN Hồng Tiến); hoàn thành cải tạo nâng cấp 02 trường tiểu học Ngọc Lâm và Bồ Đề, trường THCS Bồ Đề; phối hợp với Công ty thương mại và phát trển kỹ thuật lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng chợ tạm tổ 1 Bồ Đề, hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 1/2018.

Không chỉ tập trung xây dựng hạ tầng, phường Bồ Đề còn chú trọng đẩy mạnh công tác quản lý trật tự kỷ cương đô thị. Theo đó, phường còn thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung chấn chỉnh các hoạt động xây dựng nhà ở, tổ chức ra quân tháo dỡ các công trình vật dụng vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, cơi nới mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định…

Trong công tác giải phóng mặt bằng, đã có 4 dự án hoàn thành, còn 4 dự án đang trong quá trình triển khai gồm: dự án đầu tư xây dựng công trình hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường xung quanh ô quy hoạch E.3/CCK01 phường Bồ Đề, quận Long Biên (đường 25m); Dự án Xây dựng công trình công cộng đơn vị ở ký hiệu C2-1/CCDVO1A (dự án BMV); Dự án hồ Đầu Băng; Dự án xây dựng trường trung học phổ thông chất lượng cao Mùa Xuân tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Nhìn chung công tác giải phóng mặt bằng đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định, các quy trình, văn bản pháp lý được công khai, minh bạch, do đó phần lớn các hộ có đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng đều chấp hành và bàn giao mặt bằng theo đúng tiến độ.

Hiểu rằng môi trường xanh – sạch – đẹp có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân để người dân được văn minh hơn ban, lãnh đạo phường đã thực hiện những kế hoạch thiết thực: Ở mỗi khu dân cư các tổ tự quản được thành lập để tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, tổ chức thu gom, tập kết, xử lý rác thải... Tổng khối lượng rác được thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn phường trung bình 30 tấn/ngày, trong đó khối lượng rác được thu gom bằng cơ giới hoá là 27,2 tấn/ngày, chiếm 90% khối lượng rác toàn phường. Câu lạc bộ vì môi trường hoạt động hiệu quả, tích cực. Với lực lượng chủ yếu là các thành viên của Hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, câu lạc bộ đã tổ chức các đợt ra quân theo từng tháng, tuyên truyền về vệ sinh môi trường, đặc biệt trên các tuyến phố, vườn hoa, sân chơi, các điểm chân rác...

Ngoài ra, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị rất được ban lãnh đạo phường chú trọng triển khai. UBND phường đã đăng ký xây dựng “Phường văn minh đô thị” và 04 tuyến đường, tuyến phố trở thành tuyến đường, tuyến phố Văn minh đô thị là tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phố Lâm Hạ, phố Nguyễn Sơn và phố Hồng Tiến. Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được nhân dân hưởng ứng và từng bước nâng cao về chất lượng. Tỷ lệ đăng ký GĐVH hàng năm tăng, trung bình đạt 95.9%; tỷ lệ GĐVH trung bình đạt 91%, tỷ lệ TDP được công nhận TDPVH trung bình đạt 79%.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị cũng không tránh khỏi những tồn tại, khó khăn. Một số đồng chí trong tổ quản lý trật tự năng lực còn yếu, hạn chế trong nhận thức, hành động nên ảnh hưởng đến hiệu quả công tác. Ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh chưa cao, còn có thái độ chống đối khi lực lượng xử lý thực hiện nhiệm vụ.

Thời gian tới, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp giữa Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể, phường Bồ Đề sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các ngành, đoàn thể, cơ quan, trường học và cộng đồng dân cư nhằm tăng hiệu quả Chương trình (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Một số giải pháp được đề xuất là:

 - Tuyên truyền thường xuyên, bằng nhiều hình thức giúp người dân nắm vững nội dung của cuộc vận động để tự giác đăng ký thực hiện, coi đây vừa là trách nhiệm, vừa là quyền lợi của mình trong cộng đồng dân cư.

- Phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đưa công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị vào quy ước, hương ước, coi đây là một tiêu chí bình xét thi đua hàng năm.

- Ngoài ra, đưa các nội dung của quy ước xây dựng nếp sống văn minh đô thị trở thành tiêu chí bình chọn danh hiệu văn hóa hàng năm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.Tăng cường công tác kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, đồng thời khen thưởng kịp thời những đơn vị, địa phương, cá nhân thực hiện tốt phong trào này.

Nguyễn Văn Luyện – PCT