các bài viết chuyên sâu

Công tác Tư pháp năm 2019 trên địa bàn phường Giang Biên
Ngày đăng 13/12/2019 | 15:47  | Lượt xem: 358

Bám sát Chương trình công tác của UBND quận, Phòng Tư pháp quận và kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2019 đã được Chủ tịch UBND phường ký ban hành ngày 27/01/2019; trong năm 2019 cán bộ, công chức Tư pháp phường Giang Biên hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác Tư pháp trên địa bàn phường Giang Biên có nhiều chuyển biến tích cực và năm 2019 đạt được một số kết quả sau:

Công tác hòa giải, Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Phòng Tư pháp quận tập huấn cho đội  ngũ hòa giải viên, cung cấp những văn bản pháp luật, tài liệu quan trọng như một số quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, một số quy định của Luật đất đai 2013, Pháp luật về hôn nhân và gia đình, tài liệu về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…, đầu tư thêm sách vào tủ sách pháp luật góp phần trang bị cho hòa giải viên những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải, đồng thời Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Phòng Tư pháp quận, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cấp phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến pháp luật và những vấn đề an sinh xã hội đối với người dân, xây dựng bản tin pháp luật và đời sống phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh phường. Năm 2019 các tổ hòa giải đã nhận 18 việc, giảm 16.6 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt 94%, các vụ việc còn lại hiện đang tiếp tục hòa giải hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

(Đ/c Đoàn Văn Tình – chủ trì hội nghị giao ban công tác hòa giải)

Công tác văn bản pháp quy, thực hiện đúng quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác soạn thảo, ban hành đúng tiến độ, chất lượng. Thực hiện rà soát 03 văn bản quy phạm pháp luật, không có văn bản trái pháp luật.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trọng tâm là công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, căn cứ tình hình địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch và phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường và các ban ngành đoàn thể để lựa chọn các nội dung tuyên truyền cho phù hợp. Tổ chức hội nghị tuyên truyền: 4 hội nghị. Nội dung: Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật thi hành án hình sự…Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyền, tuyên truyền lồng ghép: Luật an toàn thực phẩm, Luật môi trường, Luật Nghĩa vụ quân sự,  về giữ gìn an ninh trật tự và các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực... Phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh: 325 lượt, nội dung: Tuyên truyền về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hộ tịch, luật căn cước, Luật chưng cầu ý  dân, Bộ luật dân sự, về Phòng chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về xử phạt vi phạm hành chính, về bình đẳng giới, về chăm sóc sức khỏe, phòng và chống đuối nước cho trẻ em tại trường Tiểu học Giang Biên, tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em tại trường trung học cơ sở Giang, tuyên truyền cổ động trực quan: truyên truyền qua hệ thống bằng zôn, khẩu hiệu, .. Công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận với các văn bản pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật.

(Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý đến nhân dân trên địa bàn)

Công tác trợ giúp pháp lý:  Tổ chức 01 buổi trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn phường.

Công tác thi hành án dân sự: Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự và nâng cao chất lượng quản lý các đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ. Trong năm quản lý 20 hồ sơ án treo, cải tạo không giam giữ, hoàn thiện 05 hồ sơ án treo đã chấp hành xong thời hạn chuyển công an quận.

Công tác hộ tịch – chứng thực: Luật Hộ tịch ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã đề cao vai trò hết sức quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh và Số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh; quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân, kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Cùng với đó, Luật hộ tịch cũng đã quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây; phạm vi các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài…., đặc biệt Quận Long Biên đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn quận. Dịch vụ công mức độ 3,4 có ý nghĩa quan trọng với công tác cải cách hành chính, bởi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mang lại sự thuận tiện cho người dân khi họ có thể giao dịch ở mọi lúc, mọi nơi và chỉ cần đến cơ quan hành chính duy nhất một lần để lấy kết quả, đó cũng là cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân. Cụ thể: Khai sinh: 366 trường hợp, tăng 22.8% so với cùng kỳ năm 2018; Khai tử: 58 trường hợp, tăng 7.4 % so với cùng kỳ năm 2018; Kết hôn: 80 trường hợp, tăng 9.5% so với cùng kỳ năm 2018; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 350 trường hợp, tăng 14.3% so với cùng kỳ năm 2018; Đăng ký giám hộ: 01 trường hợp; Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 08 trường hợp; Đăng ký thay đổi hộ tịch: 02 trường hợp; Cải chính, bổ sung hộ tịch: 02 trường hợp; Cấp trích lục hộ tịch: 321 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 9305 hồ sơ, tăng 0.4% so với cùng kỳ năm 2018; Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 182 việc, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2018.

Công tác tiếp dân: Tổ chức tiếp dân đúng quy định. Tiếp dân thường xuyên: 19 lượt người; tiếp dân định kỳ, đột xuất: 17 lượt. Niêm yết lịch tiếp công dân, nội quy, quy chế tiếp dân. Tiếp nhận 12 đơn, đã giải quyết 11/12 đơn đúng quy định, 01 đơn trong thời gian giải quyết.

Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện kịp thời, hiệu quả và có nhiều đổi mới, hơn nữa còn huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Sự phối kết hợp, lồng ghép tuyên truyền giữa các ban ngành, đoàn thể đã được thực hiện đa dạng, và được đông đảo nhân dân tham gia. Năm 2019 Công tác cải cách hành chính lĩnh vực Tư pháp cũng được quan tâm và tăng cường thực hiện, cụ thể là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lĩnh vực Tư pháp đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Công tác hòa giải có nhiều chuyển biến, hoạt động hòa giải đã giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, và người dân được gắn bó với nhau hơn. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp, đây là cơ sở tiền đề quan trọng góp phần vào việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, là nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho năm tới./.