các bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019
Ngày đăng 13/12/2019 | 15:47  | Lượt xem: 490

Kết quả bình xét năm 2019 hội viên CCB đạt gương mẫu, gia đình hội viên CCB đạt gia đình văn hóa 99,57%. Kết quả bình xét thi đua 6/16 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi hội hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Hội khen thưởng 18 cá nhân đạt CCB gương mẫu tiêu biểu

Năm 2019 phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" thật sự đi vào nề nếp, là nguồn động lực tác động mạnh mẽ đến các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp chung để Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội Đại biểu CCB phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Tham gia học tập Nghị quyết Trung ương IV khóa XII tổng số 01 buổi với 174 hội viên là đảng viên, chi hội trưởng không phải đảng viên. Tổ chức cho hội viên nghe thời sự 04 buổi 1.353 hội viên CCB tham gia, cung cấp báo, tạp chí; Nghe tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông 02 buổi với 308 hội viên là đảng viên. Hội viên Hội Cựu chiến binh tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, gương mẫu và vận động nhân dân thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ban chấp hành Hội CCB phường  thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ từng đồng chí trong Ban chấp hành, chi hội trưởng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2022. Cán bộ hội tham gia tập huấn do Quận hội tổ chức 02 buổi quân số: 34 lượt người; Tổ chức xét, kết nạp hội viên CCB mới: 17/8 đồng chí đạt 212,5 % chỉ tiêu so với kế hoạch;Tổng số hội viên hiện nay: 474 hội viên.

 Hội tổ chức 1 đêm văn nghệ chào mừng 44 năm ngày  giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày Thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam kinh phí xã hội hóa 100% với tổng số tiền 17.000.000đ; Tham gia hội diễn văn nghệ do Quận hội tổ chức đạt giải nhì, ngoài ra còn tham gia văn nghệ do phường, tổ dân phố, Lễ hội tổ chức...

Hội tổ chức Tổng kết phong trào thi đua 5 năm “ CCB gương mẫu” giai đoạn 2014 - 2019 khen thưởng 04 chi hội ( chi hội 2,5,7,14) và 07 cá nhân tiêu biểu; Quận hội khen thưởng tập thể Hội CCB phường Giấy khen tiêu biểu 5 năm phong trào CCB gương mẫu, đồng chí Chủ tịch Hội CCB phường được Thành hội tặng Bằng khen. Thường xuyên duy trì 9 CLB - CQN hoạt động có nề nếp, hiệu quả các thành viên CLB - CQN luôn gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng chính sách và pháp luật nhà nước, quy định của địa phương.Tổng số hiện nay có 09 CLB - CQN với 279 thành viên.

 Kết quả bình xét năm 2019: hội viên CCB đạt gương mẫu, gia đình hội viên CCB  đạt gia đình văn hóa  99,57%. Kết quả bình xét thi đua 6/16 chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 10/16 chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi hội hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ. Hội khen thưởng 18 cá nhân đạt CCB gương mẫu tiêu biểu; Hội CCB phường đề nghị Quận hội khen thưởng 02 đồng chí cán bộ, hội viên tiêu biểu và đề nghị Quận hội công nhận tổ chức Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ hội, Ban kiểm tra của hội đã xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm tập trung vào chấp hành Điều lệ hội, duy trì nề nếp sinh hoạt, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2019, Ban kiểm tra hội đã giám sát 9/9 chi hội đạt 100%, Thường trực hội giám sát 7/7 chi hội đạt 100% vượt chỉ tiêu quận giao; Qua kiểm tra, giám sát không có hội viên vi phạm pháp luật, điều lệ  hội phải xử lý kỷ luật;

Hội CCB phường giám sát Trụ sở Công an phường 46 lượt, nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn 308 lượt; qua kiểm tra của Quận đánh giá nhà văn hóa tổ dân phố đạt tiêu trí Xanh - sạch - đẹp; tiêu biểu nhà văn hóa tổ dân phố số 7,17,18,20 được đoàn kiểm tra Quận đánh giá cao; Tổ chức duy trì thường xuyên tuyến phố do chi hội CCB tự quản ( chi hội 5,18), ra quân xóa bóc biển quảng cáo rao vật trên địa bàn tổ dân phố ( chi hội 5,6,7) có đông đảo hội viên tham gia;Tổ chức 01 buổi 100 hội viên CCB tổ 1,2,3,4 và Ban chấp hành tham gia tổng vệ sinh,trồng cây, hoa tại Trung tâm VHTT cơ sở 1; Đội tình nguyện vì môi trường phường và tổ dân phố, hội viên CCB tích cực tham gia chăm sóc vườn hoa khu Ao ươm, vườn hoa tổ 10,11,15, đường hoa Lưu Khánh Đàm, các nhà văn hóa tổ dân phố qua kiểm tra của Quận hội các nhà văn hóa đều đảm bảo tiêu trí Xanh - sạch - đẹp, văn minh.

    Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thực hiện năm kỷ cương hành chính, năm trật tự văn minh đô thị thực hiện tốt chủ đề năm 2019 “ Hành động vì một Long Biên Xanh - sạch - đẹp, văn minh”. Hội CCB thường xuyên tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đề án của Ủy ban quận Long Biên các hộ dân không chăn nuôi gia súc trong khu dân cư. Hội đảm nhiệm giám sát Trụ sở Công an, các nhà văn hóa tổ dân phố trên địa bàn phường. Hội thành lập 01 tổ gồm 10 đồng chí tuyên truyền “ Đảm bảo ATGT” và 01 tổ gồm 10 đồng chí “ CCB - thương binh dân vận khéo” thường xuyên hoạt động hiệu quả có nề nếp.

     Phối hợp Quân sự, Công an tham gia phong trào“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc'' Hội đã có 21 hội viên là CCB và Cựu quân nhân tham gia lực lượng bảo vệ dân phố tăng cường tuần tra, canh gác giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản cho nhân dân. Tuyên truyền vận động nam thanh niên tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 68 nam thanh niên, trúng tuyển lên đường nhập ngũ 07 thanh niên; tặng quà cho tân binh nhập ngũ số tiền 700.000đ; huấn luyện quân dự bị 03 lượt 10 người; huấn luyện dân quân tự vệ 02 lượt 98 người; Tuyên truyền pháp luật 04 buổi 132 lượt người nghe, hòa giải 02 lượt, tuần tra 64 lượt 262 người, phối hợp tuyên truyền phòng chống Ma túy 02 buổi 52 người nghe; Phối hợp ĐTN làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thanh niên và học sinh, đã tổ chức nói chuyện truyền thống  02 buổi cho 2.412 lượt người nghe, tổ chức giao lưu với ĐTN 01 buổi 32 người tham gia;

Hội đã chủ động đề xuất với UBND, Ngân hàng CSXH Quận Long Biên cho hội viên, con em hội viên có nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm phát triển kinh tế góp phần xóa đói giảm nghèo, số hộ vay: 166 hộ tổng dư nợ tính đến hết ngày 14/10/2019 dư nợ 8 tỷ 110 triệu đồng, tạo việc làm cho 218 lao động, trích quỹ của hội  cho hội viên vay với lãi xuất thấp số tiền 260 triệu đồng mở dịch vụ kinh doanh phát triển kinh tế. Hiện nay hội không có hộ nghèo và hộ cận nghèo. Các hộ vay vốn xử dụng đúng mục đích, hiệu quả qua kiểm tra của Ngân hàng CSXH quận Long Biên đánh giá cao.Tiêu biểu hội viên CCB sản xuất giỏi như đ/c Thuấn chi hội 1, đ/c Đạo, đ/c Lượng chi hội 5, đ/c Dị chi hội 6, đ/c Tiến, đ/c Chiến, đ/c Nghĩ chi hội 7 và nhiều đ/c khác.  Quỹ hội bình quân đạt 600.000đ ( chi hội 16, 18 trân quỹ đạt 650.000 đồng/ hội viên)

100% Hội viên CCB tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ do MTTQ và  địa phương phát động 100% hội viên tham gia số tiền 56.280.000 đồng, ủng hộ quỹ xóa nhà dột nát do thành hội, quận hội phát động số tiền 10.000.000 đồng, tặng quà 01 hộ xây nhà tình nghĩa 2.000.000đ, 01 hộ xây nhà Đại đoàn kết 1000.000đ; ủng hộ hội 02 làng 1.000.000đ, trợ cấp  hội viên có hoàn cảnh khó khăn dịp tết nguyên đán, ngày TBLS số tiền 11.700.000 đồng, tổ chức thăm hỏi, tặng quà 08đ/c số tiền 2.400.000 đồng, thăm hỏi hội viên ốm đau 98lượt số tiền 4.900.000 đồng, mừng thọ 35 hội viên số tiền 3.500.000đ, phúng viếng 10 hội viên qua đời số tiền 3.000.000đồng; tặng quà các đồng chí tham gia chiến đấu Campuchia số tiền 4.500.000đ; hỗ trợ 01 hộ thoát nghèo năm 2019 số tiền 6.000.000đồng;ủng hộ quỹ vì người nghèo tháng cao điềm ngày vì người nghèo phường năm 2019 số tiền 500.000đồng.

Để có được kết quả trên Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy phường, Quận hội Long Biên, sự giúp đỡ tạo điều kiện của UBND, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cấp ủy chi bộ các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Kế thừa và phát huy thành tích, kinh nghiệm nhiều năm hoạt động, tâm huyết, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, hội viên. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch công tác của Quận hội cụ thể hóa triển khai kịp thời tới các chi hội và hội viên. Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, nắm tình hình, duy trì chặt chẽ chế độ thông tin, báo cáo. Tin chắc công tác Hội Cựu chiến binh sẽ đạt nhiều kết quả cao hơn nữa trong năm 2020./.

Một số hoạt động của Hội CCB phường năm 2019

Trao quà tết Nguyên đán năm 2019 cho hội viên Hội cựu chiến binh phường

Lãnh đạo Quận hội thăm  khu trồng câu ăn quả chuyển đổi cây trồng bên bãi của Hội viên Hội CCB

BCH Hội CCB phường tặng quà ông Đào Văn Phong- Thương binh tổ 2 nhân ngày bàn giao nhà Tình Nghĩa

Hội viên Hội CCB phường tham gia tổng vệ sinh môi trường