các bài viết chuyên sâu

Phường Thượng Thanh thực hiện tốt công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019.
Ngày đăng 24/12/2019 | 10:44  | Lượt xem: 430

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa đình quận Long Biên năm 2019. Đảng ủy - UBND phường tiếp tục xác định rõ tầm quan trọng của công tác Dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường chỉ đạo thực hiện công tác DS-KHHGĐ bằng nghị quyết lãnh đạo hàng tháng; chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể đưa nội dung thực hiện chính sách DS-KHHGĐ vào kế hoạch nhiệm vụ của năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, UBND phường luôn tranh thủ bám sát sự chỉ đạo sát sao của Trung tâm y tế quận; cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ - chính quyền phường Thượng Thanh, sự phối hợp đồng bộ của các ban, ngành đoàn thể, sự triển khai có hiệu quả của các tổ dân phố, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số, các chỉ tiêu được giao về công tác DS-KHHGĐ đều đạt kế hoạch giao. Dân số đến thời điểm hiện tại là 29.402 người, nữ 14.698. Tổng số trẻ sinh là 471 trẻ, đạt tỷ suất sinh là 16,46%o giảm 0,06%o so với năm 2018, giảm 0,02%o so với kế hoạch giao. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên 16 trẻ, đạt tỷ lệ 3,40% giảm 0,12% so với năm 2018, giảm 0,07% so với kế hoạch giao. Các chỉ tiêu về: khám sức khỏe tiền hôn nhân theo Đề án của quận, tỷ lệ cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại, tỷ lệ bà mẹ mang thai được tuyên truyền, tư vấn, tỷ lệ thai phụ được sàng lọc trước sinh sàng lọc sơ sinh đều đạt kế hoạch giao. Đặc biệt công tác truyền thông, tuyên truyền - một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Dân số được quan tâm, chú trọng. Ban chỉ đạo phường đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức được 21 buổi truyền thông  thu hút trên 2 nghìn lượt người tham dự, nội dung tuyên truyền tập trung vào các giải pháp và kiến thức nâng cao chất lượng Dân số theo tinh thần Nghị quyết 21 và Đề án Nâng cao chất lượng DS-KHHGĐ của Quận. Công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu và toàn diện theo nội dung Đề án của quận, Ban chỉ đạo phường đã phối hợp với các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn phường tuyên truyền lồng ghép với hướng dẫn các kỹ năng, xử lý tình huống thực tế cho học sinh các nhà trường các nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tại trường. Tổ chức các hoạt động truyền thông về nâng cao chất lượng dân số, về sàng lọc tim bẩm sinh, bệnh tan máu bẩm sinh và sàng lọc khiếm thính, sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; cách  phòng chánh thừa cân, béo phì ở trẻ em. Truyền thông về giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, truyền thông về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và phụ nữ tuổi trung niên, tuyên truyền về chính sách DS-KHHGĐ. Đồng thời phối hợp với UB.MTTQ phường, hội Người cao tuổi và các đoàn thể tổ chức tọa đàm, trao đổi về thực hiện công tác DS-KHHGĐ,tổ chức hoạt động mô hình truyền thông, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm thứ hai thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia. Phối hợp với Trạm y tế phường tổ chức chiến dịch khám sức khỏe người cao tuổi tại các cụm dân cư trên địa bàn phường. Trong đợt khám, tổng số người cao tuổi được điều tra lập hồ sơ quản lý sức khỏe là 2070 người, trong đó khám 1658 người đạt 80.1%.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, UBND phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 như sau:

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, Chính quyền từ phường đến tổ dân phố; tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo và phòng chuyên môn quận, huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong triển khai các nhiệm vụ về thực hiện công tác DS-KHHGĐ.

2.  Xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các văn bản chỉ đạo, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới,  Đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, quy mô dân số và cơ cấu dân số.

3. Tập trung công tác truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú trên cổng TTĐT, Đài truyền thanh, qua các hội nghị, tờ rơi...có sự chọn lọc nội dung phù hợp với nhu cầu, trình độ, nhận thức, giới tính, điều kiện sống và lứa tuổi của từng đối tượng để hình thành ý thức từ đó chuyển đổi hành vi bền vững đối với các tầng lớp nhân dân.

4. Tổ chức ký cam kết hợp đồng trách nhiệm giữa UBND phường với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố về thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể  về công tác dân số. Xây dựng tiêu chí thi đua lĩnh vực DS-KHHGĐ để làm căn cứ đánh giá hoạt động của tổ dân phố và bình xét tổ dân phố văn hóa hàng năm.

5. Duy trì hoạt động kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, đảm bảo cập nhật đầy đủ, kịp thời các thông tin biến động vào phần mềm chuyên ngành dân số. Thống nhất số liệu liên ngành đảm bảo hàng quý, 6 tháng và cả năm đảm bảo yêu cầu đề ra.

6. Biểu dương, khen thưởng các tổ dân phố duy trì nhiều năm liền không có người sinh con thứ ba trở lên, các  tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm.

Với những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong năm 2019. Cùng sự quyết tâm, nỗ lực từ phường đến tổ dân phố, năm 2020 UBND phường Thượng Thanh phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Quận giao về công tác DS-KHHGĐ, góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh hoạt động trong năm:

Đ/c Trần Thị Thanh Hồng - PCT. UBND phường phát biểu tại HN triển khai KH khám sức khỏe NCT

Hội nghị truyền thông về chăm sóc SKSS tại Trường THCS Thanh Am

Hội nghị truyền thông về phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh tại Trường TH Gia Quất

Hội nghị truyền thông về chính sách DS-KHHGĐ trong tình hình mới