các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Hội Cựu Chiến binh phường Thạch Bàn nửa nhiệm kỳ 2017-2022
Ngày đăng 08/04/2020 | 17:12  | Lượt xem: 539

Trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động của Hội Cựu chiến binh phường Thạch Bàn thực sự đi vào nề nếp, đã có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua ở địa phương, Hội Cựu chiến binh phường luôn phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch của Ban Chấp hành Hội CCB Quận Long Biên, của Đảng bộ, chính quyền phường và của Hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá, xã hội giai đoạn 2017-2020.

Quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố, của Quận Long Biên, trực tiếp là nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIX của Đảng bộ phường và thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu CCB phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh phường đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khoá, căn cứ vào kế hoạch, chương trình công tác toàn khoá, Ban Thường vụ hội đã cụ thể hoá vào kế hoạch công tác hàng năm để tổ chức thực hiện, gắn với cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh". Đồng thời, phát động phong trào thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu” trong toàn thể cán bộ, hội viên Cựu Chiến binh từ Ban Chấp hành tới các chi hội và hội viên đã đoàn kết một lòng, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” vượt qua mọi khó khăn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương, của hội.

Dưới sự chỉ đạo của Hội CCB quận Long Biên, sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ và các đoàn thể phường, cộng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội CCB phường trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các mặt công tác. Hội viên CCB tích cực tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của  các cấp ủy Đảng. Thực hiện nghị quyết Trung ương IV, thực hiện cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hàng năm Hội đã bám sát vào nghị quyết của Đảng ủy Phường. Hội đã tổ chức tuyên truyền cho toàn thể cán bộ, hội viên Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 của Hội Cựu Chiến binh phường, tuyên truyền về thực hiện 3 chương trình công tác của Quận ủy, 3 kế hoạch của Đảng ủy phường và thực hiện năm trật tự văn minh đô thị, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”, trong nửa nhiệm kỳ qua, hội đã thường xuyên duy trì 02 tổ tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nhà ở mặt đường Thạch Bàn, đường Cổ linh để xe đúng quy định đồng thời nhắc nhở nhân dân đảm bảo trật tự đô thi, vệ sinh môi trường, hàng tháng hội tổ chức tập trung cắt tỉa cây cảnh, dọn vệ sinh tuyến đường Thạch bàn luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp đến nay cả 2 tuyến đường đã và đang đảm bảo theo đúng tiêu chí tuyến phố văn minh đô thị. Tổ chức giám sát xanh, sạch, đẹp nhà văn hoá các tổ dân phố, trụ sở Công An, Trạm Y tế phường 536 lượt. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền 6 Quy chế dân chủ của Quận, tuyên truyền pháp luật, luật hòa giải; kế hoạch hóa gia đình,... với 487 lượt hội viên tham dự. Hàng năm phối hợp BCH Quân sự, Bộ phận chính sách thương binh xã hội phường, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế đúng thời gian quy định. Phối hợp Công an phường tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn phường.

Bên cạnh đó, hội đã tích cực vận động gia đình hội viên cùng nhân dân tham gia thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện Quyết định 217- 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Hội CCB đã tham gia học tập những vấn đề cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: 04 buổi với 547 lượt hội viên là đảng viên tham dự, hàng năm 100% hội viên là đảng viên và 100% cán bộ chi hội trưởng, chi hội phó (không phải là đảng viên) xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề hàng năm. Tổ chức nói chuyện thời sự 12 buổi với 4734 lượt hội viên tham dự tập trung tuyên truyền các nội dung chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tình hình an ninh, chính trị xã hội, kinh tế thế giới, khu vực, trong nước; cung cấp thường xuyên báo, tạp chí, tài liệu cho cán bộ hội viên để không ngừng nâng cao nhận thức về mọi mặt từ đó cán bộ, hội viên xác định tốt lập trường quan điểm tuyệt đối tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách và pháp luật nhà nước, gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường đã triển khai thu các loại quỹ với tổng số tiền ủng hộ là 192.700.000 đồng (trong đó quỹ ủng hộ đề án 03 xoá nhà dột nát do Thành hội phát động là 33.200.000 đồng) nộp lên trên đúng thời gian quy định.

Hội thường xuyên duy trì 03 tổ vay vốn ngân hàng chính sách mỗi năm vay trên 5 tỷ đồng tạo điều kiện công ăn, việc làm cho trên 100 hộ gia đình CCB phát triển kinh tế.

Công tác chính sách: Hội đã thường xuyên quan tâm, đời sống của cán bộ, hội viên, trong nửa nhiệm kỳ Hội tổ chức thăm hỏi hội viên ốm đau tổng số 316 lượt với số tiền là 26.970.000 đồng, phúng viếng tiễn đưa 38 hội viên qua đời hội đã tổ chức tang lễ, phúng viếng tận tình, chu đáo với số tiền 23.350.000 đồng; thăm hỏi, trợ cấp khó khăn, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết, tổ chức gặp mặt, tặng quà các đồng chí cán bộ, hội viên tham gia giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, hồi sinh đất nước; 165 lượt hội viên với trên 16.500.000 đồng; tổ chức cho cán bộ, hội viên thăm chiến trường xưa 08 lượt với 933 lượt hội viên tham dự. Phát triển hội viên mới 76 hội viên đạt gần 200%, nâng chân quỹ hội lên 500.000 đồng/hội viên; kiện toàn và bổ sung 02 chi hội trưởng, 05 chi hội phó đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Kết quả bình xét thi đua hàng năm: Hội viên “Cựu Chiến binh gương mẫu” đạt 99,39%; gia đình CCB được công nhận là gia đình văn hoá đạt 99,12% và 100% các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tại hội nghị tổng kết 05 năm phong trào thi đua CCB gương mẫu hội (giai đoạn 2014-2019) đã khen thưởng 05 tập thể, 10 cá nhân tiêu biêu trong phong trào thi đua; Hội CCB phường hàng năm được hội CCB Quận và Phường khen thưởng. Thành lập 01 Câu lạc bộ Cựu quân nhân nâng tổng số câu lạc bộ Cựu quân nhân 11 Câu lạc bộ với 197 thành viên đồng thời duy trì tốt các mặt hoạt động của các Câu lạc bộ Cựu quân nhân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Hội CCB phường luôn xác định quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quết Đại hội đại biểu Hội CCB phường nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra, toàn thể cán bộ, hội viên tập trung thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Hội trong nửa nhiệm kỳ tới, đưa các phong trào thi đua của hội thật sự đi vào chiều sâu gắn với các phong trào thi đua Cựu Chiến binh gương mẫu”, "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", "Toàn dân xây dựng đời sống ở khu dân cư", xây dựng hội trong sạch vững mạnh hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Những thành tích mà Hội CCB phường Thạch Bàn đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, hội viên CCB Phường và là nguồn động viên, khích lệ cán bộ, hội viên tiếp tục đoàn kết. Với tinh thần trách nhiệm cao và phát huy bản chất truyền thống “Bộ độ cụ Hồ” tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ hội viên CCB phường trong những năm tiếp theo sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng, chính quyền giao phó./.