các bài viết chuyên sâu

Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm cơ sở của Đảng bộ phường Gia Thụy
Ngày đăng 21/04/2020 | 23:52  | Lượt xem: 653

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên về “Tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”. Đảng ủy phường Gia Thụy đã xây dựng kế hoạch số 216-KH/ĐU ngày 26/8/2019 về tổ chức Đại hội chi bộ, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được sự tin tưởng của Quận ủy Long Biên, Đảng bộ phường Gia Thụy được giao nhiệm vụ tổ chức Đại hội điểm khối phường của quận. Trong thời điểm cuối năm 2019, đầu năm 2020 có nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác sáp nhập tổ dân phố, công tác sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp. Song, bằng nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, Đảng ủy phường đã bám sát vào yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm để xây dựng tiến độ các công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, từng đồng chí phụ trách ở các lĩnh vực để tập trung chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho việc tổ chức thành công Đại hội. Ngày 11-12/3, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gia Thụy lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng tốt, sâu sắc trong các đồng chí lãnh đạo Thành phố, quận và các đại biểu đến dự Đại hội. Tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ đã được phát huy; sự đổi mới, sáng tạo, chu đáo trong công tác tổ chức với sự nỗ lực của các lực lượng phục vụ được đánh giá cao; vai trò trách nhiệm của từng đại biểu dự Đại hội đã được thể hiện rõ nét.

Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa IV ra mắt tại Đại hội

Từ thành công của Đại hội, Đảng ủy phường rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở như sau:

Thứ nhất: Cấp uỷ đề cao tinh thần trách nhiệm, tư duy, sáng tạo, đổi mới ngay từ việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố và cấp ủy cấp trên. Đảng ủy phường đã dự báo được tình hình, xác định được đúng, trúng nhiệm vụ trọng tâm; chủ động, vận dụng phù hợp các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong việc chỉ đạo đại hội các chi bộ trực thuộc, trong điều kiện vừa làm, vừa tiếp thu những chỉ đạo mới của cấp trên về sáp nhập tổ dân phố, về sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách. Thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp nên kế hoạch tổ chức các hoạt động liên tục được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ.

Thứ hai: Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội bắt đầu từ việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc, sau đó là xây dựng các kế hoạch, phân công nhiệm vụ chi tiết cho từng khâu chuẩn bị như xây dựng và hoàn thiện các văn kiện, công tác nhân sự, công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức phục vụ đại hội. Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy đã bám sát chỉ đạo của Quận ủy, tranh thủ xin ý kiến các đồng chí trong thường vụ Quận ủy, luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến, lắng nghe và điều chỉnh kịp thời theo sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí Thường trực, Thường vụ quận ủy và sự quan tâm của tổ chỉ đạo Đại hội của Quận ủy với phường để chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội từ công tác nhân sự, đến hoàn thiện các văn kiện, công tác trang trí, tuyên truyền....

Đoàn chủ tịch đón nhận lẵng hoa của Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận Long Biên tặng Đại hội

Thứ ba, Ban chấp hành đảng bộ phường đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhiệt huyết, liên tục đổi mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Từng đồng chí lãnh đạo phường đã phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân và tham mưu cho tập thể có tính thống nhất và mang lại hiệu quả. Mặc dù trong thời điểm Đại hội chi bộ và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội đảng bộ, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid -19 với những diễn biến phức tạp, liên tục có sự đạo cấp trên song sự linh hoạt, chủ động của phường và tổ dân phố đã đảm bảo mọi hoạt động trước, trong và sau đại hội được triển khai đồng bộ, an toàn, hiệu quả.

Lực lượng phục vụ đo thân nhiệt, cung cấp nước sát khuẩn tay cho đại biểu trước khi vào đại hội

Thứ tư, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc thực tiễn, các video clip, phóng sự tuyên truyền được chuẩn bị khá công phu, từ ý tưởng, đến việc khớp nối các kết quả của nhiệm kỳ với phương hướng, tầm nhìn trong giai đoạn tiếp theo, để đưa nội dung tuyên truyền và trang trí trong đại hội đến với Đại biểu, đảng viên và nhân dân. Công tác kiểm phiếu bầu cử được hỗ trợ bằng các ứng dụng CNTT đã đảm bảo độ chính xác và rút ngắn thời gian kiểm phiếu, góp phần vào thành công Đại hội.

Ban kiểm phiếu làm việc tại hội trường

Thứ năm, phát huy được truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, coi trọng đội ngũ cán bộ, Đảng viên cao tuổi, chủ động chỉ đạo các chi bộ nắm bắt tình hình dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo Đảng ủy thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí Bí thư chi bộ để nắm bắt thông tin, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng viên có kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh công tác chỉ đạo cho phù hợp với thực tế của phường.

Thứ sáu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tập trung hướng các nội dung tuyên truyền về Đại hội sâu sát tới từng chi bộ, từng tổ dân phố, từng người dân để tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền phường, cùng đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.