các bài viết chuyên sâu

Cựu Chiến binh quận Long Biên: Chung tay ủng hộ một số quỹ do Thành Hội phát động đạt kết quả cao
Ngày đăng 06/05/2020 | 16:39  | Lượt xem: 531

Thực hiện chỉ đạo của Hội CCB Thành phố Hà Nội về phát động, ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid - 19 và hạn hán, xâm nhập mặn; quỹ thực hiện Đề án 03 của Thành Hội “Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát và hoạt động tình nghĩa”, tính đến cuối tháng 4/2020, cán bộ, hội viên cựu chiến binh trên toàn quận đã gương mẫu, tích cực ủng hộ và kết quả đạt được đều vượt mức so với yêu cầu.

Cụ thể , trong công tác gây quỹ ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid-19, mỗi hội viên đóng góp số tiền tối thiểu là 5.000 đồng/ người. Sau gần một tháng triển khai, các Hội cơ sở đã nộp về Quận Hội số tiền 113,168 triệu đồng, đạt mức bình quân xấp xỉ 11.000 đồng/hội viên, vượt 200% so với quy định. Nhiều Hội cơ sở có mức đóng bình quân/hội viên cao như Hội CCB phường Cự Khối đạt 39.630 đ/hv; Hội CCB phường Giang Biên, Phúc Đồng đạt xấp xỉ 16.000đ/hv… Có nhiều cá nhân tiêu biểu trong phong trào ủng hộ như Hội viên Đồng Minh Phú - Chi hội 14 phường Thượng Thanh ủng hộ 1.000.000 đ và rất nhiều cá nhân ủng hộ mức 300 và 500.000 đồng.

Hội viên tham gia ủng hộ quỹ

Từ nguồn đóng góp của Hội viên, Quận Hội đã nộp về Thành Hội số tiền 93,7 triệu đồng, là một trong 2 đơn vị đứng đầu về số tiền ủng hộ quỹ. Đồng thời, Quận Hội cũng trích từ quỹ thu được, trực tiếp thăm và tặng quà 6 trạm y tế của 6 phường: Sài Đồng, Việt Hưng, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Thạch Bàn, Cự Khối - mỗi đơn vị 3 triệu đồng, tổng số ủng hộ 18 triệu đồng. Thăm và hỗ trợ 3 đồng chí hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi đồng chí 500.000 đ, tổng kinh phí 1,5 triệu đồng.

Đối với quỹ thực hiện Đề án 03 của Thành Hội “Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát và hoạt động tình nghĩa”, mỗi hội viên đóng góp số tiền tối thiểu là 10.000 đồng/ người. Quận Hội đã thu về 117,572 triệu đồng, đạt mức bình quân xấp xỉ 15.812 đồng/hội viên, vượt 160% so với quy định. Nhiều Hội cơ sở có mức đóng bình quân/hội viên cao như Hội CCB phường Cự Khối đạt 25.000 đ/hv; Hội CCB phường Bồ Đề, Giang Biên xấp xỉ 22.000đ/hv; Hội CCB phường Phúc Lợi, Phúc Đồng, Đức Giang xấp xỉ 20.000đ/hv … Cá nhân đồng chí Lương Văn Khảm - Hội viên chi hội 14 phường Long Biên ủng hộ 1,3 triệu; nhiều cá nhân khác ủng hộ từ 500 đến 1 triệu đồng.

Quận Hội tham gia ủng hộ

Quận Hội đã nộp về Thành Hội số tiền 37 triệu đồng; dự kiến ủng hộ xóa 01 nhà dột nát cho 01 đ/c hội viên cựu chiến binh ở huyện Phú Xuyên - Hà Nội với kinh phí 40 triệu đồng. Trong năm 2020, Quận Hội cũng dự kiến xóa 03 nhà dột nát cho hội viên cựu chiến binh trên địa bàn Quận từ nguồn quỹ này.