các bài viết chuyên sâu

Quận ủy Long Biên tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội đảng cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 10/05/2020 | 13:08  | Lượt xem: 478

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy; Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/4/2019 của Quận ủy “về việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025”, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thuộc Quận đã hoàn thành đại hội chi bộ xong trước ngày 23/3/2020.

Từ ngày 20/02/2020 đến ngày 12/3/2020 đã có 04 TCCS đảng trực thuộc Quận ủy  tổ chức đại hội (Đảng bộ Tòa án nhân dân Quận, Đảng bộ phường Gia Thụy, Chi bộ kho bạc Nhà nước Quận và đại hội Đảng bộ Quân sự Quận), trong đó có 03 đơn vị Đại hội điểm.

Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19; Quận ủy đã chỉ đạo tạm hoãn việc tổ chức Đại hội đảng cơ sở theo chỉ đạo của Thành ủy, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt nội dung đại hội theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đến ngày 07/5/2020, Ban Thường vụ Quận ủy đã phê duyệt phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy của 48/49 tổ chức cơ sở đảng; đồng thời, các đơn vị tiếp tục tổ chức đại hội theo kế hoạch điều chỉnh.

Tính đến ngày 10/5/2020, có 11/49 TCCS đảng tổ chức thành công đại hội Đảng cơ sở, trong đó có 04 Đảng bộ phường; 01 Đảng bộ Khối lực lượng vũ trang, 01 Đảng bộ trong Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; 01 đảng bộ và 04 chi bộ khối Hành chính sự nghiệp.

Các TCCS đảng đã làm tốt công tác chuẩn bị đại hội: tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của quận, phường; trang trí trên các trục đường giao thông chính,   quan đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; công tác trang trí, khánh tiết  bên  trong hội trường và khu vực diễn ra Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, đúng theo quy định, đảm bảo trang trọng. Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại thời điểm diễn ra Đại hội.

Trình tự và nghi thức Đại hội của các TCCS đảng đảm bảo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy và được diễn ra trong không khí trang trọng, dân chủ và hoàn thành chương trình đại hội đề ra. Các cơ quan điều hành đại hội đã bám sát nội dung, kịch bản đảm bảo điều hành khoa học, chặt chẽ, chất lượng và đúng thời gian dự kiến. Các đại biểu dự đại hội đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong việc thảo luận, tham gia đóng góp vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025 và tham gia đóng góp dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV.

Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. 11/11 tổ chức cơ sở đảng đã bầu 01 lần đủ số lượng Ban Chấp hành, trong đó 04 TCCS Đảng (04 đảng bộ phường) có cấp ủy viên trẻ dưới 35 tuổi; tỷ lệ nữ đạt 43,2%. 04/04 Ban Thường vụ Đảng ủy phường đều có cán bộ nữ tham gia. Nhân sự được bầu Ban Chấp hành, Bí thư, Phó bí thư cấp ủy, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy đều đúng với phương án nhân sự đã được Ban Thường vụ Quận ủy phê duyệt. Bầu đủ số lượng đại biểu chính thức theo phân bổ của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV.

Theo kế hoạch, từ ngày 11/5 đến ngày 31/5/2020, 35/40 TCCS đảng tiếp tục tổ chức đại hội, 03/40 TCCS đảng còn lại hoàn thành đại hội vào tháng 6/2020.

Việc tổ chức thành công Đại hội TCCS đảng là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công, tốt đẹp./.

Một số hình ảnh Đại hội TCCS đảng:

 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hải - Bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Quận tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu

Đảng bộ phường Long Biên, Phúc Đồng

Đồng chí Đường Hoài Nam- Phó bí thư Thường trực Quận ủy  tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu

Đảng bộ phường Giang Biên.