các bài viết chuyên sâu

Đảng bộ phường Long Biên: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới!
Ngày đăng 18/05/2020 | 23:36  | Lượt xem: 506

Nhiệm kỳ 2015 -2020, mặc dù gặp không ít khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy Long Biên, Đảng bộ phường Long Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV đề ra.

Chặng đường ghi dấu Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ phường Long Biên đó là Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Long Biên nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến nay, 10/10 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức Nghị quyết Đại hội lần thứ XXV đề ra. Kinh tế phát triển ổn định, đúng hướng lấy thương mại, dịch vụ là mũi nhọn; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt kế hoạch, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, tạo cơ sở vững chắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH - QP - AN, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ mới. Song song với việc lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm việc huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng cũng được cấp ủy - chính quyền phường quan tâm làm tốt, một trong những điểm nhấn đó là Dự án Khu nhà ở Himlam Vĩnh Tuy; Di chuyển bãi xe Gia Thụy; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật để đấu giá quyền sử dụng đất (9,8ha); Khu cây xanh vườn hoa kết hợp bãi đỗ xe và nhà ở tại phường Long Biên,quận Long Biên, Thành phố Hà Nội; Dự án:Đầu tư, cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối thông, hồ Vục, hồ Đầu Băng và hồ Tư Đình, quận Long Biên theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô G2.CCKO và G2.P1 để đấu giá quyền sử dụng; Dự án Trung tâm thể dục thể thao tại quận Long Biên; Dự án đường 13,5m qua tổ dân phố 5,6; Dự án E.5/P1; Dự án nhóm trường học; Hệ thống chiếu sáng được đảm bảo: thay thế 358 bóng đèn chiếu sáng, lắp đặt mới 40 cột, 107 đèn chiếu sáng. 100% cá hộ dân được sử dụng nước sạch tạo diện mạo mới cho phường đạt chuẩn về đô thị văn minh.

Văn hoá - xã hội có bước phát triển; Khôi phục, phát huy hiệu quả giá trị các di tích lịch sử, văn hóa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Kết quả bình xét gia đình văn hóa trung bình hàng năm đạt 89,41%; (giảm 0,39% so với Nghị quyết đề ra). 73% tổ dân phố đạt Tổ văn hóa (tăng 3% so với Nghị quyết đề ra). Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây mới 01 nhà tình nghĩa, 02 nhà đại đoàn kết. Tặng sổ tiết kiệm mỗi năm cho 20  đối tượng người có công, gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; số hộ nghèo trên địa bàn phường giảm còn dưới 0,5%; giới thiệu việc làm cho 2.200  lao động. Hàng năm cấp trên 2.100 thẻ BHYT miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi, trên 800 thẻ BHYT cho các gia đình chính sách, thương bệnh binh, đối tượng Bảo trợ xã hội. Thực hiện chi trả hỗ trợ chi phí học tập cho 26  trường hợp con hộ nghèo đang học tại các trường, tổ chức tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 20.000.000 triệu đồng/năm. Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ vì người nghèo; quỹ bảo trợ trẻ em với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng; quỹ vì người nghèo 317,9 triệu đồng. Quốc phòng được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục được quan tâm coi trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu được nâng lên. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Người dân phấn khởi cho biết: Là một người dân sinh sống trên địa bàn phường Long Biên, bản thân tôi nhận thấy trong những năm qua, phường Long Biên đã có nhiều chuyển biến nhất là trong phát triển KT – XH, bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới theo hướng văn minh hiện đại. Đặc biệt là vấn đề an sinh xã hội, quan tâm tới các đối tượng chính sách, người có công. Bên cạnh đó, các nhà văn hóa được xây dựng, tu sửa khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng đảm bảo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Bộ mặt đô thị được chỉnh trang thay đổi vỉa hè được xây dựng sáng, rộng đẹp, đường thông hè thoáng đảm bảo ATGT – ANTT; nhân dân phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng bộ chính quyền địa phương.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Long Biên đã ban hành và cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố, của Quận hiện thực bằng các văn bản Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi lĩnh vực với sự định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sát với tình hình thực tế của phường. Đồng thời, ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, tạo động lực nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác đặt ra. Kết quả trên đã khẳng định vai trò của Đảng bộ phường Long Biên trong xây dựng Nghị quyết sát đúng, trúng và phù hợp với tình hình thực tiễn. Cùng với sự vào cuộc giám sát của HĐND và sự điều hành đổi mới, linh hoạt của UBND phường trong thực hiện nhiệm vụ, đưa Nghị quyết và hiện thực hóa chủ trương, kế hoạch của Đảng ủy vào phát triển KT - XH của phường. Đóng góp vào những thành tựu, kết quả trên còn có sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng đánh dấu sự thành công của một nhiệm kỳ đại hội và tạo tiền đề cho những bước đi vững chắc trong nhiệm kỳ.

Không chỉ đổi mới trong chỉ đạo phát triển công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực phát triển kinh tế của phường cũng ghi nhiều dấu ấn nổi bật. Thu ngân sách bình quân đạt từ 18 đến 25 tỷ đồng/năm, tăng 25% so nhiệm kỳ 2010-2015; vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra 6,5%, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển.

Một trong những nhiệm vụ then chốt đạt được kết quả khởi sắc trong công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ phường Long Biên chú trọng trên cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị từ phường tới tới tổ dân phố một cách toàn diện. Bên cạnh tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đảng bộ phường còn thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt; Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 56 đảng viên mới; thành lập mới 02 chi bộ: chi bộ trường Mầm Non Thạch Cầu và MN Long Biên A; kịp thời kiện toàn các chức danh chủ chốt cấp ủy, chính quyền theo đúng quy trình và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội hết nhiệm kỳ. Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phan – Bí thư, Chủ tịch UBND phường Long Biên khẳng định: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, trên cơ sở đánh giá toàn diện những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, BCH đảng bộ phường Long Biên nhiệm kỳ 2020 -2025 xác định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ là nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Với quan điểm tập trung xác định xây dựng Đảng là then chốt, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm. Với truyền thống đoàn kết, đồng tâm, BCH Đảng bộ phường Long Biên quyết tâm thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội đảng bộ phường lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra với mục tiêu cao nhất phấn đấu xây dựng phường Long Biên đạt văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI đề ra với chủ đề: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện chính quyền đô thị, quyết tâm đưa phường Long Biên phát triển toàn diện"; với quyết tâm chính trị cao nhất; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Quận ủy - HĐND - UBND quận Long Biên; sự phối hợp, giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn quận; với tinh thần đoàn kết thống nhất, đổi mới và sáng tạo, trên cơ sở khai thác triệt để tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, tin tưởng rằng Đảng bộ phường Long Biên sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra và đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện cả về phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng bộ trong sạch - vững mạnh, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của phường trong nhiệm kỳ mới, với niềm tin và khí thế mới.

Một số hình ảnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020:

Ban thường vụ quận ủy làm việc với đảng ủy phường về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm
Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập ĐCS Việt Nam và trao Huy hiệu đảng đợt 3/2
Lễ báo công của Đảng bộ phường Long Biên tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Kỳ họp thứ nhất HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021
Buổi ra mắt Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường
Tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Bàn giao nhà tình nghĩa

Đại hội MTTQ và các đoàn thể trong nhiệm kỳ