các bài viết chuyên sâu

Giang Biên làm tốt công tác chăm sóc người có công 5 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 02/06/2020 | 15:24  | Lượt xem: 533

5 tháng đầu năm 2020 phường Giang Biên đã tặng với tổng số 1.106 lượt người có công, thân nhân người có công và người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhận quà với số tiền 412.900.000 đồng, trong đó: quà trung ương số tiền 39.800.000 đồng; Quà thành phố với tổng số tiền 171.500.000 đồng; Quà quận với tổng số tiền 129.200.000 đồng; quà UBND phường 60.600.000 đồng; Ngoài ra UBND phường trích từ quỹ vì người nghèo phường tặng cho 23 hộ cận nghèo với số tiền 11.500.000 đồng.

Trong thời gian qua công tác lao động thương binh xã hội phường Giang Biên luôn được tập trung quan tâm về mọi mặt, đóng góp quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng quê hương Giang Biên ngày càng giầu đẹp, văn minh...

Được sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy- HĐND- UBND phường. Bộ phận lao động thương binh xã hội đã thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi người có công; Năm 2019 phường đã tặng quà cho 1.858 lượt người có công và thân nhân người có công nhân dịp lễ tết: Tết Nguyên đán Kỷ Hợi Phường tặng quà cho 1.030 lượt người có công, thân nhân người có công và người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhận quà với số tiền 404.900.000 đồng, trong đó: quà trung ương số tiền 39.200.000 đồng; Quà thành phố với tổng số tiền 171.300.000 đồng; Quà quận với tổng số tiền 125.900.000 đồng; quà UBND phường 40.400.000 đồng.

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 UBND phường đã tặng quà cho 823 lượt người: quà của Chủ tịch nước, thành phố, quận, phường với tổng số tiền là 339.400.000 đồng. Phường Giang Biên tặng 09 sổ tiết kiệm mỗi sổ trị giá 1.500.000 đồng cho người có công có hoàn cảnh đặc biệt; 01 người có công ốm đau dài ngày số tiền 1.000.000 đồng; 199 người có công thân nhân người có công mỗi suất trị giá 300.000 đồng; Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tặng 48 người có công có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trao tặng là 32.600.000 đồng.

Nhân kỷ ngày Quốc khánh 02/9 UBND phường tặng quà cho 15 lượt người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày: Quà Thành phố 5 triệu đồng; quà UBND quận 2,5 triệu động; quà UBND phường 2,5 triệu đồng.

5 tháng đầu năm 2020 phường đã tặng với tổng số 1.106 lượt người có công, thân nhân người có công và người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội nhận quà với số tiền 412.900.000 đồng, trong đó: quà trung ương số tiền 39.800.000 đồng; Quà thành phố với tổng số tiền 171.500.000 đồng; Quà quận với tổng số tiền 129.200.000 đồng; quà UBND phường 60.600.000 đồng; Ngoài ra UBND phường trích từ quỹ vì người nghèo phường tặng cho 23 hộ cận nghèo với số tiền 11.500.000 đồng. Ngoài ra Toàn án quận, viện kiểm sát quận, Kho bạc quận và các doanh nghiệp trên địa bàn phường tặng 126 xuất quà với tổng số tiền là 37.800.000 đồng.

Chi trả chi trả trợ cấp hàng tháng cho 123 đối tượng người có công với số tiền trên 2 tỷ đồng; Cấp 708 thẻ BHYT cho NCC, BTXH.

Bộ phận Lao động thương binh xã hội phường đã tiếp nhận 01 hồ sơ người hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và con đẻ của người nhiễm chất độc hóa học; 03 hồ sơ mai táng phí người có công từ trần; 07 hồ sơ mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội; 03 hồ sơ đề nghị điều chỉnh mức độ khuyết tật.

Các chính sách bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chi trả trợ cấp cho 214 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền gần 500 triệu đồng.

Về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội công an phường đưa 05 đối tượng đi cai nghiện tại trung tâm; 02 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm; 02 đối tượng tự nguyện cai nghiện tại gia đình.

Công tác chăm sóc người cao tuổi luôn được lãnh đạo Đảng chính quyền quan tâm. Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi UBND phường đã tổ chức lễ mừng thọ cho 175 cụ với tổng số tiền 121 triệu đồng. Phường đã hoàn thiện và nộp 10 hồ sơ lên Phòng Lao động thương binh xã hội quận đề nghị cho đối tượng người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hàng tháng, đến nay tất cả các cụ đã nhận được tiền trợ cấp theo đúng quy định.

Năm 2020 phường Giang Biên là một trong năm phường trên địa bàn quận không còn hộ nghèo; Phường luôm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội…

Thực hiện Nghị Quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. UBND phường Giang Biên đã chi trả cho 336 đối tượng hưởng thụ là người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng cận nghèo với tổng số tiền 506.500.000 đồng. Thời gian chi trả từ ngày 30/4 đến ngày 4/5/2020 tại gia đình các đối tượng.

Bên cạnh đó thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19. Căn cứ quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ngày 14/5/2020 UBND phường Giang Biên đã ra quyết định số 294/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét duyệt các đối tượng khó khăn hưởng hỗ trợ do đại dịch Covid 19; Ngày 15/5/2020 UBND ra thông báo số 71/TB-UBND về việc công khai niêm yết Quyết định số 1955 của UBND thành phố Hà nội tại bảng tin UBND phường, tại cổng thông tin điện tử phường; tại đài truyền thanh phường. UBND phường đã tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng được thụ hưởng tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính UBND phường vào các ngày trong tuần. Với mục đích công khai, minh bạch các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đối tượng được thụ hưởng. Hội đồng xét duyệt các đối tượng khó khăn hưởng hỗ trợ do đại dịch Covid 19 sẽ thực hiện xét duyệt đúng đối tượng được hỗ trợ để báo cáo UBND quận theo quy định.

Với khẩu hiệu hành động “Trách nhiệm - Nghĩa tình - An sinh - Phát triển”. Để đạt được những mục tiêu đó, Bộ phận lao động tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Thực hiện đúng, kịp thời chính sách đối với người có công; chủ động tham mưu với UBND phường xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ của Bộ phận thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Thành phố, Quận. Tăng cường công tác tuyên truyền đến tận từng người dân qua hệ thống đài truyền thanh phường, tổ chức các buổi tuyên truyền, phát tờ rơi, treo băng zôn. Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn, chắc chắn công tác lao động - thương binh và xã hội của phường Giang Biên năm 2020 sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa./.

Một số hình ảnh:

Các đồng chí lãnh đạo ĐU-HĐND-UBND-UB MTTQ phường thăm viếng nghĩa trang liết sĩ

Đ/c Đinh Xuân Hùng- QVU- Bí thư đảng ủy phường trao quà cho NCC tiêu biểu

Các đơn vị trao quà cho NCC có hoàn cảnh khó khăn