các bài viết chuyên sâu

Cựu chiến binh quận Long Biên: Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền
Ngày đăng 03/06/2020 | 09:06  | Lượt xem: 466

Những năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) quận Long Biên luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", vừa chăm lo phát triển kinh tế, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự; xây dựng tổ dân phố văn hóa, vừa gương mẫu đi đầu trong các hoạt động thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền quận và cơ sở.

Xác định công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu đối với công tác hội, Hội CCB quận thường xuyên tổ chức cho cán bộ, hội viên trong toàn quận tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng để không ngừng nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường cách mạng, không dao động trước khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp hội trong toàn quận còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Hội CCB từ quận tới cơ sở còn làm tốt công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ hội viên, từ đó chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND Quận giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đặc biệt là các vấn đề dân sinh bức xúc, dư luận quan tâm.

Cán bộ, hội viên CCB đóng góp ý kiến xây dựng đảng tại các hội nghị

Giai đoạn 2015 - 2020, các cấp hội CCB trong quận luôn chủ động trong giám sát thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với lĩnh vực GPMB, cấp GCN Quyền sử dụng đất. Kết hợp với chính quyền giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với các gia đình chính sách; hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng xã hội khác. Ngoài ra, cán bộ, hội viên CCB còn phát huy tốt vai trò phản biện xã hội, bác bỏ các luận điệu sai trái, tuyên truyền, xuyên tạc chống phá cách mạng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cho nhân dân. Các cấp hội và hội viên còn tích cực tham gia đóng góp hàng trăm lượt ý kiến tâm huyết vào các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, góp phần vào sự thành công của đại hội đại biểu đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (khóa XIV); đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2017 - 2019. Qua đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đã có 527 cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy, 191 cựu chiến binh được bầu giữ chức bí thư, phó bí thư, 303 cựu chiến binh được bầu dự Đại hội Đảng bộ phường, Quận. Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, đa số hội viên cựu chiến binh được bầu vào cấp ủy cơ sở, chi bộ đều phát huy vai trò, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Năm 2020, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, trong đó có Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện sự chỉ đạo của Quận ủy, Đảng ủy các phường về việc tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, hội viên CCB từ quận đến cơ sở đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào nội dung văn kiện, công tác giới thiệu nhân sự, tổ chức đại hội... Nhìn chung các ý kiến đóng góp đều đồng tình với những đánh giá về kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại và bài học kinh nghiệm được đề cập trong Báo cáo chính trị. Cán bộ, hội viên CCB cũng mạnh dạn phân tích thêm những kết quả đạt được, đóng góp ý kiến cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên tất cả các mặt kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác đảng, xây dựng chính quyền v.v…

Tính đến cuối tháng 5/2020, 14/14 phường thuộc quận đã tổ chức xong Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó số hội viên CCB trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ các phường là 37 đồng chí; 4 đồng chí trúng cử Bí thư Đảng ủy phường (chiếm 29%); 5 đồng chí trúng cử Phó Bí thư Đảng ủy phường (chiếm 36%); Đảng ủy viên là 28 đồng chí; Số Chủ tịch Hội CCB phường trúng cử vào Ban Chấp hànhlà 5 đồng chí (chiếm 36%). Tại 216 chi bộ tổ dân phố sau khi tổ chức xong Đại hội Chi bộ đã có 539 đồng chí hội viên CCB trúng cử vào Chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt tỷ lệ 51%, trong đó 132 đồng chí trúng Bí thư Chi bộ (chiếm 61%); 112 đồng chí trúng Phó Bí thư Chi bộ (chiếm 52%); 216 đồng chí Chi hội trưởng là Chi ủy viên đạt 100%. Với những đóng góp và ý kiến tâm huyết của các cán bộ, hội viên CCB quận sẽ góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và cơ sở đề ra trong nhiệm kỳ 2020 -2025

Chủ tịch Hội CCB phường Bồ Đề, Long Biên tham gia BCH Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thời gian tới, tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", các cấp hội cùng cán bộ, hội viên sẽ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của Quận từng năm và nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tham gia cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.