các bài viết chuyên sâu

Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng quận Long Biên 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 07/07/2020 | 17:20  | Lượt xem: 303

6 tháng đầu năm 2020, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng đảng quận Long Biên đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

* Công tác tổ chức Đại hội

Tính đến ngày 20/3/2020, đã có 502/502 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, bầu được 1.459 cấp ủy viên (trong đó: 1.090 đồng chí tái cử, 369 đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy chiếm tỷ lệ 25,3%).  Tính đến ngày 10/6/2020, 49/49 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó có 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm), hoàn thành sớm so với kế hoạch. Các TCCSĐ đã bầu được 399 cấp ủy viên (trong đó tỷ lệ lần đầu tham gia cấp ủy là 24,6%. Quận ủy đã chuẩn y nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 49/ 49TCCĐ sau Đại hội. Nhìn chung cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tổ chức đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Không khí đại hội diễn ra trang trọng. Văn kiện và các tài liệu của Đại hội được chuẩn bị chu đáo, chất lượng.

Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân, Đảng quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình tái cử nhân sự

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV: Quận ủy đã chỉ đạo rà soát tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự diện Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy quản lý; Phân bổ đại biểu dự Đại hội đảng bộ Quận; tiến hành tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác nhân sự đại hội đảng bộ quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhân sự đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện quy trình nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2015-2020 và 2021-2026; nhân sự chủ chốt cấp ủy tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Gửi văn bản xin ý kiến các nhân sĩ trí thức trên địa bàn, lấy ý kiến tại đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và tổ chức 09 phiên thảo luận đối với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, đảm bảo nghiêm túc, tinh thần cầu thị, đổi mới; Chỉ đạo xây dựng các phương án tuyên truyền, tổ chức và phục vụ Đại hội.

* Công tác tư tưởng, tuyên giáo

Tập trung chỉ đạo tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ, kỷ niệm trong 6 tháng đầu năm 2020 của Thủ đô và đất nước, tuyên truyền chủ đề công tác năm 2020 của Thành phố và Quận, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiến độ đại hội Đảng các cấp…

Chủ động nắm bắt, dự báo tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; định hướng dư luận xã hội. Ngăn chặn, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020); Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 5 năm (2015-2019)

Chỉ đạo duy trì việc xây dựng và triển khai kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII. Tổ chức hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm (2015-2019). Theo đó, có 17 tổ chức đảng và đảng viên được khen thưởng trong công tác “học tập, làm theo”; 02 tổ chức đảng được Thành ủy tặng cờ thi đua xuất sắc, 01 tổ chức đảng được tặng Bằng khen của Thành ủy và 394 cá nhân được Quận ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục từ 2015-2019.

Chỉ đạo sơ, tổng kết đối với 13 chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tiến độ.

* Công tác tổ chức, xây dựng Đảng

Chỉ đạo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2019 đối với 50 TCCS đảng; 595 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 12.720 đảng viên; 265 cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý. Trong 6 tháng đầu năm, đã tổ chức 14 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 3.576  lượt học viên.

Lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2020

Chỉ đạo triển khai các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, quản lý đảng viên; thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa.

Tổ chức tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 09 của Thành ủy. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước bằng nhiều giải pháp cụ thể do Đảng ủy khối Doanh nghiệp Quận chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành

Chú trọng nghiệp vụ công tác Đảng đảm bảo đúng Điều lệ, nguyên tắc sinh hoạt đảng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thành phố. Chỉ đạo tổ chức trao tặng Huy hiệu đảng đợt 3/2 và 19/5 đối với 726 đảng viên. Kết nạp 74 đảng viên mới, công nhận chính thức cho 102  đảng viên dự bị; đề nghị phát thẻ đảng viên đối với 108 trường hợp; tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng cho 922 lượt đảng viên. Tiếp tục nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng gắn với quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

* Công tác kiểm tra, giám sát

Quận uỷ tiến hành 01 cuộc kiểm tra đối với 01 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quận uỷ Long Biên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Đảng bộ phường Phúc Đồng

Ủy ban kiểm tra Quận ủy triển khai 06 cuộc kiểm tra đối với 08 tổ chức đảng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, việc thu, nộp, sử dụng đảng phí năm 2019. Khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng chi bộ và đơn vị vững mạnh đối với 06 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. Thi hành kỷ luật 02 đảng viên. Tăng cường công tác phối hợp giữa UBKT cấp ủy với HĐND, UBND cùng cấp và các phòng, ban đơn vị có liên quan trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo khoa học, hiệu quả, không chồng chéo.

* Công tác dân vận

Chỉ đạo thực hiện các QCDC, mô hình Dân vận khéo tại 14/14 phường, khuyến khích tham gia cuộc thi viết về điển hình Dân vận khéo năm 2020 do Trung ương, Thành phố phát động. Tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở khối trường công lập đối với 04 đơn vị.

Quận ủy Long Biên giám sát việc thực hiện QCDC các trường công lập

Hướng dẫn kiện toàn Tổ dân vận ở TDP sau Đại hội các chi bộ và sắp xếp TDP, bầu cử Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2020-2022. Chỉ đạo tăng cường hoạt động của Tổ dân vận ở TDP. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, nhà tu hành, tín đồ, người theo tín ngưỡng, tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và nhân dân thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chỉ đạo các hoạt động lễ hội, tín ngưỡng trên địa bàn phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh./.