các bài viết chuyên sâu

Kết quả sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Công đoàn phường Việt Hưng
Ngày đăng 20/07/2020 | 09:21  | Lượt xem: 459

Công đoàn phường Việt Hưng thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức (CBCCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, và Quyết định 522 của UBND Thành phố là hoạt động có nhiều nội dung được lồng ghép cụ thể hóa của Công đoàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch phát động thi đua của Công đoàn quận Long Biên. Công đoàn phường đã triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với nội dung học tập chuyên đề các năm, gắn với Quyết định 522 của UBND Thành phố về việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  trong các cơ quan thuộc Thành phố Hà Nội.

Công đoàn phường Việt Hưng đã chủ động triển khai sinh hoạt chuyên đề, 100%  cán bộ, công  chức, đoàn viên công đoàn, lao động hợp đồng tham gia học tập và đăng ký kế hoạch học tập tu dưỡng rèn luyện theo chức trách nhiệm vụ được giao, duy trì tổ chức đánh giá  hàng tháng, hàng quý. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện phát động phong trào thi đua của Thủ trưởng cơ quan ngay từ đầu năm, được các đoàn viên công đoàn nhiệt liệt hưởng ứng. 

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện từ tháng 5/2016 về  tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với  05 nội dung cốt lõi của Chỉ thị có nội hàm là các quan điểm và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (về tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, thật sự là công bộc của nhân dân, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân…), phong cách Hồ Chí Minh (về phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học; phong cách ứng xử văn hóa, phong cách nói đi đôi với làm)…

Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC có phẩm chất chính trị vững vàng, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, Công đoàn phường đã tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy và Thủ trưởng cơ quan, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05 cũng như cuộc vận động gắn với bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức; đồng thời cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị 05, tiêu chí của cuộc vận động cho phù hợp tình hình cơ quan, đặc biệt là các tiêu chí “Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”, tiêu chí “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách, nhiệm vụ được phân công”, “Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng mô hình một cửa thân thiện, gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân”, “Không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”,… Cụ thể, Công đoàn phường quy định không bình xét thi đua những cá nhân có biểu hiện nói hoặc làm trái chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước, có những biểu hiện tiêu cực, không tham gia một trong các phong trào thi đua, không hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn.

Bộ phận một cửa thân thiện gần dân luôn nhận được sự đánh giá rất hài lòng của công dân khi đến giao dịch

Cùng với đó, Công đoàn phường đã phối hợp tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai đến toàn thể CBCCVC nội dung Chỉ thị 05; tổ chức đăng ký nội dung tu dưỡng, việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, Công đoàn phường đã xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện chi tiết theo thời gian, phân công rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và thời gian hoàn thành công việc, đây cũng là tiêu chí để đánh giá, bình xét cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng và hàng năm, nhờ đó việc thực hiện trở thành khoa học, sáng tạo, hiệu quả hơn và việc đánh giá cũng dễ dàng hơn.

Mặt khác, xác định tầm quan trọng của việc nêu gương, nhất là người đứng đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng được yêu cầu, đề cao trách nhiệm nêu gương người đứng đầu tự giác học trước, làm theo trước. Qua triển khai, ý thức trách nhiệm của CBCCVC đã được nâng lên rõ rệt, CBCCVC đều nhận thức sâu sắc nguy cơ của biểu hiện suy thoái, qua đó đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cán bộ CCVC phường luôn thực hiện công việc theo "3 theo" "5 rõ" và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả

Đối với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, Công đoàn phường đã cụ thể hóa bằng các hoạt động thực tiễn, đề ra các nội dung phấn đấu thực hiện “3 theo” “5 rõ” được thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc,… Ngoài ra, Công đoàn phường cũng gắn với các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động, phát động cuộc thi viết “Mỗi đoàn viên một sáng kiến”, qua đó hàng năm đã có hàng chục đề tài đăng ký chiến sỹ thi đua cấp Quận và cơ sở. Thường xuyên tổ chức các buổi đi thực tế, các buổi giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia vào hội diễn “Tiếng hát đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động do LĐLĐ quận tổ chức” với chủ đề về Bác Hồ về Đảng và quê hương đất nước đã mang lại sự vui tươi, phấn khởi, gắn kết các công đoàn viên.

Thường xuyên tổ chức các buổi đi thực tế, thi nữ công gia chánh các buổi giao lưu văn nghệ, động viên tinh thần đoàn viên sau thời gian làm việc

Có thể nói, Chỉ thị 05 và Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC đã thật sự trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Việc thực hiện Chỉ thị 05 là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC là một phong trào thi đua, chính sự lồng ghép này giúp cho việc triển khai Chỉ thị 05 có nhiều thuận lợi hơn, mang lại hiệu quả cao được CBCCVC nhiệt tình hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Do đó sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 và gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua, đã có nhiều lượt CBCCVC và đoàn viên công đoàn được các cấp khen thưởng.

Đ/c Nguyễn Văn Mạnh - Phó CT Công đoàn CQ phường (hàng đầu ngoài cùng bên trái) nhận cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2018 do Liên đoàn Lao động Thành phố tặng cho Công đoàn phường Việt Hưng

Đ/c Âu Thị Lan - Chủ tịch Công đoàn CQ phường Việt Hưng (áo dài xanh) nhận bằng khen của Liên đoàn Lao động quận Long Biên

Để đạt được kết quả trên phải khẳng định có sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn là yếu tố nòng cốt tạo nên thành công trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, là việc thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở của BCH Công đoàn cũng như việc cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí của các cuộc vận động cho phù hợp với chủ đề hàng năm,để cho CBCCVC đều dễ hiểu, dễ thực hiện.

Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Công đoàn phường Việt Hưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, gắn với thực hiện bộ quy tắc ứng xử của CBCCVC, Công đoàn phường thường xuyên đổi mới nội dung hoạt động cho phù hợp, xây dựng chương trình công tác và kế hoạch thực hiện cuộc vận động hàng năm với nội dung cụ thể, thiết thực, có kế hoạch kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực hiện, tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng ủy, và Thủ trưởng cơ quan, làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền và thực hiện cuộc vận động, cụ thể hóa các tiêu chí của cuộc vận động và các tiêu chuẩn thi đua cũng như việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chế độ chính sách chăm lo đến quyền lợi của đoàn viên công đoàn, tạo động lực thi đua phấn đấu trong CBCCVC, lựa chọn nhân rộng các điển hình tiên tiến, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.