các bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị trên địa bàn phường Gia Thụy
Ngày đăng 20/07/2020 | 09:21  | Lượt xem: 324

Thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Đảng ủy phường Gia Thụy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt nhiều kết quả nổi bật.

Là một phường nằm ở trung tâm quận Long Biên, trên địa bàn có một số trọng điểm về an ninh, quân sự (nhà ga, bến xe, sân bay Gia Lâm). Tại thời điểm tháng 10/2010 trên địa bàn phường có 160 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của Trung ương, Thành phố, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Toàn phường có 2.621 hộ với 10.456 nhân khẩu được chia thành 17 tổ dân phố, Đảng bộ có 19 chi bộ với 396 đảng viên. Đến nay, sau khi thực hiện sáp nhập tổ dân phố, Đảng bộ phường có 19 chi bộ với 1005 đảng viên (trong đó có 13 chi bộ tổ dân phố, 01 chi bộ công an, 04 chi bộ trường công lập, 01 chi bộ trường ngoài công lập), toàn phường có 4.109 hộ dân với 15.384 nhân khẩu (tăng 4.928 nhân khẩu).

Trong những năm đầu thực hiện Chỉ thị 48 phường có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất; kinh tế, trình độ dân trí chưa đồng đều, địa bàn phức tạp, một số tồn tại giải quyết còn gặp nhiều khó khăn, đời sống của nhân dân tuy đã có bước phát triển nhưng chưa bền vững; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; tốc độ gia tăng dân số cơ học tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Tình hình tội phạm, đối tượng nghiện ma túy phát sinh, có nhiều diễn biến phức tạp. Song dưới sự lãnh đạo của Quận ủy – UBND Quận Long Biên, Đảng ủy phường Gia Thụy triển khai thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị đã đạt được nhiều kết quả tốt, bảo đảm  an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, kinh tế xã hội ngày một phát triển.

Đảng ủy đã quán triệt và triển khai, thực hiện nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ theo Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, các văn bản có liên quan của Chính phủ, của Thành ủy, UBND Thành phố và Quận ủy Long Biên gắn với chức năng, nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị; các tổ chức đảng quan tâm lồng ghép nội dung Chỉ thị vào sinh hoạt định kỳ, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an ninh, trật tự tại cộng đồng dân cư.

Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch toàn khóa, chỉ đạo công an phường triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hàng năm, tập trung trọng điểm trong các ngày tết, ngày lễ lớn và các các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh bức xúc trong nội bộ nhân dân. Hằng năm công an phường tham mưu Đảng ủy các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT,TTATXH trên địa bàn

Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo UBND  nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (HĐTT PBGDPL), duy trì thường xuyên “Ngày pháp luật” trên địa bàn phường. Đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể đăng ký tuyên truyền ngay từ đầu hằng năm để chỉ đạo định hướng tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, tránh trùng lặp, chồng chéo; tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải cơ sở, các hoà giải viên thường xuyên đ­ược bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ hoà giải; 90% số mâu thuẫn nhỏ đ­ược tổ hoà giải ngay tại các tổ dân phố, góp phần hiệu quả phòng chống tội phạm từ nguyên nhân mâu thuẫn và giữ gìn an ninh trật tự tại từng địa bàn tổ dân phố.

Trong những năm qua đã tổ chức 35 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  với trên 2.700 lượt cán bộ, nhân dân tham dự; tổ chức tuyên truyền trong nhà tr­ường với 6 buổi với 1.970 l­ượt học sinh tham dự về các văn bản pháp luật liên quan đến học sinh, giải đáp pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... Đài truyền thanh phường đã thực hiện 552 buổi phát thanh với  gần 289 tin, bài về nhiệm vụ đảm bảo an ninh – quốc phòng ; đã treo 520 khẩu hiệu, pano, áp phích, băng rôn,… tuyên truyền phổ biến pháp luật, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày kỷ niệm lớn.

Hội nghị tổng kết công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Công an phường

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện có hiệu quả. Trong 10 năm qua đã cảm hóa giáo dục 1.542 lượt đối tượng; gọi hỏi răn đe 1.873 lượt đối tượng; kiểm điểm trước dân 95 đối tượng; lập hồ sơ giáo dục tại địa phương 106 đối tượng; lập hồ sơ 81 đối tượng đi các nghiện tập trung và cai nghiện tại cộng đồng...

Từ năm 2011-2020 lực lượng công an phường đã điều tra khám phá bắt 122 vụ 152 đối tượng (Trong đó tội phạm về kinh tế 58 vụ, 60 đối tượng; hình sự 153 vụ, 223 đối tượng; ma túy 198 vụ 221 đối tượng), triệt xóa 48 ổ nhóm hình sự; 26 vụ 117 đối tượng đánh bạc. Tình hình tội phạm cơ bản được kiểm chế không để xảy ra các vụ việc phức tạp gây bức xúc trong nhân dân.

Phường Gia Thụy đón nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016

UBND phường thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng, đào tạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm; củng cố, kiện toàn, phát triển lực lượng nòng cốt trong phòng, chống tội phạm ở địa bàn. Đảng ủy phường chỉ đạo công an phường, cán bộ tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ của mình thường xuyên rà soát những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm đang được áp dụng không còn phù hợp với thực tiễn; những bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình áp dụng để kịp thời kiến  nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật. (Đã tham gia góp ý 25 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm)

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể đã tổ chức triển khai đạt được nhiều kết quả tốt. Tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội đã được kiểm chế, tỷ lệ điều tra khám phá án tăng, các loại án nghiêm trọng, phức tạp gây bức xúc trong dư luận nhân dân được làm rõ, xử lý kịp thời, tình hình địa bàn cơ bản ổn định góp phần phát triển phường ngày một văn minh giàu đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Việc đánh giá toàn diện về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chưa được thường xuyên, do vậy chưa làm rõ được nguyên nhân, điều kiện phát sinh của các loại tội phạm; tình hình tội phạm trên địa bàn phường trong một số thời điểm còn diễn biến phức tạp. Việc huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm còn hạn chế, tâm lý ngại va chạm, sợ liên lụy, sợ trả thù nên chưa mạnh dạn tố giác tội phạm.

Hội nghị công an phường lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân năm 2019 để nâng cao chất lượng hoạt động

Dự báo tình hình trong những năm tới, kinh tế trên địa bàn phường tiếp tục tăng trưởng tạo điều kiện thu hút các cơ quan, doanh nghiệp ổn định kinh doanh, nhiều cơ chế, chính sách mới sẽ được ban hành góp phần tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hệ thống cơ sở hạ tầng của phường tiếp tục được đầu tư hoàn thiện theo quy hoạch với các dự án trọng điểm sẽ được triển khai như xây dựng chợ, bãi đỗ xe tại ô quy hoạch E.1/CC4, E.1/P2; xây dựng trường Mầm non; xây dựng sân chơi ao Đầu Ghi; dự án tổ hợp công viên kết hợp dịch vụ Đảo Sen, dự báo sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chủ trương di chuyển cơ sở nhà máy xe lửa Gia Lâm, di chuyển bến xe Gia Lâm theo kế hoạch của UBND thành phố sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, kết nối các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trên địa bàn phường có nhà ga, bến xe, các đối tượng trọng điểm về an ninh chính trị, tội phạm về môi trường, tội phạm kinh tế, tham nhũng; phương thức, thủ đoạn phạm tội mới diến biến phức tạp.

Từ thực tiễn trên, Đảng ủy phường xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới như sau:

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới và các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với công tác phòng, chống tội phạm. Cấp ủy đảng, chính quyền phải coi nội dung công tác phòng, chống tội phạm là một nhiệm vụ công tác trọng tâm và phải cụ thể hóa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương và từng giai đoạn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Huy động sự tham gia rộng rãi, tích cực của các tổ chức quần chúng và nhân dân vào công tác phòng, chống tội phạm. Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và tiếp tục xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Tổ chức cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, trường học... đảm bảo về an ninh, trật tự. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm có hiệu quả.

- Vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, truy bắt các đối tượng bị truy nã. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân đã đóng góp tích cực trong việc phát hiện, đấu tranh, trấn áp tội phạm.  

- Tăng cường và đổi mới công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội, được đặc xá, tha tù, người vi phạm các tệ nạn xã hội tại cộng đồng dân cư... quan tâm hỗ trợ những người lầm lỗi đã cải tạo tốt để sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập với cộng đồng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật phòng, chống tội phạm với nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, góp phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi phạm tội. Kịp thời quán triệt, triển khai đồng bộ các văn bản qui định của pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp nổi về an ninh, trật tự; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ với tích cực đấu tranh, trấn áp tội phạm. Đề ra chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả Chit thị 48, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện./.