các bài viết chuyên sâu

Kết quả hoạt động công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình phường Gia Thụy 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 20/07/2020 | 09:21  | Lượt xem: 531

Bám sát sự chỉ đạo của UBND quận Long Biên, Trung tâm y tế quận, UBND phường đã tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020" phù hợp với tình hình thực tiễn của phường, nhất là trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19. Qua 6 tháng đầu năm, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình của phường đã đạt được những kết quả tích cực

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - HĐND-UBND phường, công tác DS-KHHGĐ tại phường Gia Thụy trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ góp phần trong công tác đảm bảo duy trì ổn định được mức sinh thay thế, nâng cao chất lượng giống nòi, thực hiện thắng lợi tinh thần các Nghị quyết của Trung ương nhằm hình thành một quy mô dân số phù hợp, trong đó từng người dân mạnh khỏe, phát triển đầy đủ về thể chất, trí tuệ và tinh thần, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

Tiếp tục hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong năm 2020 là mục tiêu công tác DS- KHHGĐ phường Gia Thụy đã đặt ra ngay từ những tháng đầu năm với những chỉ tiêu và kế hoạch cụ thể. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Thực hiện kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND quận Long Biên về việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2020. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm y tế quận và trên cơ sở Kết luận của ban thường vụ Đảng ủy phường. Ban DS-KHHGĐ đã chủ động tham mưu UBND phường ban hành các kế hoạch: Số 07/KH-UBND ngày 06/01/2020 về thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2020, đã giao chỉ tiêu và ký hợp đồng trách nhiệm với các đồng chí trưởng các ban ngành đoàn thể, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố; Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 30/01/2020 tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ về Dân số năm 2020; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 30/01/2020 về triển khai thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” năm 2020; Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 30/01/2020 về thực hiện công tác truyền thông vận động về Dân số và phát triển trên địa bàn phường Gia Thụy năm 2020...Tổ chức kiện toàn ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ phường, phân công rõ trách nhiệm cho từng đồng chí thành viên ban chỉ đạo. Các chế độ chính sách đối với công tác DS-KHHGĐ kịp thời. Hiện tổng số hộ dân trên địa bàn phường Gia Thụy là: 4.435 hộ.Dân số đến ngày 30/6/2020: 15661 người. Tổng số sinh: 73 cháu đạt tỷ suất 4,72%0 (giảm 2,28,6%o so với cùng kỳ năm 2019). Tỷ lệ sinh con thứ 3+: 0%  (giảm 0,94% so với cùng kỳ năm 2019).

Kết quả các chỉ tiêu KHHGĐ đạt được 6 tháng đầu năm như sau: Dụng cụ tử cung: 51/80 ca đạt 64% so với kế hoạch, thuốc tiêm tránh thai: 08 ca, thuốc uống tránh thai: 230/230 ca đạt 100% so với kế hoạch, bao cao su: 800/800 ca đạt 100% so với kế hoạch, thuốc cấy tránh thai: 1/1 ca, triệt sản: 2/1 ca. Chỉ tiêu về sàng lọc trước sinh và sơ sinh: Số phụ nữ mang thai được tuyên truyền, tư vấn: 243 người. Số phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh: 243 người. Số trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh: 66 trẻ. Chỉ tiêu công tác truyền thông. Số buổi truyền thông:  05/15 buổi. Số người dự: 440 người.

Trong 6 tháng đầu năm phối hợp tốt các ngành, đoàn thể  tổ chức truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản KHHGĐ, vận động hội viên khám và kiểm tra sức khỏe sinh sản để phát hiện bệnh và chữa trị kịp thời, vận động cá biệt đối với chị em đang có ý định sinh con thứ 3+.Trạm y tế: đáp ứng đầy đủ dịch vụ KHHGĐ an toàn và thuận lợi cho chị em phụ nữ. Thực hiện tốt ngày làm mẹ an toàn vào ngày 21 hàng tháng.

Hội nghị truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ

Công tác tuyên truyền được quan tâm thực hiện, tuyên truyền bằng mọi hình thức có pa-nô, khẩu hiệu, áp phích tờ rơi. 6 tháng đầu năm đài truyền thanh phường phát được 55 tin bài với 226 phút về công tác DS-KHHGĐ. Công an, tư pháp, thống kê: phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý tổng hợp, thu thập thông tin và theo dõi biến động đi đến dân cư, chốt số liệu liên ngành hàng quý. Các tổ dân phố: rà soát biến động dân số, vận động chị em trong độ tuổi sinh đẻ ra nghe các buổi tuyên truyền về DS-KHHGĐ. Vận động chị em áp dụng các biện pháp tránh thai, vận động đối tượng sinh con một bề, đối tượng có nguy cơ sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dân số, tuyên truyền vận động, rà soát, lập danh sách theo dõi các đối tượng đích thuộc đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” tham gia đề án.

Hội nghị truyền thông về các chính sách dân số và phát triển

Để năm chắc kiến thức và phương pháp phục vụ hiệu quả công tác DS KHHGĐ cán bộ và cộng tác viên dân số đã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn công tác chuyên môn của trung tâm y tế quận tổ chức. Hàng tháng giao ban cộng tác viên dân số có hướng dẫn kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động đối tượng thực hiện áp dụng các biện pháp tránh thai. Hướng dẫn cộng tác viên rà soát, thu thập thông tin để phục vụ công tác theo dõi biến động dân cư đi, đến trên địa bàn. Tập huấn cho những cộng tác viên mới về công tác tuyên truyền, vận động, tổng hợp báo cáo.

6 tháng đầu năm 2020, bộ phận DS-KHHGĐ triển khai lồng ghép dịch vụ KHHGĐ vào những ngày làm mẹ an toàn tại trạm y tế phường kết quả đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, phối hợp với tuyên truyền vận động hàng tháng để chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ra trạm y tế kiểm tra sức khỏe sinh sản; tổ chức các buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ toàn phường. Hàng tháng, cộng tác viên dân số cập nhật đầy đủ các thông tin biến động dân cư đi, đến trên địa bàn tổ dân phố.  Sau tổng điều tra dân số, cộng tác viên rà soát, cập nhật đầy đủ, đảm bảo các thông tin DS/KHHGĐ chính xác, biến động dân số vào phần mềm quản lý chuyên ngành dân số.

Trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp trung tâm y tế quận tổ chức truyền thông kiến thức về phòng tránh bệnh tan máu bẩm sinh, tim bẩm sinh, phòng tránh thừa cân béo phì ở trẻ em. Cử cán bộ thường trực, cộng tác viên dân số tham gia đầy đủ các buổi truyền thông, tập huấn về hoạt động của Đề án.Viết tin bài hoạt động của Đề án, cộng tác viên duy trì công tác tuyên truyền đến các đối tượng đích thai tham gia hoạt động Đề án.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác DS - KHHGĐ trên địa bàn phường còn gặp một số khó khăn, hạn chế như. Trình độ dân trí phường Gia Thụy trên địa bàn quận ổn định và tương đối cao, công tác truyền thông còn chưa phong phú dẫn đến việc vận động nhân dân đi nghe những buổi truyền thông còn hạn chế.  Công tác tuyên truyền vận động cá biệt nhằm giảm sinh con thứ 3+ gặp nhiều khó khăn do những trường hợp có ý định sinh con thứ 3+ thường có tâm lý lảng tránh, không tham gia các hoạt động truyền thông, tư vấn về DS-KHHGĐ tại các TDP, không tạo điều kiện tiếp xúc với ban vận động của TDP, cố tình vi phạm chính sách Dân số.Trên địa bàn phường hiện nay một số gia đình kinh tế ngày càng khá giả có tâm lý thích nhiều con, có cả trai và gái nhưng vẫn muốn sinh thêm con và do chế tài xử lý còn chưa đủ mạnh, không mang tính răn đe, làm gương. Để khắc phục những hạn chế trên UBND phường đã thực hiện tham mưu cho Đảng ủy phường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ phường đến tổ dân phố; huy động sự tham gia tích cực hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động giảm sinh và giảm sinh con thứ 3+.Tiếp tục tuyên truyền, vận động và ký cam kết thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ với các hộ gia đình có nguy cơ cao vi phạm chính sách DS-KHHGĐ tại cộng đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trong 6 tháng cuối năm cũng như đạt kết quả cao trong năm 2020 cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nhận thức đầy đủ và tích cực hơn về công tác DS/KHHGĐ trong tình hình mới; Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, đặc biệt là ngành y tế trong việc tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản đến mọi người dân. Tổ chức truyền thông, vận động tại các tổ có mức sinh cao nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai, giảm mức sinh, tăng nhanh số người được chăm sóc SKSS và cung cấp các  phương tiện tránh thai kịp thời cho các đối tượng có nhu cầu. Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác Dân số/KHHGĐ nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện các lĩnh vực của công tác DS-KHHGĐ. Tập chung thực hiện đạt hiệu quả cao một số mục tiêu sau: Nâng cao chất lượng dân số. Xây dựng nguồn nhân lực tâm huyết với công tác dân số. Mức giảm tỷ suất sinh đạt so với kế hoạch được giao là 0,01%o. Phấn đấu duy trì mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3. Chỉ tiêu về các biện pháp tránh thai đạt 100% so với kế hoạch. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền vận động chị em khám sức khỏe sinh sản và áp dụng biện pháp tránh thai vào ngày làm mẹ an toàn. Tuyên truyền, vận động các đối tượng đích tham gia đề án “Nâng cao chất lượng dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” đạt hiệu quả.