các bài viết chuyên sâu

Một số kết quả trong công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 phường Đức Giang
Ngày đăng 23/07/2020 | 17:15  | Lượt xem: 586

Thực hiện Kế hoạch 54-KH/ĐU ngày 08/2/2020 của Đảng ủy, UBND phường Đức Giang đã kịp thời triển khai hệ thống các văn bản liên quan đến Cải cách hành chính (CCHC) và kỷ cương hành chính, tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC có nhiều sáng kiến. Do vậy công tác CCHC ở phường 6 tháng đầu năm 2020 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Ngay từ đầu năm 2020, UBND đã kịp thời ban hành 05 văn bản triển khai CCHC như: Kế koạch 21/KH-UBND ngày 21/02/2020 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 38/KH-UBND ngày 03/02/2020 về ứng dụng CNTT; số 52/KH-UBND về rà soát văn bản quy phạm pháp luật; số 53/KH-UBND về duy trì, cải tiến Hệ thống pháp luật; số 69/KH-UBND về kiểm ra công vụ, kỷ cương hành chính. Tinh thần chung trong công tác chỉ đạo CCHC là "Một đầu mối - một công việc xuyên suốt"; rõ tiến độ thời gian thực hiện và hoàn thành. Để có kết quả tốt trong công tác CCHC, UBND phường đã coi trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường, tại các cuộc họp Ủy ban nhân dân, tổ dân phố. Tuyên truyền những văn bản có liên quan đến CCHC; hướng dẫn công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Công khai trong cộng đồng bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức để mọi người cùng thực hiên và kiểm soát.

Sáu tháng qua, UBND phường thực hiện nghiêm túc việc công khai các quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ trong tất cả các lĩnh vực đang thực hiện tại cấp xã, phường. Bên cạnh đó UBND đã niêm yết công khai TTHC cấp phường, quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường theo từng lĩnh vực, mẫu quy định, kiến nghị của cá nhân tổ chức đối với TTHC theo đúng thông tư 05 của Bộ tư pháp gồm 155 TTHC trên nhiều lĩnh vực như: Nội vụ, GD&ĐT, LĐTBXH, Tư pháp, VHTT, Tài chính kế toán, Thanh tra, Nông nghiệp, Công thương, Đường thủy nội địa. Tất cả các thủ tục, biểu mẫu hành chính được niêm yết rõ ràng, đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định, công khai tại bộ phận một cửa của phường, tại Nhà văn hóa các TDP, giúp cho tổ chức, cá nhân dễ dàng thực hiện khi có nhu cầu. Sáu tháng đầu năm 2020, UBND phường đã tiếp nhận giải quyết TTHC được 3.301/3.317 hồ sơ đạt 99,5%. Tỷ lệ hồ sơ đánh giá hài lòng đạt 100%. Tổng số hồ sơ dịch vụ công mức độ 3 là 608 hồ sơ.

Song song với thực hiện CCHC, UBND phường Đức giang đã tích cực Cải cách tổ chức bộ máy hành chính, tuân thủ các quy định về tổ chức bộ máy hành chính, bố trí biên chế, ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 về phân công nhiệm vụ công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của phường, UBND coi trọng việc rà soát, phân công đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng vị trí, việc làm, chức năng nhiệm vụ. Việc bố trí cán bộ không chuyên trách kiêm nhiệm công việc không chỉ tinh giản biên chế mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức phường. UBND tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Phương châm "3 theo", "5 rõ" và chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh" luôn được chú trọng. Đến nay đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động chủ động, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ, quy chế làm việc, nội quy cơ quan và quy tắc ứng xử. Chưa xảy ra trường hợp vi phạm phải nhắc nhở. Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc; ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật được nâng cao. Thực hiện Đề án 01-ĐA/QU ngày 10/8/2017 của Quận ủy Long Biên về việc đổi mới công tác đào, bồi dưỡng cán bộ, công chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020, UBND phường Đức Giang đã tiến hành rà soát trên cơ sở nhu cầu thực tế, lập danh sách cán bộ tham gia các lớp tập huấn kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn do Quận, Thành phố tổ chức. Trong công tác quản lý cán bộ, công chức, UBND thực hiện nghiêm túc đánh giá xếp loại khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của quận đúng tiến độ về thời gian. Sáu tháng đầu năm 2020 UBND đã biểu dương khen thưởng 16 lượt CBCC, LĐHĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hạ loại thi đua 05 cán bộ từ hoàn thành tốt xuống hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị UBND quận nâng lương 03 trường hợp đến thời hạn 02 người nâng lương trước thời hạn. UBND ban hành Quyết định số 10/QĐ-UBND về quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, khuyến khích CBCC, LĐHĐ sử dụng tiết kiệm trang thiết bị tài sản, văn phòng phẩm, điện nước.

Thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử phường; cổng thông tin điện tử phường đã đăng 90 tin 37 bài chuyên sâu; cổng thông tin điện tử quận 12 tin 07 bài chuyên sâu về CCHC. Khai thác có hiệu quả mạng chuyên dùng phục vụ việc vận hành các hệ thống phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành giải quyết công việc đạt kết quả cao 100% CBCC, LĐHĐ phường sử dụng hộp thư điện tử thường xuyên và 95% trao đổi văn bản điện tử với các đơn vị khác. 

Tổ chức lễ trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại phường cho 03 cặp đôi bạn trẻ mới lập gia đình, cũng là niềm động viên, định hướng cho các bạn trẻ xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và bình đẳng. Với việc trao giấy chứng nhận kết hôn cho công dân đã mang lại ấn tượng tốt đẹp cho đôi nam nữ trong ngày cưới; góp phần động viên và theo họ trong suốt quãng đời xây dựng hạnh phúc.

Ngoài ra UBND phường định kỳ tổ chức hội nghị "Đối thoại thủ tục hành chính" với đông đảo các thành phần: Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, trưởng đoàn thể của 19 TDP trên địa bàn phường đến dự. Với tinh thần thẳng thắn, trung thực, cới mở dân chủ, thiết thực, hội nghị đã có nhiều ý kiền trong đó phần nhiều khẳng định tính khoa học, năng lực chuyên môn của đội ngũ CBCC phường. Đặc biệt là đã đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của nhân dân trong việc giải quyết TTHC do vậy tỷ lệ đồng tình và hài lòng luôn đạt 100%./.

Một số sinh ảnh minh hoạt

Niêm yết công khai Bộ quy tắc ứng xử, thông tin đường dây nóng, phí lệ phí

 

Hình ảnh bộ phận TNHS&TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân

Hình ảnh bộ phận TNHS&TKQ giải quyết TTHC thân thiện, gần dân

 

Đ/c Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường Đức Giang trao giấy chứng nhận đăng ký kết hôn

 

Đ/c Nguyễn Thị Thuần – PCT UBND phường Đức Giang khai mạc hội nghị