các bài viết chuyên sâu

Mặt trận tổ quốc phường Ngọc Thụy với những hoạt động nổi bật trong 7 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 25/08/2020 | 16:20  | Lượt xem: 473

Bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ của nhân dân các tổ dân phố, tinh thần tích cực chủ động của Ban công tác mặt trận tổ dân phố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, MTTQ phường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2020

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các tổ chức thành viên, sự ủng hộ của nhân dân các tổ dân phố, tinh thần tích cực chủ động của Ban công tác mặt trận tổ dân phố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân, MTTQ phường đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và tháng 7/2020 đề ra, làm nền tảng cho việc tổ chức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội MTTQ phường nhiệm kỳ 2019-2024, cụ thể:

Công tác tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm của Đảng về tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm thường xuyên, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực, mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển phường Ngọc Thụy theo hướng bền vững. Cùng với Đảng bộ, chính quyền, MTTQ phường luôn quan tâm xây dựng và củng cố các tổ chức thành viên vững mạnh là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ phường nhiệm kỳ  2019 - 2024, tuyên truyền vận động ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ ”vì người nghèo” năm 2020; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện các nghĩa vụ thuế và chấp hành tốt quy định của Nhà nước trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn; trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia Hội nghị đại biểu nhân dân ở tổ dân phố  đạt hiệu quả cao; chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các quy chế, quy ước ở cơ sở và tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện.  

Phối hợp với các tổ chức thành viên, các ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động "Mừng Đảng - Mừng Xuân"; thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa" gắn với thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh", qua đó phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết thống nhất và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần động viên toàn dân thi đua phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

7 tháng đầu năm 2020, Thường trực Mặt trận Tổ quốc phường đã chỉ đạo Ban công tác mặt trận phối hợp với các chi hội đoàn thể tổ dân phố vận động nhân dân thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng Tổ dân phố "Xanh - Sạch - Đẹp"; tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường sáng thứ bảy hàng tuần tại các tổ dân phố. Duy trì tổ chức thực hiện giám sát công tác VSMT, phòng chống dịch bệnh vào sáng thứ bẩy hàng tuần, Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và nhân dân trên địa bàn tổ chức  21 buổi tổng VSMT, phòng chống dịch bệnh với 4.622 lượt người tham gia. Chỉ đạo các ban công tác mặt trận rà soát, tổng hợp danh sách các hộ sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh trên địa bàn tổ dân phố; tuyên truyền, vận động được 45/85 hộ chuyển sang dùng ga và điện; Có 12/34 hội chăn nuôi lợn chuyển sang kinh doanh, các lĩnh vực khác; các hộ còn lại nuôi chó, gà phục vụ sinh hoạt. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hạn chế tiến tới không sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong phục vụ sinh hoạt hàng ngày,

Tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tham gia tích cực thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, UBMTTQ phường đã phối hợp tổ chức 1 buổi tuyên truyền tại phường và 2 buổi tại tổ dân phố, thu hút 225 lượt người tham dự. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, UBMTTQ phường đã phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân từ Tổ dân phố đến phường đạt kết quả tốt đúng thời gian, đúng quy định; phối hợp thăm tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán với số tiền là 16 triệu đồng. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ủng hộ quỹ "Vì Biển đảo Việt Nam" được 192.704.000 đồng.

Thực hiện “Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ”, 7 tháng đầu năm trên địa bàn phường người qua đời thực hiện hỏa táng đạt trên 96 %. Các hộ dân có việc cưới cơ bản chấp hành nghiêm túc việc cưới tiến bộ, đảm bảo vệ sinh ATTP...... Bên cạnh đó các hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng và việc thực hiện đề án 02-212 đều được đổi mới; các hoạt động đều hướng về các tổ dân phố và nhân dân, nhằm củng cố và phát huy sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân. Trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, đã phối hợp làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện sáp nhập tổ dân phố đúng tiến độ. Làm tốt công tác trang trí, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII và bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Quận Long Biên; UBMTTQ phường ban hành lời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn đóng góp ủng hộ Quỹ phòng chống dịch, kết quả đến hết 22/5/2020 đã thu được 146.242.000 đồng. Phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch, các tổ chức thành viên vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nhu yếu phẩm hỗ trợ 845 hộ trên địa bàn phường gặp khó khăn trong phòng chống dịch bệnh với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Trích quỹ Vì người nghèo hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trang bị y tế phòng chống dịch Covid - 19 với tổng số tiền 10.600.000 đồng.

Các hoạt động về tôn giáo, tín ngưỡng luôn được quan tâm; phối hợp với Ban dân vận Đảng ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên, ban lãnh đạo các tổ dân phố tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng, chấp hành tốt các quy định trong đợt phòng, chống dịch Covid-19. Hoạt động tôn giáo trên địa bàn phường ổn định, các lễ hội đình, đền chùa được thực hiện trang trọng, an toàn, tiết kiệm, tổ chức thực hiện tốt văn minh nơi thờ tự thu hút đông đảo quý khách thập phương và nhân dân trên địa bàn tham dự. Tuyên truyền, vận động các nhà chùa, nhà đình, nhà đền thực hiện tốt chính sách tôn giáo dân tộc, tích cực tham gia ủng hộ các cuộc vận động do MTTQ các cấp phát động và hăng hái thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quy tắc ứng xử nơi công cộng, sống tốt đời đẹp đạo; Thường trực MTTQ phường đã tổ chức thăm chúc Tết các nơi thờ tự, chúc mừng các vị ni sư và nữ chủ nhang các Đình, Đèn, Chùa nhân dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, chúc mừng các vị tăng ni nhân dịp Lễ Phật Đản.

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh: Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường và ban công tác MT các tổ dân phố tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố đối với cán bộ, công chức, đảng viên và lãnh đạo từ phường đến tổ dân phố bằng phiếu được 60 lượt bí thư chi bộ, 55 lượt tổ trưởng. Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố tham gia tích cực vào dự thảo Nghị quyết hàng tháng tại các chi bộ. Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ.

Quán triệt sâu sắc phương châm “đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của nhân dân”, UBMTTQ phường cũng đã xác định nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2020: Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động. Tăng cường các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch đã xây dựng. Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và đánh giá sơ kết 5 năm thi hành luật MTTQ Việt Nam; đặc biệt quan tâm và tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Một số hình ảnh hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2020:

(Nguồn: UBMTTQ phường)