các bài viết chuyên sâu

Cựu chiến binh quận Long Biên với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn
Ngày đăng 15/10/2020 | 16:52  | Lượt xem: 198

Quận Long Biên thành lập được 17 năm với tổng dân số hơn 30 vạn người. Địa bàn rộng, đông dân cư, có nhiều đầu mối giao thông quan trọng, tốc độ thị hóa nhanh, kinh tế - xã hội phát triển, thu hút người dân từ nhiều tỉnh, thành khác đến lập nghiệp, sinh sống. Bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, trong đó có công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

 Trong năm qua, Hội CCB Quận Long Biên đã nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị và Hướng dẫn 34 của Thành Hội; chỉ đạo của Quận ủy, Ban Chỉ đạo 138 của UBND Quận, phối hợp chặt chẽ với công an quận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng chống tội phạm trong các cấp Hội. Toàn hội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật 69 buổi với 1.595 lượt người. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp trong phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội. Các cấp hội đã tuyên truyền vận động hội viên quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và không dính vào tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và mọi quy định của địa phương góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, tham mưu cho cấp ủy, Ban chỉ đạo 138 của địa phương chủ động phối hợp với công an, các đoàn thể xây dựng phong trào phòng chống ma túy ngay từ gia đình, cộng đồng, khu dân cư. Cùng với đó, là phong trào quần chúng tố giác tội phạm, quản lý giáo dục giúp đỡ người mới được cai nghiện sớm hòa nhập với cộng đồng. Cán bộ, hội viên cựu chiến binh đã tham gia tình nguyện với tinh thần trách nhiệm cao, luôn chủ động nắm tình hình tại cơ sở. Hiện trên địa bàn, vẫn còn 28 con hội viên mắc nghiện, trong đó ở Trung tâm cai nghiện 2 người, ở cộng đồng 26 người; 8/14 phường không có con hội viên mắc nghiện.

Hội viên CCB phường Việt Hưng phối hợp với lực lượng công an tuần tra an ninh

Phong trào Cựu chiến binh bảo vệ an ninh tổ quốc với sự tham gia của đông đảo hội viên đã góp phần cùng lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều hội viên cựu chiến binh đã tham gia công tác tuần tra thường xuyên, nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại khu dân cư…Từ đầu năm đến nay, đã tham gia tuần tra 610 buổi với 14.100 lượt người; cung cấp 41 tin báo; tham gia bắt tội phạm 5 lần. Công tác đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái cũng được các cấp Hội trong toàn quận chú trọng, thường xuyên nắm thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, hội viên cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị tại địa phương.

Hội cũng nghiên cứu, xây dựng các mô hình gắn việc bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư”; “Cựu chiến binh gương mẫu”, trong đó có mô hình Câu lạc bộ B93 quản lý sau cai nghiện đang được các Hội cơ sở triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn, các cấp hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự, đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong toàn Hội; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, lực lượng công an  giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và nơi cư trú.

Với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ hội viên CCB sẽ tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.