các bài viết chuyên sâu

Công tác Dân số -Kế hoạch hóa gia đình phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2016
Ngày đăng 20/07/2016 | 07:53  | Lượt xem: 2082

Mục tiêu ổn định dân số, nâng cao chất lượng dân số để tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân phường Cự Khối quan tâm và hướng đến.

Mục tiêu ổn định dân số, nâng cao chất lượng dân số để tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân phường Cự Khối quan tâm và hướng đến. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy-HĐND-UBND quận Long Biên như thông tri số 07/TT-QU ban hành ngày 12/5/2016 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác dân số/KHHGĐ trên địa bàn quận Long Biên, trong thời gian qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Cự Khối luôn coi trọng công tác dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế-xã hội của phường. Tuy nhiên, trong những năm gần đây tình hình dân số luôn có sự biến động không đồng đều năm 2010 tổng số trẻ sinh ra là 151 cháu, năm 2011 là 160 cháu, năm 2012 tăng 202 cháu, năm 2013 là 177 cháu, năm 2014 là 170 cháu , 6 tháng đầu năm 2015 là 90 cháu giảm 25 cháu so với 6 tháng đầu năm 2015, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức cao 118 trẻ trai/ 100 trẻ gái năm 2012, năm 2014 giảm xuống còn 114 trẻ trai/ 100 trẻ gái, 6 tháng đầu năm 2016 là 103 trẻ trai/100 trẻ gái trở về ngưỡng phát triển tự nhiên.

Để từng bước khắc phục những khó khăn, thách thức trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, duy trì thành quả đạt được trong năm 2016 về mức sinh, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trở về mức phát triển tự nhiên 105 trẻ trai/100 trẻ gái, tình trạng sinh con thứ 3 có giảm ngay từ đầu năm 2016 Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề số 39-NQ/ĐU ngày 29/02/2016 về công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn phường năm 2016 đưa nghị quyết vào sinh hoạt hàng tháng tại các chi bộ tổ dân phố, Nghị quyết số 44-NQ/ĐU ngày 27/4/2016 về việc lãnh đạo chỉ đạo công tác triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020; tham mưu UBND phường xây dựng triển khai các kế hoạch như: Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2016 của UBND phường về việc thực hiện công tác DS/KHHGĐ năm 2016; Kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số - KHHGĐ; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện về DS -KHHGĐ; Kế hoạch mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi phường Cự Khối năm thứ nhất; Quyết định kiện toàn Ban dân số, có thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, hàng quý họp giao ban vào tháng cuối quý đánh giá hoạt động quý trước triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo; tổ chức triển khai ký cam kết thực hiện chính sách dân số đối với công nhân viên cán bộ cơ quan phường.

Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số hoạt động ổn định, hàng tháng tổ chức họp giao ban cộng tác viên để đánh giá hoạt động của tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Tạo mọi điều kiện để Cộng tác viên tham gia tích cực các buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ như ghi chép sổ sách, rà soát, theo dõi đối tượng đi đến, kỹ năng truyền thông tại cơ sở do quận và phường tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, Ban dân số phường chỉ đạo cộng tác viên tập trung rà soát các trường hợp trong độ tuổi sinh đẻ, số phụ nữ 15-49 tuổi chung là 2.238 người và phụ nữ 15-49 tuổi có chồng là 1.680 người, qua đó đã lập danh sách và phân tích, phân loại các trường hợp có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên, tổ chức việc ký cam kết thực hiện chính sách dân số tới các cặp vợ chồng có nguy cơ cao sinh con thứ 3 trở lên.

Công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số/KHHGĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, do đó ngay từ đầu năm Ban DS - KHHGĐ phường đã tham mưu UBND phường tổ chức ký cam kết Hợp đồng trách nhiệm, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố để thực hiện. Đồng thời tập trung tuyên truyền dưới mọi hình thức như: Phối hợp các ngành, Tổ dân phố truyền thông vận động trực tiếp tại cụm dân cư, nhóm đối tượng và hộ gia đình. Đài truyền thanh phường tập trung tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, viết và đưa tin bài về các buổi truyền thông tại cụm dân cư, các hoạt động tư vấn tại trạm y tế phường. Trong 6 tháng đầu năm 2016 Đài truyền thanh phường đã phát và đưa tin bài 1 tuần 2 buổi với thời lượng từ 5 – 7 phút tổng thời lượng 688 phút, 55 buổi với 40 tin bài phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác dân số, căng treo 04 băng zôn khẩu hiệu tại các trục đường chính các đợt tuyên truyền cao điểm, các đợt truyền thông tại hội trường UBND phường và tổ dân phố, tổ chức cấp phát được 350 tờ rơi, 33 tập san tạp chí. Đã tổ chức được 10 buổi truyền thông thu hút 632 người tham dự trong đó: tổ chức hội nghị truyền thông sàng lọc trước sinh và sơ sinh; 01 buổi truyền thông tư vấn kết hợp siêu âm miễn phí cho chị em phụ nữ thuộc đối tượng ưu tiên; 01 buổi diễn đàn thanh niên với vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân thuộc chương trình đề án nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn quận và 5 buổi tuyên truyền lưu động trong dịp hè tại Nhà văn hóa cụm dân cư…

 Về Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2016: Thực hiện tốt các chỉ tiêu áp dụng các biện pháp tránh thai như: Triệt sản nam, nữ là 1/1 đạt tỷ lệ 100%. Đặt vòng là 51/70 đạt tỷ lệ 72.9%. Thuốc tiêm là 8/8 đạt tỷ lệ 100%. Thuốc uống là 122/122 đạt tỷ lệ 100%. Bao cao su là 250/250 đạt tỷ lệ 100%.

Dân số đầu kỳ ngày 01/01/2016 là 8730, nữ là 4.623 người; tính đến ngày 30/6/2016 là 8800 người, nữ là 4.646 người. Tổng số sinh là 65 cháu, giảm 25 cháu tỷ lệ là 7.41%o giảm 2.34%o so với 6 tháng đầu năm 2015. Con thứ 3 là: 2cháu (1 nữ) tỷ lệ là: 3,07%  giảm 0.26% so với 6 tháng đầu năm 2015. Tỷ lệ mất cân bằng giới tính là: 103nam/100 nữ.

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dân số , ngoài các buổi truyền thông tại cơ sở đến các đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nuôi con nhỏ, thanh niên tiền hôn nhân, Đề án tập chung vào vấn đề chăm sóc bà mẹ mang thai thực hiện tham khám tại trạm y tế phường do ban dân số phối hợp với trạm y tế phường thực hiện các hoạt động tư vấn cho chị em phụ nữ đang mang thai và chị em trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện khám phụ khoa, siêu âm vào ngày làm mẹ an toàn 25 hàng tháng. Hoạt động truyền thông, tư vấn cung cấp dịch vụ này đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và ghi nhận của nhân dân, góp phần từng bước nâng cao chất lượng dân số. Trong 6 tháng đầu năm số bà mẹ mang thai trên địa bàn phường được tư vấn sàng lọc trước sinh và sơ sinh là 69 lượt người, trong đó số bà mẹ mang thai tham gia đề án hiện đang quản lý là 28 chị em. Tính đến thời điểm hiện tại hoạt động Đề án đang đi vào ổn định, thu hút chị em tham ra góp phần thực hiện tốt công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh để có thế hệ tương lai khỏe mạnh không bị mắc các dị tật bẩm sinh.

Để phát huy các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và khắc phục những hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2016 Ban dân số kế hoạch hóa gia đình phường xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm như: Tăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức chăm sóc SKSS cho các đối tượng, đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông thuộc chương trình Đề án nâng cao chất lượng dân số, chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng, tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm như tháng hành động quốc gia về dân số, kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12. Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng, đảm bảo cấp phát đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tập trung vận động nhân dân thực hiện quy ước cộng đồng về công tác dân số kế hoạch hoá gia đình tại 13 tổ dân phố. Ký kết hợp đồng trách nhiệm với các ngành đoàn thể, tổ dân phố. Tiếp tục duy trì chế độ cập nhật, thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành đảm bảo thống nhất số liệu.

Với quyết tâm từ phường đến tổ dân phố và việc dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số-KHHGĐ. Công tác DS-KHHGĐ phường Cự Khối năm 2016 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao, từng bước nâng cao chất lượng công tác dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường./.