các bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh cơ sở hoàn thành tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022
Ngày đăng 23/06/2020 | 10:25  | Lượt xem: 262

Năm 2020 là năm Hội CCB các cấp tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022, qua đó đánh giá trực tiếp việc thực hiện các chỉ tiêu đại hội sau nửa nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Ngày 5/3/2020, Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên được Quận Hội chọn tổ chức sơ kết làm trước và đã thành công tốt đẹp. Ngay sau hội nghị, thường trực quận hội đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với toàn bộ lãnh đạo các hội cơ sở chưa tổ chức sơ kết. Nội dung rút kinh nghiệm tập trung vào công tác chuẩn bị báo cáo, văn bản; công tác tổ chức hội nghị, phương pháp tiến hành cũng như việc rà soát nguồn quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ theo tiêu chuẩn, quy định và đặc thù của Hội.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại các phường

Theo kế hoạch dự kiến, các hội cơ sở hoàn thành việc tổ chức hội nghị trước ngày 15/4/2020. Song do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nên công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ của 13 Hội còn lại đã lùi thời gian tổ chức. Đến cuối tháng 5/2020, 13 Hội còn lại đã tổ chức xong hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đánh giá tổng thể, 14 Hội cơ sở đã bám sát kế hoạch hướng dẫn, tổ chức hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành triển khai quán triệt và tổ chức phân công thực hiện theo hướng dẫn của Thành Hội và Quận Hội, trong đó đã hoàn thành các báo cáo thông qua Thường vụ, Ban Chấp hành và gửi về Thường trực Quận Hội đúng thời gian quy định. Kết cấu, bố cục báo cáo đúng, đủ nội dung theo hướng dẫn; Tập trung kiểm điểm sâu kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng hội và nhiệm vụ chính trị cũng như thực hiện chương trình hành động, các đề án của Đại hội Cựu chiến binh cấp trên và cấp cơ sở, Nghị quyết cấp ủy đảng các cấp. Nhiều hội cơ sở đã rà soát đánh giá sát các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội với kết quả thực hiện, minh họa qua các số liệu, hình ảnh cụ thể. Báo cáo cũng chỉ ra được tồn tại, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; vai trò của đội ngũ cán bộ hội các cấp; chỉ ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đồng thời, trên cơ sở đánh giá kết quả, các hội đã bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và đề ra nhiều biện pháp thực hiện. Đặc biệt, nhiều hội đã bám sát, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bổ sung nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn địa phương và của Hội, tiêu biểu như Hội CCB phường Việt Hưng, Phúc Đồng, Đức Giang…

Trong công tác hội nghị, các Hội cũng chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo thời gian, thời lượng, đúng thành phần tham dự hội nghị. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường là chủ tọa đã điều hành hội nghị nghiêm túc và có tổng hợp, kết luận đánh giá rõ các ý kiến tham luận. Các đại biểu tham dự tại hội nghị cũng cơ bản có sự chuẩn bị chu đáo nội dung tham luận, đi sâu đánh giá kết quả nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng. Đề ra nhiều biện pháp mới, cách làm phù hợp. Nhiều ý kiến thẳng thắn nêu ra những tồn tại, hạn chế trong điều hành của đội ngũ cán bộ.

Thường trực Quận Hội dự và phát biểu tại Hội nghị sơ kết các phường

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như việc xây dựng văn bản, có hội còn lồng ghép 2 báo cáo; nội dung đánh giá khuyết điểm còn chung chung; định hướng nhiệm vụ chưa rõ ràng. Còn có hội chưa bám sát những biến động của Hội về tổ chức biên chế v.v…

Nhìn chung, Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội CCB Quận và cơ sở, các hội cơ sở đã hoàn thành nội dung, mục đích yêu cầu đề ra. Hội nghị đã đánh giá tương đối toàn diện các hoạt động của hội trong nửa nhiệm kỳ qua. Bổ sung nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Hội nghị sơ kết đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp hội và cán bộ, hội viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.