các bài viết chuyên sâu

Kết quả công tác Hội Cựu chiến binh quận 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 09/07/2020 | 16:14  | Lượt xem: 249

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn tác động tới hoạt động của hội CCB, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Song, với sự chủ động, công tác hội vẫn đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch đề ra và đã đạt một số kết quả cụ thể như sau:

Tích cực vận động cán bộ, hội viên ham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền, thực hiện QCDC ở cơ sở. Tổ chức 35 buổi với trên 6.500 lượt hội viên học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chủ đề năm 2020. Tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 66-KL/TW, ngày 4/3/2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới. Duy trì thường xuyên hoạt động hiệu quả của 14 tổ CCB - Thương binh dân vận khéo trong nhiệm vụ GPMB, thuyết phục thành công 5 hộ dân trong diện GPMB thực hiện bàn giao mặt bằng. Quận Hội chủ động xây dựng Đề án 02/ĐA-CCB "Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", chỉ đạo Hội CCB phường Cự Khối tổ chức tọa đàm với 57 đồng chí có nhiều ý kiến tham luận có giá trị. Các Hội cơ sở đã quán triệt làm tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng và tham gia đóng góp trên 500 ý kiến góp ý vào văn kiện và tại Đại hội Đảng. Động viên hội viên tích cực tham gia đề cử, ứng cử vào chi ủy, đảng ủy các cấp. Sau Đại hội cấp chi bộ đã có 539 đồng chí hội viên tham gia chi ủy chi bộ (=51% tổng số chi ủy viên); giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ là 243 đồng chí = 55,5%. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường có 889 đồng chí hội viên CCB tham gia đạt tỷ lệ 39%. Sau bầu cử tổ dân phố có 121 đồng chí hội viên trúng cử tổ trưởng TDP đạt tỷ lệ 50,5%. Thực hiện Kế hoạch ủng hộ và đóng quỹ phòng chống dịch Covid-19 và hạn hán xâm nhập mặn. Toàn quận hội đã ủng hộ trên 113 triệu đồng vượt 188% chỉ tiêu.

Trong phát triển kinh tế, Hội CCB Quận đã phối hợp chặt chẽ với NHCSXH và các tổ chức vay vốn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên vay vốn phát triển kinh tế, kinh doanh. Tính đến 30/6, tổng dư nợ toàn Hội đạt 74,56 tỷ tăng 11,672 tỷ vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 là 10%. Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và giải quyết việc làm cho hội viên và con em hội viên góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện Đề àn 03 của Thành Hội, 100% cán bộ, hội viên đã tích cực hưởng ứng, kết quả thu được 177,752 triệu đồng vượt 153% chỉ tiêu. Đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 3 nhà "Nghĩa tình đồng đội", trong đó có 1 nhà hỗ trợ huyện Phú Xuyên với tổng số tiền 90 triệu đồng. Hoạt động tình nghĩa được các cấp hội quan tâm chu đáo. Vào dịp lễ tết đã tổ chức gặp mặt, tặng quà hội viên đau ốm có hoàn cảnh khó khăn.

Công tác phối hợp được quan tâm thực hiện hiệu quả, Hội CCB quận phối hợp với MTTQ tổ chức 2 đoàn giám sát công tác GPMB cũng như công tác hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phối hợp với cơ quan quân sự các cấp động viên, tặng quà 93 thanh niên lên đường nhập ngũ và đón 70 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương tham gia CLB cựu quân nhân. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, đã phối hợp tổ chức gặp mặt 150 đồng chí cựu chiến binh tiêu biểu. Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức nói chuyện truyền thống cho trên 1.000 đoàn viên thanh niên và trên 20 nghìn học sinh các trường phổ thông trên địa bàn nhân dịp 22/12. Phối hợp với công an triển khai kế hoạch phối hợp cựu chiến binh tham gia tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông. Thực hiện Chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh", các cấp hội, đặc biệt, các chi hội đã duy trì thường xuyên, nề nếp chế độ kiểm tra, giám sát và động viên hội viên tham gia bằng hành động, công việc cụ thể góp phần xây dựng các nhà văn hóa, trụ sở cơ quan xanh, sạch, đẹp và trở thành nơi sinh hoạt công đồng hiệu quả.

Chỉ đạo các hội cơ sở sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ và tổ chức thành công hội nghị sơ kết cấp quận. Các cấp hội đã tổ chức 58 buổi với trên 18.529 lượt hội viên tham gia học tập Nghị quyết, thông tin thời sự. Trong 6 tháng, đã kết nạp được 207 hội viên, cấp thẻ 153 hội viên, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương cho 486 đồng chí.

6 tháng cuối năm, Hội CCB tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tham gia tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Củng cố kiện toàn tổ chức hội, đặc biệt đội ngũ cán bộ chi hội, BCH các cấp bảo đảm hoạt động thường xuyên liên tục. Triển khai thực hiện Đề án 02 của Quận Hội, tọa đàm và nắm chắc tình hình tư tưởng, DLXH; nâng cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh chống luận điệu sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Duy trì thường xuyên có hiệu quả hoạt động của các tổ "CCB - Thương binh dân vận khéo"; tổ "CCB tự quản về ATGT". Thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Quận ủy và các hoạt động tình nghĩa nhân ngày 27/7. Tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do nhà nước, địa phương phát động.

Một số hình ảnh hoạt động 6 tháng đầu năm 2020