các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phúc Lợi năm 2022
Ngày đăng 01/01/2023 | 07:35  | Lượt xem: 531

Với kết quả đạt được trong các phong trào thi đua của phường năm 2022, UBMTTQ và các tổ chức thành viên phường Phúc Lợi đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua, góp phần tích cực giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân.

Mặc dù 4 tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp, song hệ thống MTTQ phường Phúc Lợi từ phường đến tổ dân phố đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động. Vận động các tầng lớp Nhân dân sôi nổi thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động; thực hiện chủ đề năm của quận Long Biên “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực UBMTTQ phường đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch hoạt động của năm bảo đảm kịp thời phù hợp với thực tiễn địa phương và triển khai thực hiện tới các tổ chức thành viên, ban CTMT tổ dân phố.. Mỗi thành viên trong UB MTTQ căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, chủ động nắm bắt tình hình, thực hiện tốt việc phối hợp, kiểm tra đôn đốc theo kế hoạch cụ thể, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn. Trong đó công tác phối hợp kịp thời với UBND, các ngành đoàn thể để tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên cả nước gây nhiều thiệt hại về kinh tế, an ninh, đời sống sinh hoạt của nhân dân. Song, Ban thường trực UBMTTQ đã chủ động xây dựng triển khai các chương trình, kế hoạch; phối hợp thực hiện các biện pháp, chủ động trong phòng chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, đã hoàn thành và vượt kế hoạch một số chỉ tiêu quận giao đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ. Một số loại quỹ do MTTQ phường triển khai và phối hợp triển khai như: quỹ “Vì người nghèo” đạt 148,6%; quỹ: Vì biển, đảo Việt Nam” đạt 166,4%; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt 145,9%. Vận động ủng hộ đột xuất gia đình anh Nguyễn Cao Cường tổ 10 gặp hỏa hoạn với số tiền 60.201.000 đồng.

Tặng quà các hộ cận nghèo, hộ khó khăn dịp ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2022

Ban Thường trực UBMTTQ luôn quan tâm công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với các tổ chức thành viên, các ban công tác mặt trận, đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Các chỉ tiêu kế hoạch trong năm của MTTQ đều hoàn thành đạt kết quả cao như: Phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành pháp luật về GPMB, quản lý đô thị, VSMT, phòng chống đại dịch Covid-19, thực hiện 6 QCDC của quận (267/267 công trình xây dựng có phép, niêm yết giấy phép tại chân công trình; thu thuế xây dựng đạt trên 2 tỷ đồng); tích cực phát triển kinh tế và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ công dân. Các phong trào, cuộc vận động đạt kết quả cao như: Thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị”. Trên địa bàn phường triển khai 03 dự án: đường hành lang chân đê, ngõ 201, ngõ 279; Đã tuyên truyền vận động 263/310 hộ nhận tiền đền bù GPMB, 268/310 hộ bàn giao mặt bằng. Giám sát và phối hợp Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường” tổ chức 12 buổi ra quân làm sạch môi trường với 1.570 lượt người tham gia; tổng vệ sinh diệt bọ gậy với hơn 2.000 lượt người tham gia. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tổng vệ sinh vào sáng thứ 7 hàng tuần. Triển khai kế hoạch “Phát động phong trào toàn dân tham gia tự quản giữ gìn VSMT, cảnh quan đô thị”; 15/15 ban công tác mặt trận phát phiếu ký cam kết đến 13 đơn vị; 3782 hộ gia đình, hàng tháng các ban công tác mặt trận báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện của các hộ gia đình cũng như doanh nghiệp. Nhiều tổ dân phố thực hiện có hiệu quả chủ đề năm, vận động xã hội hóa vẽ tranh bích họa các tuyến ngõ được thành phố, quận đánh giá cao.

Hoạt động câu lạc bộ "Tình nguyện vì môi trường" duy trì thường xuyên

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm. MTTQ trích quỹ vì người nghèo tặng quà các hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các dịp với 122 xuất quà trị giá 59.900.000 đồng; Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng 01 hộ nghèo trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội với số tiền 50.000.000 đồng; Hỗ trợ 14 thành viên hộ cận nghèo tham gia đóng BHXH tự nguyện từ tháng 8 đến tháng 12/2022 với số tiền 5.775.000 đồng. Trong năm thoát 03 hộ cận nghèo, không phát sinh hộ mới, hiện toàn phường còn 13 hộ cận nghèo. Duy trì có hiệu quả mô hình “Cộng đồng chung sức giúp nhau giảm nghèo bền vững”, phối hợp các tổ chức thành viên cùng UBND phường đã tập trung huy động các nguồn lực, vận động tổ dân phố, các đoàn thể, tập đoàn Vingroup hỗ trợ giúp đỡ 11 hộ cận nghèo, khó khăn hàng tháng với tổng số tiền 69.600.000 đồng. 

Hỗ trợ hộ gia đình anh Nguyễn Cao Cường gặp hỏa hoạn

Đầu năm, UBMTTQ phường phối hợp với UBND các ngành đoàn thể tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân, tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa. Cuối năm đánh giá nhận xét và tuyên dương các gia đình văn hoá tiêu biểu, cá nhân có thành tích trong thực hiện xanh, sạch, đẹp, văn minh”, các cá nhân thực hiện tốt các cuộc vận động... trong dịp Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tại ngày hội, phường tặng 38 suất quà trị giá 19.000.000 đồng đến các hộ cận nghèo, gia đình khó khăn; các tổ đã biểu dương 97 gia đình văn hóa tiêu biểu 3 năm liền, 38 cá nhân thực hiện tốt các phong trào với tổng số tiền 16.700.000 đồng. Qua ngày hội, tiếp tục truyên truyền vận động nhân dân tích cực thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa. Kết quả bình xét năm 2022 đạt 94,89% hộ đạt gia đình văn hoá.

Hội nghị đại biểu nhân dân phường năm 2022

Tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt nếp sống văn hoá văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các gia đình thực hiện tổ chức đám cưới trang trọng, tiết kiệm, lành mạnh, không phô trương hình thức và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19;  Việc Tang, vận động thực hiện hỏa táng đạt 98,6%. Lễ hội truyền thống hàng năm tổ chức bảo đảm các hoạt động theo đúng quy định. Các hoạt động văn hóa văn nghệ luôn được duy trì trong những ngày lễ lớn, hội nghị của tổ dân phố, của phường mang ý nghĩa thiết thực, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân.

Hoạt động tuyên truyền của Ủy ban MTTQ phường

Phối hợp làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập luôn được chú trọng, kịp thời tôn vinh, khích lệ các em hoc sinh phấn đấu vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, làm tốt công tác dân số, chăm sóc, giáo dục các cháu thanh thiếu nhi trong dịp hè; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực ủng hộ các loại quỹ do địa phương phát động đạt kết quả cao. Tích cực tham gia các hoạt động đẩy mạnh "Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” động viên 100% nam công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Nhóm nòng cốt, tổ hòa giải duy trì hoạt động có hiệu quả, cùng với chính quyền đã hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ ngay tại cơ sở.

Xác định rõ MTTQ ngày càng có vị trí vai trò quan trọng trong việc tham gia giám sát, góp ý xây dựng Đảng, Chính quyền theo quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Ban thường trực UBMTTQ phường chủ động xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm, đã thực hiện giám sát chuyên đề 03 cuộc về công tác quản lý TTĐT-TTXD, GPMB và giải quyết đơn thư; Giám sát thực hiện Nghị quyết TW4, Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Bộ quy tắc ứng xử của thành phố; giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên; Duy trì việc lấy ý kiến đánh giá của công dân về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa; Lấy ý kiến đợt 1, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của 6 trường công lập trực thuộc UBND quận Long Biên trên địa bàn phường; Đóng góp 12 lượt ý kiến vào các văn bản của Đảng; 13 lượt ý kiến đối với chính quyền, 7 lượt ý kiến đối với cán bộ công chức; Thực hiện 02 hội nghị phản biện xã hội, nội dung Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì phản biện về dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và năm 2022; Tham gia các hội nghị phản biện do Ủy ban MTTQ quận chủ trì: dự thảo “Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác BVMT”; “Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất …”; “Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, GPMB; dự thảo luật dân chủ ở cơ sở... Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát các dự án đang triển khai trên địa bàn đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, đúng luật.

Uỷ ban MTTQ phường tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện chương trình, nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đã xây dựng. Tập trung kiểm tra đôn đốc các thành viên, ban công tác mặt trận thực hiện các nhiệm vụ mới, phát sinh theo kế hoạch của quận và phường. Duy trì việc giao ban nhằm đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm trong hoạt động của MTTQ đồng thời ghi nhận, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận của phường. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác Mặt trận.

Phát huy những kết quả đạt được, MTTQ phường Phúc Lợi tiếp tục vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Bên cạnh đó, MTTQ sẽ không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, xứng đáng là niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng giàu đẹp./.

]]>