các bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phường Thượng Thanh 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày đăng 19/07/2019 | 20:05  | Lượt xem: 1114

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND quận Long Biên về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa đình quận Long Biên năm 2019. Bám sát sự chỉ đạo của Trung tâm Y tế quận trong triển khai các hoạt động về công tác DS-KHHGĐ. Ngay từ đầu năm, để thực hiện có hiệu quả công tác DS- KHHGĐ trên địa bàn phường, hoàn thành các chỉ tiêu được giao và từng bước nâng cao chất lượng dân số, UBND phường đã tập trung triển khai thực hiện tốt các hoạt động về DS-KHHGĐ với nhiều giải pháp nhằm từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn phường.

Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Y tế - Dân số/KHHGĐ trên địa phường năm 2019. UBND phường xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động công tác DS-KHHGĐ trong năm; giao chỉ tiêu thực hiện công tác DS-KHHGĐ tới từng tổ dân phố và ký cam kết với ban ngành đoàn thể về thực hiện công tác các nhiệm vụ. Do vậy, qua 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện, công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn phường đã đạt được một số kết quả như sau: Số trẻ sinh trong 6 tháng đầu năm 2019 là 201 trẻ, nữ 91 (tăng 18 trẻ so với cùng kỳ năm 2018), tỷ suất sinh là 7,09%o. Số trẻ sinh con thứ 3 là 06 trẻ ( bằng so với cùng kỳ năm 2018), đạt tỷ lệ 2,98%. Một số chỉ tiêu về KHHGĐ đã đạt kế hoạch giao. Công tác truyền thông, giáo dục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, kết quả trong 6 tháng đầu năm đã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức truyền thông 12 buổi thu hút 1130 lượt người tham dự. Ký cam kết với CB,CB,VC, người lao động cơ quan phường về thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước. Hoạt động Đề án “ Nâng cao chất lượng Dân số quận Long Biên giai đoạn 2016-2020” luôn được phường quan tâm chú trọng, phối hợp với Ban quản lý Đề án  tổ chức các hoạt động truyền thông theo kế hoạch đề ra, phối hợp với Trường Tiểu học Thanh Am tổ chức hội nghị truyền thông cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh khối 4, 5 của trường. Vận động 25 thanh niên khám sức khỏe tiền hôn nhân đạt 100% kế hoạch giao. Trạm y tế phường duy trì hoạt động tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ nuôi con nhỏ từ 0-3 tuổi. Cộng tác viên duy trì công tác tuyên truyền và cấp phát tờ rơi đến từng bà mẹ mang thai về sàng lọc trước sinh và sơ sinh, sàng lọc khiếm thính và sàng lọc tim bẩm sinh... Phối hợp với TYT phường tổ chức triển khai kế hoạch chiến dịch khám sức khỏe người cao tuổi tại các cụm dân cư trên địa bàn phường từ ngày 25/3  đến ngày  5/4/2019. Cộng tác viên cấp phát tờ khai thông tin sức khỏe cá nhân tới NCT tại các tổ dân phố .Trong đợt khám, tổng số người cao tuổi được điều tra lập hồ sơ quản lý sức khỏe là 2070 người, trong đó khám 1658 người đạt 80.1%

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đội ngũ cộng tác viên dân số đã được kiện toàn. Duy trì hàng tháng tổ chức họp giao ban cộng tác viên để đánh giá hoạt động của tháng, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Trong 6 tháng đầu năm, cộng tác viên tập trung rà soát phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, số phụ nữ 15-49 tuổi chung là 7556 người, phụ nữ 15-49 tuổi có chồng là 5335 người, phụ nữ sinh con một bề là 1397 người trong đó một bề gái là 623, một bề trai là 774 người. Qua đó đã tuyên truyền, vận động 115 cặp vợ chồng có nguy cơ cao về sinh con thứ ba ký cam kết về thực hiện chính  sách DS-KHHGĐ.

 Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và cổng thông tin điện tử phường được duy trì thường xuyên, số tin bài đăng trên cổng thông tin điện từ là 16 tin bài, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh là 35 tin bài; kẻ vẽ băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại các trục đường chính trong các đợt truyền thông cao điểm trên địa bàn phường; cấp phát 498 tờ rơi về DS-KHHGĐ tới các gia đình trên địa bàn phường. Hoạt động thu thập, cập nhật thông tin kho dữ liệu điện tử chuyên ngành được duy trì cập nhật thường xuyên đảm bảo theo yêu cầu.

 Để phát huy những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời khắc phục những tồn tại hạn chế, UBND phường xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 như: Tăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức chăm sóc SKSS cho các đối tượng, đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông thuộc chương trình Đề án nâng cao chất lượng dân số, chương trình nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng, tổ chức các hoạt động truyền thông chuyển đổi hành vi về dân số. Đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng, đảm bảo cấp phát đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục duy trì chế độ cập nhật, thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành đảm bảo thống nhất số liệu. Duy trì công tác tuyên truyền, vận động cá biệt tại từng hộ gia đình nhằm thực hiện tốt công tác DS-KHHGĐ; vận động chị em phụ nữ thực hiện chăm sóc SKSS/KHHGD tại trạm y tế phường vào ngày làm mẹ an toàn hàng tháng.

Với sự quyết tâm, nỗ lực từ phường đến tổ dân phố và trên cơ sở việc dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu về dân số - KHHGĐ, UBND phường Thượng Thanh phấn đấu hoàn thành các chỉ được giao góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh hoạt động trong 6 tháng đầu năm:

Đ/c Đào Hồng Chinh - Phó giám đốc TTYT quận dự giao ban với CTV

Hội nghị truyền thông cung cấp kiến thức về chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại cụm dân cư

Hội nghị truyền thông cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho NCT

Quận kiểm tra thực hiện công tác DS-KHHGĐ với phường

Hội nghị kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7, sơ kết công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm