các bài viết chuyên sâu

Kinh nghiệm tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phường Long Biên.
Ngày đăng 16/06/2021 | 09:55  | Lượt xem: 617

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và chu đáo, cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Long Biên diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong cùng một thời điểm, cùng một ngày, trong khi đại dịch bênh Covid – 19 diễn biến phức tạp, do đó ngay từ những bước triển khai đầu tiên, các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực vào cuộc. Có thể nói cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ phường đến tổ dân phố đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử. Từ chủ trương đến việc tổ chức triển khai thực hiện đã chủ động, sáng tạo với những cách làm mới, sáng tạo để đem lại hiệu quả thiết thực.

Ban chỉ đạo bầu cử phường đã cử cán bộ cơ quan, thành viên các tổ bầu cử tham dự đầy đủ hội nghị tập huấn do BCĐ bầu cử quận tổ chức. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị bầu cử sử dụng hòm phiếu, quy định màu phiếu bầu, hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và việc sử dụng dấu của các tổ chức bầu cử... Đặc biệt, BCĐ bầu cử phường đã quyết định trưng dụng 09 cán bộ, công chức, viên chức phường tăng cường xuống 09 đơn vị bầu cử để phối hợp tập huấn cho thành viên tổ bầu cử và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo phường yêu cầu.
 
Tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất: con dấu, tài liệu tuyên truyền về bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, cấp phát đầy đủ, kịp thời tới 9 đơn vị bầu cử. Các tài liệu liên quan đến bầu cử, tiểu sử trích ngang của các ứng cử viên được phát đến từng hộ gia đình. Kinh phí phục vụ cho bầu cử được đảm bảo. Ngoài ra Ban chỉ đạo bầu cử phường đã chủ động xã hội hóa thêm một phần kinh phí đảm bảo đủ nguồn phục vụ cho cuộc bầu cử được thành công.

Ngay sau khi được thành lập, Ban bầu cử phường đã triển khai họp phân công nhiệm vụ của các thành viên theo dõi từng địa bàn, đồng thời thành lập các Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; có nhiệm vụ giúp BCĐ bầu cử giải quyết các nhiệm vụ theo luật định.

MTTQ phường đã làm tốt công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần, dân chủ, đúng luật và sớm trước thời gian quy định. Đồng thời, MTTQ phường đã tổ chức gặp gỡ những người ứng cử với cử tri nơi cư trú và nơi ứng cử. Các đoàn thể tổ chức hội nghị mạn đàm tiểu sử các ứng cử viên tới đoàn viên, hội viên.

BCĐ bầu cử phường đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra và kiểm tra đột xuất công tác chuẩn bị bầu cử tại 9 đơn vị bầu cử. Qua kiểm tra đã kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử ở các điểm bầu cử.

MTTQ, các đoàn thể và nhân dân cũng là những người trực tiếp kiểm tra giám sát tại nơi cư trú và đã phát hiện một số thiếu sót trong việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, từ đó các địa phương đã điều chỉnh kịp thời, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về những tồn tại của những người tham gia ứng cử đại biểu để các cơ quan chức năng xem xét.

Kết quả tốt đẹp

Kết thúc ngày bầu cử (22/5/2021) toàn phường có: 9 khu vực bỏ phiếu. Nhiều khu vực đã hoàn thành sớm việc bỏ phiếu nhưng vẫn đảm bảo đúng luật, đúng 7 giờ tối mới tuyên bố kết thúc bỏ phiếu, không có khu vực bỏ phiếu nào phải kéo dài thời gian bỏ phiếu. Việc kiểm phiếu được bắt đầu và liên tục ngay khi kết thúc bỏ phiếu bầu cử.

Mặc dù do dịch bênh Covid – 19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, nhưng nhìn chung ngày bầu cử được diễn ra đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Tổng số cử tri trong danh sách là 13.669 cử tri, tổng số cử tri đi bầu là 13.587, đạt 99,4%.

Phường Long Biên đã bầu đúng, đủ 03 đại biểu Quốc hội; 03 đại biểu HĐND thành phố; 05 đại biểu HĐND cấp Quận đảm bảo cơ cầu, thành phần đã dự kiến.

Như vậy, sau 4 tháng chuẩn bị tích cực, khẩn trương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của BCĐ bầu cử Quận Long Biên cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn phường Long Biên đã thành công tốt đẹp, với số cử đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, đảm bảo bầu đúng, đủ cơ cấu thành phần, an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng luật, không khí bầu cử phấn khởi, sôi động, có sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện lòng yêu nước, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.

Với kết quả và thành tích đã đạt được trong cuộc bầu cử vừa qua, BCĐ bầu cử phường đã đề xuất BCĐ bầu cử Quận khen thưởng 2 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, thực hiện và phục công tác bầu cử.

Những kinh nghiệm quý báu

Từ những kết quả trên, BCĐ bầu cử phường đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu qua công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử. Đó là:

Thứ nhất: Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác chuẩn bị bầu cử là yếu tố quyết định thắng lợi của cuộc bầu cử, từ việc quán triệt những yêu cầu, nhiệm vụ đến việc kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục những hạn chế, sai sót nếu có.

Thứ hai: Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa các tiểu ban, tổ bầu cử trong công tác chỉ đạo, tạo ra sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ phường đến các đơn vị bầu cử trong việc triển khai công tác bầu cử.

Thứ ba: Đề cao trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bầu cử, phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về thời gian, trình tự, thủ tục bầu cử.

Thứ tư: Coi trọng và phát huy mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử cả về chiều rộng và chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm về nội dung và hình thức từng thời điểm cụ thể.

Thứ năm: Đề cao và thực hiện đúng vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên trong các bước hiệp thương, tổ chức TXCT vận động bầu cử và động viên nhân dân hang hái tham gia công tác bầu cử. Có những giải pháp hay để giúp nhân dân có điều kiện tiếp cận thông tin về các ứng cử viên, có đủ thời gian suy nghĩ, lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng.

Thứ sáu: Lựa chọn con người tham gia tổ bầu cử phải là những người có đủ sức khỏe, trình độ, kinh nghiệm và nhất là có uy tín cao trong tổ dân phố.

Thứ bảy: Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử để BCĐ bầu cử cấp trên nắm bắt và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Như vậy, với những bài học kinh nghiệm của phường Long Biên trong công tác chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử sẽ là kinh nghiệm quý báu cho kỳ bầu cử lần sau, góp phần vào việc xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội./.

Một số hình ảnh Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn phường Long Biên:

Công tác tuyên truyền, trang trí tại trụ sở UBND phường và các điểm bẩu cử
BCĐ bầu cử phường giao ban họp thường xuyên

Ngày hội toàn dân trên địa bàn phường 23/5 tại các đơn vị bầu cử