các bài viết chuyên sâu

Phát huy vai trò gương mẫu của Cựu chiến binh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Ngày đăng 21/02/2023 | 17:01  | Lượt xem: 875

Nhận thức sâu sắc, hiện nay trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước nói chung, phường Đức Giang nói riêng, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường phát tán các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng và dư luận xã hội nhằm xóa bỏ nền tảng tư tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Đảng cũng như Nhà nước ta, Đảng ủy phường chỉ đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) đã triển khai nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới”. Thời gian qua, Hội CCB phường Đức Giang luôn xác định “Tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước” là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu và cũng là tình cảm, tâm nguyện suốt đời gắn bó với Đảng, với chế độ XHCN của 951 cán bộ, hội viên các thế hệ CCB phường Đức Giang. Chính vì vậy, trong các lần thông tin, nói chuyện thời sự của Hội CCB phường hay mỗi buổi sinh hoạt 19 chi hội, hội CCB thường xuyên tuyên truyền, bồi dưỡng để cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ Nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” luôn chủ động, tích cực đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái, phản động, thù địch; kiên quyết bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhiều năm qua, 19/19 chi hội CCB đã tổ chức sinh hoạt chủ đề, tuyên truyền, đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch; cán bộ hội viên tích cực tham gia học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là Đại hội Đảng bộ phường Đức Giang nhiệm kỳ  2020-2025; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cấp ủy các cấp với tinh thần, thái độ nghiêm túc, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong tư tưởng CCB đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Năm 2022 sau đại hội CCB nhiệm kỳ 2022-2027. Hội CCB phường Đức Giang, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy đã kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên là 02 đồng chí trong ban thường vụ hội và 19 chi hội trưởng CCB; định hướng cho cán bộ, hội viên nhận diện thông tin xấu độc đã đăng tải trên không gian mạng; đấu tranh với các biểu hiện của các thế lực thù địch, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch vững mạnh. Nổi bật là Hội CCB phường thường xuyên duy trì giao ban Ban thường vụ theo tháng, giao ban Ban Chấp hành hội theo quý; kịp thời cung cấp thông tin, viết 67 bài chuyên sâu về hiệu quả chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy và hoạt động của UBND, MTTQ và ban ngành đoàn thể, TDP. Trong đó nhiều bài viết tập trung đề cập vai trò CCB trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Hội đã chia sẻ các bài viết, tranh luận về các thông tin không chính xác, các luận điệu xuyên tạc nói xấu lãnh đạo các cấp trên không gian mạng cũng như tại 19 TDP. Vào thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương như kỷ niệm 40 năm thành lập phường Đức Giang (1982-2022); đại hội chi bộ, bầu cử tổ trưởng TDP năm 2022; trước và sau tết nguyên đán Quý Mão; đợt tuyển quân thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự, gọi thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2023; giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm của quận Long Biên trên địa bàn TDP 18, 07, 12… đã và đang diễn ra, xuất hiện không ít vấn đề phức tạp, phát ngôn thiếu xây dựng, quan điểm sai trái, thù địch, gây bức xúc tác động vào CCB và Nhân dân trên địa bàn phường. Hội CCB, trong đó “ Tổ CCB dân vận, hòa giải khéo” “Tổ CCB tự quản về ATGT” thành lập từ năm 2018 luôn là lực lượng nòng cốt, thường xuyên tham mưu, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội và trực tiếp tham gia tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân hiểu rõ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phường Đức Giang luôn ổn định. Cùng với đó, Hội CCB phường thường xuyên hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới. Trong năm 2022 hội đã tổ chức 04 lần thông tin thời sự trong nước và quốc tế; ôn lại truyền thống chiến đâu anh dũng của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 50 năm “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không”. Bên cạnh nội dung giáo dục truyền thống, gần 2000 thầy cô giáo và học sinh THCS Đức Giang và THCS Ngô Gia Tự cùng hàng trăm đoàn viên, cán bộ, hội viên CCB được tuyên truyền về chủ nghĩa yêu nước, vai trò lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đấu tranh cách mạng; tỉnh táo không bị lợi dụng trước các thông sai lệch lấy thông tin chính thống để đấu tranh chống lại thông tin bịa đặt sai trái, phản động. Từ đó giúp cán bộ, hội viên và lớp trẻ nhận diện thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội để phòng tránh, góp phần tô thắm truyền thống yêu nước và cách mạng của phường Đức Giang anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Có thể khẳng định với cách làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực, có trách nhiệm dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội CCB phường Đức Giang đã và đang khẳng định vai trò luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy, chính quyền, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phản bác thông tin sai trái của các thế lực thủ địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tin tưởng rằng, bằng nhiệt huyết, trách nhiệm, phẩm chất kiên trung, gần 1000 cán bộ hội viên CCB phường Đức Giang sẽ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận tư tưởng trong giai đoạn các mạng hiện nay./.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

Phạm Đức Bách UVTV Hội CCB phường Đức Giang     

]]>