các bài viết chuyên sâu

Giang Biên thực hiện tốt công tác tư pháp hộ tịch năm 2020!
Ngày đăng 08/01/2021 | 07:58  | Lượt xem: 234

Bám sát Chương trình công tác của UBND quận, Phòng Tư pháp quận và kế hoạch trọng tâm công tác Tư pháp năm 2020 đã được Chủ tịch UBND phường ký ban hành ngày 18/01/2020; Cán bộ, công chức Tư pháp phường Giang Biên hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, công tác Tư pháp trên địa bàn phường Giang Biên có nhiều chuyển biến tích cực và năm 2020 đạt được một số kết quả sau:

Công tác hộ tịch – chứng thực, Luật Hộ tịch ban hành ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đã đề cao vai trò hết sức quan trọng của công tác đăng ký hộ tịch, nhất là đăng ký khai sinh, cấp Giấy khai sinh và Số định danh cá nhân cho người được khai sinh khi đăng ký khai sinh; quy định xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử để lưu giữ thông tin hộ tịch của cá nhân, kết nối để cung cấp thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; những quy định cải cách mạnh mẽ về trình tự, thủ tục đăng ký hộ tịch, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Cùng với đó, Luật hộ tịch cũng đã quy định cá nhân có quyền lựa chọn cơ quan đăng ký hộ tịch cho mình mà không phải phụ thuộc vào nơi cư trú như trước đây; phạm vi các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài…., đặc biệt Quận Long Biên đã triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn quận. Dịch vụ công mức độ 3,4 có ý nghĩa quan trọng với công tác cải cách hành chính, bởi dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 mang lại sự thuận tiện cho người dân khi họ có thể giao dịch ở mọi lúc, mọi nơi và chỉ cần đến cơ quan hành chính duy nhất một lần để lấy kết quả, đó cũng là cơ sở để hình thành công dân điện tử và hồ sơ, dữ liệu điện tử của công dân. Cụ thể: Khai sinh: 435 trường hợp, tăng 18.8% so với cùng kỳ năm 2019; Khai tử: 50 trường hợp, giảm 13.8 % so với cùng kỳ năm 2019; Kết hôn: 84 trường hợp, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019; Xác nhận tình trạng hôn nhân: 383 trường hợp, tăng 9.5% so với cùng kỳ năm 2019; Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 09 trường hợp, tăng 12.5% so với cùng kỳ năm 2019; Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 05 trường hợp; Cấp trích lục hộ tịch: 193 trường hợp. Chứng thực bản sao từ bản chính: 10898 hồ sơ, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019; Chứng thực chữ ký, điểm chỉ: 245 việc, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019.

(Đ/c Nguyễn Thị Hoài – chủ trì hội nghị triển khai công tác năm)

Công tác hòa giải, Ủy ban nhân dân phường thực hiện kiện toàn 17 Tổ hòa giải và phối hợp với Phòng Tư pháp quận tập huấn cho hòa giải viên mới được kiện toàn, cung cấp những văn bản pháp luật, tài liệu quan trọng như một số quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, một số quy định của Luật đất đai 2013, Pháp luật về hôn nhân và gia đình, tài liệu về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình…, góp phần trang bị cho hòa giải viên những kiến thức cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải, đồng thời Ủy ban nhân dân phường phối hợp với Phòng Tư pháp quận, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cấp phát tờ rơi, tờ gấp có nội dung liên quan đến pháp luật và những vấn đề an sinh xã hội đối với người dân, xây dựng bản tin pháp luật và đời sống phát thường xuyên trên hệ thống truyền thanh phường. Năm 2020 các tổ hòa giải đã nhận 25 việc, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó số vụ việc hòa giải thành đạt 96%, các vụ việc còn lại hiện đang tiếp tục hòa giải theo quy định.

(Hình ảnh hòa giải  tại cơ sở)

(Hội nghị giao ban công tác hòa giải)

Công tác văn bản pháp quy, thực hiện đúng quy trình soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác soạn thảo, ban hành đúng tiến độ, chất lượng. Thực hiện rà soát 02 văn bản quy phạm pháp luật, không có văn bản trái pháp luật.

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trọng tâm là công tác xử phạt vi phạm hành chính.

Công tác trợ giúp pháp lý:  Tổ chức 01 buổi trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn phường.

(Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý đến nhân dân trên địa bàn)

Công tác thi hành án dân sự: Thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thi hành án dân sự và nâng cao chất lượng quản lý các đối tượng án treo, cải tạo không giam giữ. Trong năm quản lý 24 hồ sơ án treo, cải tạo không giam giữ, hoàn thiện 07 hồ sơ án treo đã chấp hành xong thời hạn chuyển công an quận.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật, căn cứ tình hình địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân phường ban hành kế hoạch và phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường và các ban ngành đoàn thể để lựa chọn các nội dung tuyên truyền cho phù hợp. Tổ chức hội nghị tuyên truyền: 5 hội nghị. Nội dung: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019; Bộ luật dân sự năm 2015, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật thi hành án hình sự, …Ngoài ra còn phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền lồng ghép: nội dung an toàn thực phẩm, môi trường, an toàn trật tự giao thông đường bộ, phòng chống tác hại của rượu bia thuốc lá, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em và các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2020. Phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh: 275 lượt, nội dung: Tuyên truyền về vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp 2013 trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật hộ tịch, luật căn cước, Bộ luật dân sự, về Phòng chống tham nhũng, về an toàn giao thông, về vệ sinh an toàn thực phẩm, về đất đai và môi trường, về xử phạt vi phạm hành chính, về bình đẳng giới, về chăm sóc sức khỏe, phòng và chống đuối nước cho trẻ em, cấp phát hơn 10.000 tờ gấp tuyên truyền quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và trách nhiệm pháp lý đối với một số hành vi vi phạm; một số quy định xử phạt vi phạm hành  chính; một số quy định về luật tiếp công dân; một số quy định của Luật tín ngưỡng tôn giáo; quy tắc ứng xử tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo; quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, thuốc lá; một số quy định về kê khai tài sản, thu nhập. Tuyên truyền cổ động trực quan: truyên truyền qua hệ thống bằng zôn, khẩu hiệu, .. Công tác PBGDPL đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn phường, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện để nhân dân được tiếp cận với các văn bản pháp luật, nâng cao kiến thức pháp luật.

Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện kịp thời, hiệu quả và có nhiều đổi mới, hơn nữa còn huy động được sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Sự phối kết hợp, lồng ghép tuyên truyền giữa các ban ngành, đoàn thể đã được thực hiện đa dạng, và được đông đảo nhân dân tham gia. Năm 2020 Công tác cải cách hành chính lĩnh vực Tư pháp cũng được quan tâm và tăng cường thực hiện, cụ thể là việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 lĩnh vực Tư pháp đã đem lại hiệu quả rõ rệt. Công tác hòa giải có nhiều chuyển biến, hoạt động hòa giải đã giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, và người dân được gắn bó với nhau hơn. Từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp, đây là cơ sở tiền đề quan trọng góp phần vào việc đảm bảo và nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật, là nhân tố tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho năm tới./.