các bài viết chuyên sâu

Năm 2020, phường Ngọc Lâm hoàn thành các chỉ tiêu Quận và Nghị quyết HĐND phường giao.
Ngày đăng 11/01/2021 | 09:41  | Lượt xem: 221

.

Năm 2020, thực hiện các chương trình công tác của Quận ủy, kế hoạch của UBND quận Long Biên, Đảng ủy phường đã ban hành 02 chương trình; 11 kế hoạch; 11 nghị quyết lãnh đạo tháng; 04 nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXII. Chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề năm của Quận và Thành phố; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức thành công sáp nhập 29 tổ dân phố thành 14 tổ dân phố và thành lập 1 tổ dân phố mới trên địa bàn ; tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2020-2022 ; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của UBND phường được giao đã hoàn thành. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định; Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị được quản lý chặt chẽ. Các hoạt động văn hoá - xã hội phát triển sâu rộng từ phường đến các tổ dân phố; Công tác chính sách xã hội, an sinh xã hội được duy trì và đảm bảo. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được duy trì thực hiện tốt, đặc biệt đã thực hiện có hiệu quả các nội dung của Mô hình cơ quan điện tử cấp phường và Mô hình hoạt động Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính “thân thiện-gần dân”; bộ máy chính quyền đồng bộ, đủ năng lực, trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức, ý thức trách nhiệm đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Các chỉ tiêu cụ thể như:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 37 tỷ 993 triệu/26 tỷ419 triệu= 143,8%. Trong đó nhiều chỉ tiêu giao vượt kế hoạch như: Thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp: 2 tỷ 244 triệu đồng/ 1 tỷ 948 triệu đồng, bằng 115% KHPL và NQ HĐND giao; Thuế thu nhập cá nhân: 3 tỷ 480 triệu đồng/ 3 tỷ 215 triệu đồng, bằng 108% so với kế hoạch pháp lệnh và nghị quyết HĐND giao; Thu từ quỹ đất công ích và Hoa lợi công sản: 761 triệu đồng/ 600 triệu đồng, bằng 126,9% KHPL và bằng 108,8% NQ HĐND giao; Về công tác GPMB thực hiện dự án xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy: Đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 265/265 thửa đất, xác nhận nguồn gốc đất 246/246 hộ, thông qua Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công khai phương án 216 phương án, UBND quận đã có Quyết định phê duyệt 188 phương án, tổ chức 28 đợt bốc thăm tái định cư cho 178 hộ. Đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB được 157/188 phương án với số tiền 260,2 tỷ đồng; Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng; quản lý môi trường, phòng chống cháy nổ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện đảm bảo đúng qui định và qui chế dân chủ: Quản lý không để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất công. Hướng dẫn kê khai, giải quyết vướng mắc, hoàn thiện hồ sơ và trình UBND Quận cấp được 07 GCNQSD đất và 14 giấy xác nhận đăng ký đất đai. Giải quyết 110 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính.Dự án Xây dựng tuyến đường 40m nối từ đường Nguyễn Văn Cừ đến hết khu Tái định cư phường Ngọc Thụy, quận Long Biên (địa phận qua phường Ngọc Lâm): Đã xác nhận nguồn gốc đất được 265/265 thửa đất, phối hợp với Trung tâm quỹ đất quận lập phương án và niêm yết công khai 105 phương án, tổ chức đối thoại và trình phê duyệt được 82/105 phương án đã công khai, tổ chức chi trả tiền được 65/82 phương án đã phê duyệt. Công tác PCCC được quan tâm, tổ chức tuyên truyền, diễn tập đáp ứng yêu cầu quận. Trong năm không để xảy ra cháy nổ trên địa bàn.Công tác môi trường được quản lý, kiểm tra; Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, quản lý dự án, vệ sinh môi trường:  Ngày 31/3/2020 UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-UBND công nhận phường Ngọc Lâm đạt “Phường đạt chuẩn Văn minh đô thị” năm 2020 và hiện nay toàn bộ 06 tuyến đường, tuyến phố chính trên địa bàn phường được công nhận “Tuyến đường, tuyến phố VMĐT” (gồm: Đường Nguyễn Văn Cừ, phố Ngọc Lâm, phố Nguyễn Sơn, phố Ngô Gia Khảm, phố Long Biên I và phố Long Biên II); Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được thực hiện tốt:  Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”tiếp tục được triển khai sâu rộng đến các tổ dân phố và toàn thể nhân dân trên địa bàn: Năm 2020, có 13/14 Tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “Tổ dân phố văn hóa”; 4858/5122 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" (= 94,8%). Các trường học trên địa bàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019-2020; Về công tác chăm sóc Người có công với cách mạng luôn được quan tâm, chăm lo. Năm 2020, phường đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa 01 nhà tình nghĩa cho ông Ngô Xuân Nghệ - Bệnh binh tổ 7 với số tiền là 35 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các cấp nhân dịp lễ, tết đảm bảo trang trọng, hiệu quả. Công tác giảm nghèo và cứu trợ xã hội luôn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Đầu năm 2020 trên địa bàn phường có 11 hộ nghèo, 27 hộ cận nghèo. Bằng các phương án thoát nghèo được xây dựng từ đầu năm, đến cuối 2020 phường đã thực hiện đúng chủ trương không còn hộ nghèo: hộ thoát nghèo 11/11=100%, hộ thoát cận nghèo 12/27 = 44,44%. Công tác phòng chống đại dịch Covid- 19 trên địa bàn phường được kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định; Ra quyết định 489 trường hợp cách ly. Triển khai rà soát và thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 được lãnh đạo cấp trên và nhân dân trên địa bàn phường ghi nhận, đánh giá cao: Hỗ trợ 1.119 người với số tiền là 1.351.250.000đ thuộc đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, bị mất việc làm; Công tác CCHC, thực hiện mô hình cơ quan điện tử; Mô hình bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thân thiện, gần dân; Mô hình tiếp dân được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả: Thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử; mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC thân thiện gần dân: Năm 2020, tiếp nhận tổng số 10.495 hồ sơ hành chính các loại; trực tiếp và phối hợp giải quyết được 10.416 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,2%), trong đó 39 hồ sơ kỳ trước chuyển sang, còn lại 118 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết (không có hồ sơ giải quyết quá hạn). Duy trì thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản được giữ vững ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh. Công an phường đã chủ động tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của cấp trên. Tăng cường công tác quản lý hành chính và đấu tranh chống tội phạm, quản lý tốt nhân, hộ khẩu, giảm các vụ việc và không để xảy ra trọng án. Đã rà soát, theo dõi, giám sát các đối tượng về từ vùng dịch, các trường hợp thực hiện các biện pháp cách ly tại gia đình, cộng đồng phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường ra quân, kiểm tra, giám sát địa bàn trong việc triển khai và thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2020, bắt 13 vụ = 13 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy; bắt 02 đối tượng truy nã, 01 ổ nhóm = 02 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; điều tra khám phá 02 vụ = 03 đối tượng cố ý gây thương tích,  02 vụ cờ bạc, xử lý 14 trường hợp vi phạm về môi trường; đưa 08 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 09 đối tượng cai nghiện tự nguyện, 01 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng; Công tác quân sự địa phương tiếp tục được quận đánh giá cao: Đảng ủy phường chỉ đạo và tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2020, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu và chất lượng được giao; Tổ chức đăng ký NVQS tuổi 17 cho 128 nam công dân; đăng ký nghĩa vụ DQTV được 80 đồng chí. Tham gia Hội thao lực lượng dân quân tự vệ quận Long Biên năm 2020 đạt 02 giải nhất. Điều động 180 lượt cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân thuộc quyền phối hợp với các lực lượng khác tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường.

Bên cạnh các kết quả đạt được còn một số tồn tại hạn chế như: Năm 2020 chợ Gia Lâm chưa đạt chuẩn mô hình “Chợ an toàn thực phẩm”; Chưa triển khai chuyên đề riêng về công tác quản lý nhà chung cư theo Kế hoạch số 208- KH/QU ngày 09/12/2019 của Quận Ủy; Còn tình trạng một số công trình xây dựng cải tạo nhỏ lẻ phát sinh tại tổ 27 không phép phải xử lý; Còn tình trạng một số hộ gia đình vứt, bỏ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định trên các tuyến đường, tuyến phố; Công tác bàn giao mặt bằng của các hộ diện cắt xén để thực hiện dự án đường 40m còn chậm tiến độ; Dự án cải tạo nâng cấp đường xung quanh chợ Gia Lâm: Còn 4/18 hộ không đồng ý kiểm đếm, bàn giao mặt bằng; Vẫn còn một số đơn thư để kéo dài, chưa được giải quyết dứt điểm. Như trường hợp nhà bà Cao Hải Lý (ĐC: 347 phố Ngọc Lâm) do vướng mắc về hồ sơ, tài liệu giữa các thời kỳ; Hồ sơ 06 hộ gia đình chưa được bồi thường thỏa đáng thiệt hại lún, nứt do thi công dự án nhà ở HDMON Long Biên gây ra. Còn một số tồn tại trong thực hiện Mô hình qua kiểm tra công vụ của quận.

Năm 2021, năm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Bầu cử Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng phường lần thứ XXIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, 03 Chương trình công tác trọng tâm của Quận ủy và 03 Kế hoạch của Đảng ủy; Năm có sự thay đổi lớn về phân cấp, tổ chức, hoạt động bộ máy Chính quyền với việc thành phố thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND cấp phường. Bên cạnh đó, còn không ít khó khăn, thách thức tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường: Công tác GPMB tiếp tục gặp nhiều khó khăn; Công tác quản lý đất công còn nhiều phức tạp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định nhưng tiềm ẩn diễn biến khó lường về phòng cháy chừa cháy, an toàn giao thông... Đặc biệt diễn biến của Đại dịch Covid-19, tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, tác động tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, thu nhập của người lao động và công tác đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả Chủ đề công tác năm 2021 Thành phố Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, chủ đề năm 2021 của quận Long Biên Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng". Phường Ngọc Lâm quyết tâm tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thi đua hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra.