các bài viết chuyên sâu

Thạch Bàn: Đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước
Ngày đăng 19/07/2019 | 20:05  | Lượt xem: 362

Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, xác định công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề có tính chiến lược và lâu dài, không chỉ là nhiệm vụ của riêng cấp nào, ngành nào, mà chính là nhiệm vụ của toàn xã hội. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được cấp ủy, chính quyền phường Thạch Bàn quan tâm, triển khai nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được phát triển một cách toàn diện.

Công tác chăm sóc trẻ em được UBND phường Thạch Bàn quan tâm thực hiện tốt. Toàn phường Thạch Bàn hiện có 5.263 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 25.1% tổng dân số. Hằng năm, UBND phường tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì trẻ em”, triển khai các hoạt động hè, chăm lo cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; tổ chức các hoạt động vui chơi an toàn, bổ ích cho trẻ em trong dịp hè, vui Tết Trung thu....UBND phường thường xuyên quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đảm bảo % trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt  khó khăn được nhận sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền, các ban ngành đoàn thể và được tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn. Các quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ, đảm bảo cho các em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh; 96.5% trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn phường được cấp thẻ BHYT; 100% trẻ em trong các hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

Toàn cảnh Diễn đàn trẻ em năm 2019

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, an toàn cho thanh thiếu nhi, học sinh trong kỳ nghỉ hè, Bộ phận LĐTBXH phường – Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo hoạt động hè chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai, trong đó phân công các thành viên Ban chỉ đạo hè xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể, thu hút đông đảo các em thiếu nhi tham gia.  

UBND phường bàn giao học sinh về sinh hoạt tại các tổ dân phố

Một trong những nét nổi bật của công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên, học sinh dịp hè từ nhiều năm qua đó là việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em. Ban chỉ đạo hoạt động hè phường đã tập trung vào các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi như: Kể chuyện sách hè, tổ chức lớp kỹ năng sống … Bên cạnh đó là các hoạt động chung tay vì cộng đồng, đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà trẻ em nghèo. Đồng thời, duy trì và tổ chức các buổi sinh hoạt tại địa bàn dân cư với các môn được thanh thiếu nhi yêu thích như múa hát tập thể, ca khúc măng non, thể dục nhịp điệu …bên cạnh đó là những nội dung tuyên truyền về kiến thức phòng chống các tệ nạn xã hội, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tổ chức các lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên…

Các em thiếu niên nhi đồng tham gia luyện tập môn thể dục nhịp điệu

Các em thiếu niên tham dự lớp tập huấn kỹ năng sống

Các em thiếu niên nhi đồng luyện tập môn bóng đá

Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, UBND phường phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao quận Long Biên tổ chức tập huấn kỹ năng  cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư tập trung huấn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi trong dịp hè; Ban giám hiệu các trường học phối hợp trong công tác quản lý học sinh trên địa bàn dân cư. Duy trì hiệu quả công tác bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Đến nay, 100% các địa bàn dân cư đều tổ chức sinh hoạt cho trẻ em, nhiều điểm sinh hoạt cả tuần tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Xác định đầu tư cho trẻ em là đầu tư cho tương lai đất nước; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có tính chiến lược lâu dài, là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Để công tác chăm sóc bảo vệ và giáo dục trẻ em trong dịp hè trên địa bàn phường đạt được hiệu quả cao hơn nữa, trong thời gian tới sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã ban hành.

2. Tiếp tục tuyên truyền về Luật trẻ em 2016 và các văn bản pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Huy động sự tham gia tích cực của các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, gia đình và bản thân trẻ em trong thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

3. Tổ chức thăm, tặng quà cho trẻ em sống trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó vươn lên trong cuộc sống và học tập.

4. Tổ chức các hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh cho trẻChuẩn bị công tác bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em sinh hoạt hè từ tổ dân phố, khu dân cư về các nhà trường, duy trì hiệu quả các hoạt động sinh hoạt hè, văn hóa, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao, giao lưu với nội dung bổ ích, hình thức phù hợp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

5. Tổ chức sơ khảo hè cấp phường và chung khảo cấp Quận tiến tới tổng kết hoạt động hè cho các cháu thiếu nhi gồm các môn: ca khúc măng non, múa hát tập thể; kể chuyện sách hè.

6. Rà soát, bổ sung các biển báo, biển chỉ dẫn ở các khu vực ao hồ, ven sông, công trình xây dựng dở dang nhằm phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông.

7. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời những nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn, thương tích trẻ em đặc biệt tai nạn đuối nước và giao thông.

8. Tăng cường công tác rà soát quản lý trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ em có nguy cơ bị xâm hại, lạm dụng để có giải pháp ngăn ngừa, trợ giúp kịp thời. Huy động sự tham gia của các cơ quan, cá nhân, đặc biệt đội ngũ cộng tác viên các tổ dân phố để phát hiện các hành vi xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em. Đồng thời, tập trung giải quyết và can thiệp, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả trường hợp trẻ em bị bạo lực, xậm hại, lạm dụng trên địa bàn phường nếu xảy ra./.