các bài viết chuyên sâu

Quận Long Biên lấy mẫu thực phẩm nông sản xét nghiệm chuyên sâu thực hiện việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
Ngày đăng 21/08/2019 | 09:19  | Lượt xem: 323

Ngày 06/8/2019, UBND quận đã phối hợp với Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội tổ chức lấy 20 mẫu ngẫu nhiên tại một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm, kinh doanh trái cây an toàn để kiểm nghiệm chuyên sâu. Các loại thực phẩm được lấy mẫu gồm: Cải xanh, rau ngót, đậu cô ve, dưa chuột, cà chua, mướp đắng, mận, cam sành, quýt, lê nam phi, táo, bơ sáp, nho xanh, nho đỏ, cherry … ).

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 11/01/2019 của UBND quận Long Biên về Công tác an toàn thực phẩm quận Long Biên năm 2019. Kế hoạch số 100/KH- UBND ngày 04/3/2019 của UBND quận Long Biên về việc duy trì cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn; tăng cường kiểm tra, xét nghiệm thực phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công thương năm 2019.

Ngày 06/8/2019, UBND quận đã phối hợp với Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội tổ chức lấy 20 mẫu ngẫu nhiên tại một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm, kinh doanh trái cây an toàn để kiểm nghiệm chuyên sâu. Các loại thực phẩm được lấy mẫu gồm: Cải xanh, rau ngót, đậu cô ve, dưa chuột, cà chua, mướp đắng, mận, cam sành, quýt, lê nam phi, táo, bơ sáp, nho xanh, nho đỏ, cherry … ).

Ngày 14/8/2019 đã có kết quả phân tích cụ thể như sau:

I. Thông tin về đơn vị kiểm nghiệm

 Trung tâm Kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc - Cục Bảo vệ thực vật. Mã số công nhận của Văn phòng Công nhận chất lượng là: Vilas 168;    Mã số chỉ định của Bộ Nông nghiệp & PTNT: Las NN 62.

II. Kết quả kiểm nghiệm mẫu

2.1. Mẫu quả tươi: tại cửa hàng EUS Fruits số 27 phố Việt Hưng, phường Việt Hưng quận Long Biên, Hà Nội.

TT

Tên mẫu/mã hóa

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Nhận xét

1

Táo mật Nam Phi

01-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2

Nho đen

02-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2.2. Mẫu quả tươi: Tại cửa hàng MR GREEN, số 66 đường Nguyễn Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội.

TT

Tên mẫu/mã hóa

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Nhận xét

1

Táo Envy

03-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2

Nho xanh

04-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2.3. Mẫu rau quả tươi: Tại cửa hàng Vinmart số 68 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

TT

Tên mẫu/mã hóa

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Nhận xét

1

Cải xanh

05-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2

Rau ngót

06-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

3

Bơ sáp đặc biệt

07-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

4

Lê đỏ Nam Phi

08-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

5

Dưa chuột

09-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

6

Đậu cove

10-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2.4. Mẫu quả tươi: Tại cửa hàng F5 Fruits shop, số 230 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề quận Long Biên, Hà Nội.

TT

Tên mẫu/mã hóa

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Nhận xét

1

Cherry

11-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2

Nho móng tay

12-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

3

Cam Navel

13-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2.5. Mẫu rau quả tươi: Tại cửa hàng Coop Food, số 560A Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy quận Long Biên, Hà Nội.

TT

Tên mẫu/mã hóa

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Nhận xét

1

Rau ngót

14-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2

Mướp đắng

15-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

3

Dưa chuột

16-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

4

Cà chua

17-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

5

Mận

18-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2.6. Mẫu quả tươi:: tại cửa hàng Klever fruits; số 560H Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.

TT

Tên mẫu/mã hóa

Chỉ tiêu phân tích

Đơn vị tính

Kết quả

Nhận xét

1

Cam sành

19-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

2

Quýt Úc

20-TT/2019/BBLM-LB

 

Hexaconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Difenoconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Diniconazole

mg/kg

KPH

Đạt

Propiconazole

mg/kg

KPH

Đạt

III. Kết luận về mẫu thử nghiệm

- Các chỉ tiêu về tồn dư thuốc BVTV lựa chọn phân tích là các hoạt chất phổ biến được sử dụng để phòng trừ dịch hại trên đối tượng cây trồng này và có thể được pha trộn vào các loại thuốc BVTV để bảo quản, giấm ủ nhằm giúp cho rau quả để được lâu hơn, tránh bị thối hỏng.

*Kết luận: : 20/20 mẫu rau, quả đảm bảo an toàn với các chỉ tiêu thử nghiệm.

Kết quả phân tích mẫu trên được niêm yết công khai tại Website UBND các phường và đơn vị được lấy mẫu kiểm nghiệm.