các bài viết chuyên sâu

Hiệu quả bước đầu khi đưa cán bộ, công chức phường về sinh hoạt đảng tại chi bộ tổ dân phố
Ngày đăng 05/02/2021 | 14:50  | Lượt xem: 688

.

Phường Phúc Đồng nằm ở giữa trung tâm của quận Long Biên, phường có 3.815 hộ dân với 13.874 nhân khẩu. Đảng bộ phường hiện có 642 đảng viên đang sinh hoạt tại 15 chi bộ, trong đó có 09 chi bộ tổ dân phố, 06 chi bộ còn lại gồm chi bộ Công an và 5 chi bộ nhà trường. Thực hiện Hướng dẫn số 14-HD/BTCTU ngày 20/8/2019 của Ban Tổ chức Thành ủy, Kế hoạch số 201-KH/QU, ngày 23/8/2019 của Quận uỷ Long Biên, từ tháng 10/2019, Đảng uỷ phường Phúc Đồng đã hoàn thành việc giải thể chi bộ cơ quan phường, Đảng uỷ đã giới thiệu 30 đảng viên chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại 9 chi bộ tổ dân phố. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận cao của cấp ủy chi bộ và đảng viên các chi bộ cơ quan phường, bước đầu mang lại nhiều chuyển biến tích cực.

Hội nghị công bố quyết định giải thể chi bộ cơ quan phường

Việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên là cán bộ, công chức được chú trọng: Ngay sau khi công bố Quyết định giải thể chi bộ cơ quan và phương án giới thiệu đảng viên chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố, các đảng viên chi bộ cơ quan phường đã được chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ đang công tác của đảng viên ở cơ quan và nhiệm vụ ở tổ dân phố.

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng: Hàng tháng, tại kỳ sinh hoạt chi bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND và các Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội phường sẽ thông báo kết quả đánh giá cán bộ công chức hàng tháng của các đồng chí về sinh hoạt tại chi bộ để chi bộ nắm được. Chi bộ đánh giá việc thực hiện kế hoạch tu dưỡng của đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền hằng tháng trên cơ sở nội dung đăng ký của từng cá nhân và quá trình rèn luyện thực hiện nhiệm vụ của đảng viên tại cơ quan cũng như về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố, việc tham gia các hoạt động, phong trào của tổ.

Sinh hoạt đảng tại chi bộ tổ dân phố số 4

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối năm: Chi bộ căn cứ vào thông báo kết quả đánh giá cán bộ, công chức năm của Đảng uỷ và UBND phường và các ý kiến đóng góp của đảng viên tại hội nghị kiểm điểm đảng viên cuối năm, từ đó làm căn cứ xếp loại đảng viên và tổ chức bỏ phiếu biểu quyết xếp loại cuối năm; đảm bảo việc đánh giá đảng viên cuối năm công khai, minh bạch.

Trách nhiệm của đảng viên là cán bộ, công chức: Cơ bản các đồng chí là cán bộ công chức phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố chấp hành tốt nghị quyết phân công nhiệm vụ của chi bộ; giúp đỡ chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ như hỗ trợ trong việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; trong việc tổ chức tổng kết hoạt động của tổ dân phố; trong tổ chức các hội nghị lớn của tổ dân phố; giúp đỡ các chi đoàn thanh niên phát triển hơn; tham gia vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần; cùng với chi bộ giải toả mái che, mái vảy, xoá điểm các chân rác thành vườn hoa …Đảng viên chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố cơ bản đã gương mẫu tham gia sinh hoạt đầy đủ, đúng giờ; có ý kiến tham gia đóng góp trong việc xây dựng nghị quyết lãnh đạo của chi bộ. Ngoài ra, một số hội nghị ở tổ dân phố như  Ngày hội đại đoàn kết toàn dân, hội nghị đại biểu nhân dân đảng viên chi bộ là cán bộ công chức phường đều tham gia đầy đủ. Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Quận ủy, của Đảng ủy và các văn bản pháp luật mới cơ bản được các đồng chí đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường tuyên truyền, phổ biến tới đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ kịp thời, đầy đủ giúp chi bộ nắm bắt được nhanh để triển khai thực hiện tốt hơn. Đảng viên chi bộ cơ quan phường thường xuyên tham gia góp ý, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ dân phố, gợi ý các giải pháp, kinh nghiệm hay để chi bộ tổ dân phố nghiên cứu học hỏi và triển khai thực hiện hiệu quả tốt hơn nhiều mặt đã có chuyển biến tốt hơn như trong việc thực hiện chủ đề của quận, chuyên đề của phường về công tác vệ sinh môi trường, công tác TTĐT, TTXD…

Sinh hoạt đảng tại chi bộ tổ dân phố số 10

Sau hơn một năm thực hiện giải thể để đưa đảng viên là cán bộ, công chức phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố đã mang lại nhiều chuyển biến, năng lực lãnh đạo, chất lượng sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố được nâng lên rõ rệt; nội dung sinh hoạt chi bộ thiết thực, cụ thể hơn, được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn gắn với thực tiễn chi bộ do đó giúp đảng viên tham gia ý kiến, không khí sôi nổi hơn; Việc đưa đảng viên của chi bộ cơ quan phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố giúp đảng viên có điều kiện nắm bắt nhanh, kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, những bức xúc chính đáng của người dân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức phường trong giải quyết công việc của nhân dân. Ngoài những ưu điểm, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong việc đưa cán bộ, công chức về sinh hoạt tại tổ dân phố: Việc phát triển đảng viên mới rất khó khăn, vì hiện tại phường gần như hết nguồn kết nạp đảng viên. Công tác quản lý đảng viên là cán bộ, công chức phường khó khăn vì chi bộ chỉ dựa vào kết quả đánh giá cán bộ công chức tháng, năm của Đảng uỷ, UBND phường gửi về.Một số chi bộ chưa mạnh dạn phân công nhiệm vụ cụ thể của chi bộ cho cán bộ là người đứng đầu Đảng uỷ, UBND phường.

Tuy nhiên, có thể nói việc giải thể chi bộ cơ quan phường đưa đảng viên là cán bộ, công chức phường về sinh hoạt tại chi bộ tổ dân phố không chỉ tinh gọn hệ thống tổ chức trong Đảng mà còn tạo ra hiệu quả thực tế, góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ./.