các bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của Đảng bộ Phúc Đồng nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày đăng 20/05/2020 | 10:06  | Lượt xem: 809

Phường Phúc Đồng nằm ở trung tâm của quận Long Biên với diện tích 494,76 ha đất tự nhiên, phường có 3.815 hộ dân với 13.874 nhân khẩu phân bổ ở 09 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 14 chi bộ với 604 đảng viên (trong đó có 09 chi bộ tổ dân phố, 01 chi bộ Công an, 04 chi bộ trường học), số đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị là 538 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Phúc Đồng phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2010-2015, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường đã có nhiều đổi mới, quyết liệt, sát sao hơn; mọi lĩnh vực hoạt động đều được lãnh đạo bằng các Nghị quyết, kế hoạch phù hợp với từng giai đoạn, thời điểm. Trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, kế hoạch công tác đều có sự phân công, kiểm tra, giám sát; kiểm tra hiện trường; dự sinh hoạt với các chi bộ, tổ dân phố nên nhiều công việc khó khăn, phức tạp đã từng bước được tháo gỡ, giải quyết và thực hiện tốt. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền có nhiều tiến bộ; hoạt động của HĐND phường đã đi vào thực chất và từng bước được nâng cao thể hiện qua hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp; qua hoạt động giám sát tập trung vào lĩnh vực cử tri quan tâm, lĩnh vực nhạy cảm nên cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Kinh tế phát triển theo đúng định hướng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, giao thông được đầu tư đồng bộ, bộ mặt đô thị được cải thiện khang trang hơn, công tác giải phóng mặt bằng từng bước đã tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã từng bước đi vào nề nếp. Các hoạt động văn hoá xã hội đã đi vào chiều sâu, hướng về tổ dân phố bằng nhiều hình thức, phương pháp cụ thể; chú trọng khai thác phát huy các thiết chế văn hoá góp phần nâng cao đời sống tinh thần trong nhân dân. Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổ chức bộ máy từ phường đến tổ dân phố được sắp xếp tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Năng lực quản lý điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng có nhiều đổi mới, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được thể hiện rõ nét. Hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi mới. Các chỉ tiêu Đại hội lần thứ XXII đề ra cơ bản đều đạt so với kế hoạch như:

Kinh tế phát triển theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ và có mức tăng trưởng khá; các chỉ tiêu cơ bản đều đạt so với chỉ tiêu Đại hội đề ra: Thu ngân sách hằng năm đều tăng và đạt chỉ tiêu UBND quận giao, bảo đảm cân đối ngân sách phường và chi đầu tư phát triển. Kết quả thu ngân sách 05 năm đạt 124,1 tỷ/28,4 tỷ đồng so với chỉ tiêu Đại hội XXII vượt 420%, mỗi năm tăng thu từ 35-48%. Trong công tác chi ngân sách, UBND phường đã chủ động điều hành và bổ sung kinh phí từ nguồn kết dư năm trước và nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách quận đảm bảo đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ phát sinh, đúng quy định. Căn cứ các tiêu chí chợ văn minh thương mại, UBND phường đã phối hợp với Ban quản lý chợ rà soát, sắp xếp lại các hộ kinh doanh, triển khai cho 100% các hộ kinh doanh trong chợ ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường, ra mắt mô hình an toàn thực phẩm tại chi hội phụ nữ chợ. Năm 2018, 2019 chợ Phúc Đồng được UBND quận Long Biên công nhận “Chợ văn minh thương mại”. Để kinh tế trên địa bàn phường phát triển theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ và thực hiện chủ trương dừng chăn nuôi gia súc trên địa bàn, phường đã tuyên truyền vận động nhân dân không chăn nuôi gia súc trong khu dân cư, đến nay phường chỉ còn 01 hộ chăn nuôi lợn và sẽ chấm dứt trong năm 2020.

Thường trực ĐU, HĐND, UBND, UB MTTQ, các đoàn thể thường xuyên đi kiểm tra công tác TTĐT, TTXD, VSMT, việc thực hiện chủ đề của quận

Công tác xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, trật tự xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực: Trong 05 năm qua phường đã tập trung huy động các nguồn lực từ các nguồn ngân sách, xã hội hóa… để đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội đô thị phục vụ hoạt động cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Tổng số đã đầu tư 23 dự án với tổng kinh phí là 169,7 tỷ đồng. Xác định giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án là nhiệm vụ trọng yếu và hết sức khó khăn, phức tạp nên trong nhiệm kỳ qua Đảng uỷ đã ban hành 04 Nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo thực hiện 05 dự án liên quan đến 1.440 lượt hộ dân với số tiền đã chi trả là 1.513 tỷ đồng. Đến nay Nhân dân cơ bản chấp hành tốt các dự án GPMB; đặc biệt đã khớp nối được tuyến đường 81m và di chuyển gần 200 ngôi mộ vào nghĩa trang mới; tuyên truyền, vận động nhân dân trong thời gian tới không sử dụng 02 nghĩa trang Mai Phúc và Chum Chi - Sài Đồng. Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến tích: Hàng năm, Đảng uỷ đã ban hành nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo UBND phường xây dựng các kế hoạch thực hiện chương trình số 03-CTr/QU của Quận uỷ gắn với thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng và chủ đề công tác hằng năm “Hành động vì một Long Biên Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”. UBND phường đã xây dựng phương án thực hiện mô hình khoán quản địa bàn thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và đã duy trì tổ chức thực hiện cơ bản tốt. MTTQ phường thường xuyên thực hiện giám sát Quy chế dân chủ trong công tác quản lý TTĐT, TTXD và tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định về nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, tích cực tham gia vào công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chỉnh trang mặt tiền, trồng cây xanh, trang trí giỏ hoa mặt tiền nhà và tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần. Công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn phường đã được triển khai quyết liệt, đúng quy định; tổng số công trình xây dựng là 529 công trình. 100%  công trình xây dựng có giấy phép và nộp thuế xây dựng; kịp thời xử lý các trường hợp sai phép. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất­ được quan tâm, nhất là đối với các trường hợp (đủ điều kiện) cấp lần đầu. Trong 5 năm phường đã đề nghị và được quận cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho 84 trường hợp (tăng 7 trường hợp so với chỉ tiêu quận giao) và 05 trường hợp được cấp giấy đăng ký sử dụng đất; đến nay 100% các hộ gia đình đã được cấp giấy chứng nhận, giấy đăng ký quyền sử dụng đất.

Ngày hội Thể dục thể thao tại phường

Các hoạt động văn hoá - xã hội đi vào chiều sâu, thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội: Các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển theo hướng về tổ dân phố, cụm dân cư. Tỷ lệ người thường xuyên tham gia hoạt động thể dục thể thao đạt trên 35%. Đã duy trì, khai thác tối đa hiệu quả hoạt động của nhà văn hoá theo mô hình, đáp ứng tốt hoạt động của tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 93-97%; Tổ dân phố văn hoá đạt tỷ lệ 90% trở lên, vượt so với chỉ tiêu được giao hằng năm. Các trường công lập trên địa bàn phường giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Mầm non Phúc Đồng đạt danh hiệu chuẩn quốc gia mức độ 2. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm. Công tác phổ cập giáo dục đạt từ mức độ 2 lên mức độ 3; tỷ lệ giáo viên và học sinh giỏi hằng năm đều tăng. Công tác y tế, dân số luôn hoàn thành các chỉ tiêu quận giao hàng năm. Triển khai tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, duy trì phường chuẩn quốc gia về y tế cơ sở và đạt tiên tiến về y học cổ truyền. Nâng cao chất lượng chăm sóc  sức khoẻ cho nhân dân, đã khám và chữa bệnh cho 10.215 lượt người, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%. Thực hiện tốt công tác truyền thông, nâng cao chất lượng dân số theo đề án của quận, đã hạ tỷ lệ sinh từ 3,37%o năm 2015 xuống còn 2,86%o năm 2019. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm từ 3,48% xuống còn 2,82%.  Công tác quản lý về an toàn thực phẩm và hành nghề y dược tư nhân được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt.  Việc thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ dân phố quan tâm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định; tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tặng quà nhân dịp tết nguyên đán, các ngày lễ lớn của các cấp tới gia đình chính sách người có công với Cách mạng, đối tượng xã hội, gia đình người nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 5 năm qua đã tặng quà cho trên 2.500 lượt đối tượng với số tiền trên 2 tỷ đồng; giới thiệu cho hơn 1.000 lượt người trong độ tuổi lao động có việc làm. Triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, thực hiện tốt mô hình “Cộng đồng chung tay giúp đỡ nhau giảm nghèo bền vững”, trong 5 năm qua phường đã triển khai vận động quỹ Vì người nghèo được 420.749.000 đồng; đã giảm 30 hộ, đến nay phường còn 8 hộ nghèo với 27 nhân khẩu và 17 hộ cận nghèo với 48 nhân khẩu. Công tác Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng bộ máy điều hành của chính quyền được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu được phát huy, kiểm soát công việc chặt chẽ, sát sao; chủ động sâu sát cơ sở, lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội được giao hàng năm và chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020; chủ động nhận và triển khai các nhiệm vụ mới, khó được quận ghi nhận và đánh giá cao. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Triển khai đồng bộ có hiệu quả nội dung Chương trình số 02-CTr/QU của Quận uỷ giai đoạn 2015-2020. Xây dựng và thực hiện chuẩn hoá cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, chú trọng bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng giải quyết công việc và ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt mô hình cơ quan điện tử; mô hình hoạt động bộ phận “Một cửa” thân thiện, gần dân; mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Hoạt động của HĐND phường, các ban của HĐND có nhiều đổi mới. Đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và quy định của pháp luật. Hoạt động chất vấn, trả lời của đại biểu với cử tri tại các kỳ họp đã thực sự dân chủ, công khai. Hoạt động giám sát của HĐND từng bước được nâng lên. Từ năm 2015 đến nay, HĐND phường đã tiến hành giám sát UBND phường 27 cuộc, tập trung vào các lĩnh vực: Quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác thu, chi ngân sách, công tác quản lý các nhà văn hoá, công tác thu, chi quản lý các quỹ công chuyên dùng. Việc giải quyết ý kiến cử tri có sự đôn đốc, giám sát, nên những kiến nghị, bức xúc của cử tri cơ bản đã được trả lời và giải quyết làm ổn định tình hình trong nhân dân.

Các đoàn thể phường phối hợp tổ chức các hoạt động

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội : Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội thường xuyên được kiện toàn. Nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, bám sát chương trình công tác của Đảng ủy, nhiệm vụ chính trị của phường; nhiệm vụ cấp trên giao; các hoạt động đều được tổ chức hướng về tổ dân phố, cụm dân cư để thực hiện tốt việc tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố và chủ đề năm của quận.

Hội nghị toạ đàm chuyên đề vai trò, trách nhiệm của đ/c BT, PBT trong thực hiện 6 QCDC

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách, nên Đảng ủy phường đã rất quan tâm, chủ động trong việc bàn đưa ra các giải pháp, cách làm sáng tạo để tổ chức thực hiện tại Đảng bộ phường; đặc biệt chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai quán triệt Chương trình số 01-CT/QU, của Quận ủy về Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đảng ủy phường đã xây dựng, triển khai kế hoạch và 04 chuyên đề (Chuyên đề Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; Chuyên đề đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố, chi bộ cơ quan và Chuyên đề Vai trò trách nhiệm của Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 Quy chế dân chủ, đặc biệt Quy chế dân chủ trong công tác GPMB). Hằng năm, Đảng uỷ phường đã chủ động tổ chức quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ, Quận uỷ và xây dựng chương trình hành động với các nội dung phù hợp với tình hình của phường, đảm bảo tính khả thi và tổ chức thực hiện có kiểm tra, giám sát, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt từ 90-98%.. Trong nhiệm kỳ, phường đã thực hiện 02 lần sáp nhập tổ dân phố. Năm 2017, sáp nhập 12 tổ dân phố  thành 5 tổ dân phố, đồng thời sáp nhập các chi bộ, các chi hội đoàn thể tương ứng và đã giảm 49 chức danh. Năm 2019, thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận uỷ, Đảng ủy đã xây dựng Phương án sắp xếp, bố trí người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố và bố trí kiêm nhiệm các chức danh theo đề án của quận (giảm cấp phường 04 chức danh; giảm 06 chức danh cấp tổ dân phố); chỉ đạo UBND phường sáp nhập tổ dân phố số  8+9 thành tổ dân phố số 8. Đến nay còn 09 tổ dân phố và 09 chi bộ, giảm 65 chức danh và chấm dứt 10 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 38 đảng viên mới đạt 108% chỉ tiêu đại hội XXII đề ra. Tỷ lệ đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và chỉ tiêu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: Năm 2015: Đảng bộ được quận công nhận HTTNV, năm 2016: Đảng bộ TSVM, năm 2017, 2018: Đảng bộ đạt TSVM tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ đã phối hợp thành lập 02 chi bộ đảng ngoài doanh nghiệp Nhà nước theo Nghị quyết 09 của Thành ủy. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được coi trọng, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng uỷ, UBKT Đảng uỷ đã kiểm tra giám sát 54 cuộc đối với 162 lượt chi bộ và trên 299 lượt đảng viên. Đã xem xét, xử lý kỷ luật 05 đảng viên với hình thức cảnh cáo 2, khiển trách 3, đảm bảo giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Các Chi bộ đã thực hiện tự kiểm tra, giám sát chuyên đề và thường xuyên được 180 lượt cuộc. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở:Công tác dân vận đã được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo, đổi mới theo hướng sát dân, sát cơ sở, nhất là dân vận chính quyền. Thông qua công tác dân vận, đã kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc, đặc biệt trong công tác GPMB góp phần ổn định tình hình từ cơ sở, tạo không khí dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân.

Với những thành tựu nổi bật toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Phúc Đồng đã vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc và bằng khen của UBND Thành phố 3 năm liền; Đảng bộ phường được Đảng bộ Thành phố tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận khéo giai đoạn 2009-2019; giấy khen của Quận uỷ về thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU giai đoạn 2015-2020.

Từ thực tiễn và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng uỷ rút ra một số bài học kinh nghiệm:

Một là:  Hằng năm, trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Quận giao, Đảng uỷ chủ động cụ thể hoá các nhiệm vụ sát với địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phường và tổ dân phố vào cuộc một cách đồng bộ, tích cực và hiệu quả. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải sát sao, quyết liệt, giao việc phải đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra hiện trường.

Hai là: Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND, các ban Đảng, các phòng ban của UBND quận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của phường. Chủ động báo cáo, đề xuất những công việc khó với lãnh đạo Quận, chủ động tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của phường, không trông chờ, ỷ lại.

Ba là: Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất cao trong cấp uỷ, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể là cơ sở quan trọng, là điều kiện để khẳng định quyết tâm chung, tạo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường.

Bốn là: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua nội dung phải phù hợp, thiết thực, đánh giá, khen thưởng, động viên, nhân điển hình các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Năm là: Có sự nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.