các bài viết chuyên sâu

Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên với mô hình “Dân vận khéo”
Ngày đăng 13/01/2022 | 16:41  | Lượt xem: 711

Nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, Phát huy bản chất “Anh bộ đội cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đặc biệt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm 2021 của Quận Long Biên “Dân vận khéo trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”.

Năm 2021, phường Giang Biên đang thực hiện dự án “Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê Hữu Đuống, đoạn từ cầu Đuống đến đình Hội Xá” với nguồn đầu tư của quận Long Biên. Để công tác giải phóng mặt bằng đạt hiệu quả, bàn giao đúng tiến độ, phường Giang Biên đã triển khai các bước theo đúng quy trình, giao cho các Hội đoàn thể, các chi bộ, tổ dân phố tuyên truyền tới các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng hiểu được tầm quan trọng của dự án, đồng thời người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Đảng ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội phường xác định thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng” là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Do đó, Thường trực Hội Cựu chiến binh phường Giang Biên xác định nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2021 tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) trong toàn phường chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn phường. Hội CCB đã lựa chọn nội dung, đăng ký, triển khai thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực theo định hướng của Đảng ủy. Hội CCB phường xác định rõ trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành, chi hội trưởng, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ để đảm bảo hoàn thành các nội dung đề ra và phù hợp với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của địa phương và của Hội.

Hội Cựu chiến binh phường đã xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch tháng theo biểu ngang, nghiêm túc triển khai tới toàn thể cán bộ, hội viên trong toàn phường về nội dung mô hình “dân vận khéo” trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Hội đã khảo sát thực tế số dự án đang thực hiện trên địa bàn phường: 01 dự án (xây dựng đường hành lang chân đê); tổng số đơn vị, tổ chức, cá nhân trong diện GPMB: 67 trường hợp trong đó 55 hộ thuộc diện GPMB là đất ở, diện tích thu hồi 1.867,7m2 (04 hộ TĐC); đất nông nghiệp: 08 hộ, diện tích thu hồi 308,5m2; đất nông nghiệp công ích do UBND phường quản lý: 12.360,3m2 (Trong đó: khu Bể: 3618,1m2; khu Mơ: 274,6m2; khu Sườn Đê: 8467,7m2); đất công: 300,9m2.

Hội tập trung vào số hộ thu hồi đất ở là 55 hộ dân trong đó có 9 hộ là hội viên Hội CCB và 5 hộ là cựu quân nhân sinh sống ở 2 Tổ dân phố số 5 và Tổ dân phố số 6 phường Giang Biên. Hội CCB đã chủ động phối hợp với UBND phường nắm bắt hoàn cảnh gia đình, đối tượng là hội viên CCB và hội viên là cựu quân nhân ở từng chi hội có diện tích thuộc dự án giải phóng mặt bằng. Thường trực Hội đã chủ động phối hợp với tổ công tác của Quận và phường đến trực tiếp từng hộ dân theo từng giai đoạn.

Giai đoạn khó khăn và quan trọng nhất là đến từng hộ xác định mốc giới, công trình kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất để lên dự thảo phương án đền bù. Hội đến từng hộ cùng tổ công tác nắm tình hình, nghe trực tiếp từng hộ có ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Hội đã tuyên truyền về chủ trương, phương án đường hành lang chân đê đã được triển khai đúng thời điểm mà những năm qua Nhân dân từng mong mỏi, ý kiến qua các đợt tiếp xúc cử tri của quận Long Biên và thành phố Hà Nội. Hội viên và nhân dân phấn khởi đồng thuận cao sau nội dung này đều được hội viên và nhân dân ký biên bản hợp tác, dự thảo phương án gửi các hộ đều được đồng thuận nhất trí cao ( 100%). Sau khi có dự thảo phương án đền bù của quận Long Biên, Hội CCB tham gia họp tổ công tác của Quận, phường và hệ thống chính trị Tổ dân phố về xác định nguồn gốc đất, nhân khẩu của các hộ dân chủ đúng đối tượng các hộ tham dự đều nhất trí. Sau khi có phương án họp xin ý kiến người dân có những vướng mắc hoặc có ý kiến được tổ công tác tiếp thu, kiến nghị giải quyết thấu đáo kịp thời do vậy các hộ đồng thuận cao. Các hộ đã đến trụ sở UBND phường nhận tiền theo giấy mời của Ban QLDA chi trả bồi thường hỗ trợ cho 49/51 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện dự án GPMB, Hội Cựu chiến binh cũng gặp rất nhiều khó khăn như 01 trường hợp hội viên CCB hiện đang ở căn hộ 4 tầng xong dự án lấy vào cắt góc 1,2m2 mất 01 trụ căn nhà, do vì kết cấu căn nhà nên hội viên còn chưa đồng thuận còn có ý kiến, đơn Ban QLDA xem xét, có trường hợp 01 hội viên CCB còn chưa đồng thuận cao lý do diện tích thu hồi 32 m2 (đất vườn) giá đất vườn quá thấp chỉ có 252.000 đồng/ m2 hay 01 hộ không đồng thuận nhận tái định cư tại Đông Trù; nhưng nhiều lần đến tuyên truyền, giải thích, có những cơ chế xin việc, tạo công ăn việc làm cho gia đình, đề xuất với Ban quản lý dự án với những phương án phù hợp từ đó hộ gia đình có vướng mắc đã được giải quyết thoả đáng, đồng thuận ký nhận dự thảo phương án và nhận tiền, bàn giao mặt bằng sớm tiến độ;

Kết quả 100% hội viên CCB đã nhận tiền GPMB 09 hộ và cựu quân nhân là 05 hộ (tổng 14 hộ) bàn giao mặt bằng sớm tiến độ, không có trường hợp chống đối phải cưỡng chế.

Hình ảnh Hội viên Hội CCB và các hộ dân nhận tiền đền bù GPMB thực hiện dự án "Xây dựng đường hành lang chân đê, chỉnh trang mái đê Hữu Đuống, đoạn từ Cầu Đuống đến Đình Hội Xá"

Để có được kết quả như trên, Thường trực Hội đã cùng UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, hệ thống chính trị tổ dân phố phối hợp tuyên truyền giải thích cho Nhân dân và hội viên theo Luật đất đai và chính sách của nhà nước. Lãnh đạo Hội CCB phường, đồng thời cũng là họ hàng trong gia đình, chủ động đến tận gia đình mời anh, chị em, người có uy tín đế tuyên truyền giải thích theo chính sách; từ đó, hội viên đã đồng thuận ký nhận dự thảo phương án và nhận tiền, bàn giao mặt bằng sớm tiến độ. Những hội viên CCB, cựu quân nhân đã nhất trí đồng thuận là nguồn động lực để Nhân dân trong tổ dân phố và Nhân dân ởtuyến đường nhất trí và đồng thuận cao, cho đến nay đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng để dự án thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Có thể nói, kết quả mô hình “Dân vận khéo” của Hội CCB phường Giang Biên trong năm 2021 đã thành công và đạt được thành tích nổi bật được các cấp các ngành ghi nhận. Mô hình “Dân vận khéo” của Hội Cựu chiến binh phường đã được quận Long Biên khen thưởng. Từ những kết quả đạt được, Hội CCB phường tiếp tục phát huy hơn nữa trong công tác dân vận khéo không chỉ trong công tác GPMB và còn nhiều lĩnh vực khác của địa phương góp phần xây dựng phường Giang Biên ngày càng văn minh, giàu đẹp.