Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Địa Chỉ: Số 3 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Email: bbtgpmb_longbien@hanoi.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận là cơ quan trực thuộc UBND quận, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Ban chỉ đạo GPMB Thành phố và các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

Ban là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật;

Ban là cơ quan thường trực của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận, thực hiên các chức năng tham mưu giúp việc cho UBND quận, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của tất cả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn quận.

2. Nhiệm vụ

2.1. Kiểm tra và hướng dẫn UBND phường, Tổ công tác, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB trong việc sử dụng các mẫu biểu;

2.2. Chuẩn bị các nội dung để Hội đồng họp công bố triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án;

2.3. Phối hợp với UBND phường chỉ đạo Tổ công tác họp phân công, triển khai các nhiệm vụ theo quy định;

2.4. Chủ trì phối hợp với các ngành đề xuất tham mưu UBND Quận quyết định những chính sách hỗ trợ đối với các dự án thuộc thẩm quyền UBND Quận;

2.5. Chủ trì phối hợp với các ngành đề xuất tham mưu UBND Quận trình UBND Thành phố những chính sách đặc thù phù hợp địa phương;

2.6. Hướng dẫn Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để báo cáo Hội đồng thẩm định, phối hợp với UBND phường và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB triển khai thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được UBND Quận phê duyệt;

2.7. Xây dựng trình UBND Quận phê duyệt quy chế bắt thăm tái định cư; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bắt thăm tái định cư;

2.8. Đôn đốc, hướng dẫn Tổ công tác thiết lập hồ sơ văn bản đối với các trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành quy trình giải phóng mặt bằng: kiểm đếm, nhận quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt, phương án, nhận tiền, bàn giao mặt bằng, báo cáo Hội đồng và UBND Quận để làm cơ sở giải quyết khiếu nại hoặc cưỡng chế giải phóng mặt bằng thu hồi đất sau này;

2.9. Tham mưu UBND Quận các quyết định cưỡng chế thu hồi đất và thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

2.10. Tham mưu UBND Quận, Hội đồng trả lời đơn thư kiến nghị hoặc trực tiếp trả lời theo thẩm quyền;

2.11. Chủ trì phối hợp với các ngành thuộc Quận xây dựng kế hoạch cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất trình UBND Quận phê duyệt và tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất theo quy định;

2.12. Phối hợp với phòng Quản lý đô thị và Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, GPMB, kiểm tra, khảo sát hiện trường đề xuất và ký hợp đồng thuê đơn vị có tư cách pháp nhân lập phương án dự toán và thực hiện phá dỡ di chuyển, chuyển phòng Quản lý đô thị thẩm định trình UBND Quận phê duyệt đối với những trường hợp chủ sử dụng đất bị cưỡng chế có công trình bị cắt xén, phá dỡ có khả năng mất an toàn, khối lượng lớn hoặc di chuyển máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất;

2.13. Lập dự toán chi phí cưỡng chế, chuyển phòng Tài chính kế hoạch thẩm định trình UBND quận phê duyệt, thực hiện chi trả và thanh quyết toán theo quy định;

2.14. Tiếp nhận đơn khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng do UBND quận giao, xác minh vụ việc, báo cáo kết quả, tham mưu dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

2.15. Thực hiện ủy quyền của Chủ tịch UBND quận tham gia tố tụng các vụ án hành chính liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng.

2.16. Tổng hợp, gửi báo cáo định kỳ công tác giải phóng mặt bằng hàng tháng, quý, 06 tháng và hàng năm trên địa bàn cho Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố;

2.17. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND Quận giao.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban bồi thường GPMB gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

  1. Tổ nghiệp vụ 1.
  2. Tổ nghiệp vụ 2.
  3. Tổ nghiệp vụ 3.

4. Tổ đơn thư.

5. Tổ kế toán – văn thư.

III. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Ban bồi thường giải phóng mặt bằng hiện có 34 người, gồm: 01 Trưởng ban, 04 Phó trưởng ban, 04 chuyên viên và 25 nhân viên hợp đồng.

2. Nhân sự Lãnh đạo Ban:

* Đ/c Nguyễn Tiến Dũng –Trưởng ban

Điện thoại: 0913.321.644

Email: nguyentiendung_longbien@.hanoi.gov.vn

*  Đ/c Nguyễn Quốc Tuấn - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0904.708.836

Email: nguyenquoctuan_longbien@.hanoi.gov.vn  

Đ/c Âu Duy Cường - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0913.324.488

Địa chỉ mail: auduycuong_longbien@.hanoi.gov.vn

Đ/c Âu Anh Dũng - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0932.467.899

Email: auanhdung_longbien@.hanoi.gov.vn

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó trưởng ban

Điện thoại: 0902.178.898

Email: nguyenvanchien_longbien@.hanoi.gov.vn

IV. THÀNH TÍCH

Từ tháng 5/2005 đến nay, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng được Thành uỷ, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, Ủy ban nhân dân Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Năm 2010, Ban bồi thường giải phóng mặt bằng được nhận bằng khen "tập thể lao động xuất sắc" của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Chi bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.