Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

Địa Chỉ: Số 3 - phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Emailbqlda_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng theo các quy đinh hiện hành, bao gồm:

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách Nhà nước của UBND Thành phố và UBND quận;

- Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng bằng vốn huy động của các thành phần kinh tế và các dự án có sự hỗ trợ của nguồn vốn ngân sách;

- Phối hợp với các Ban quản lý dự án của Trung ương và Thành phố thực hiện các dự án của Trung ương, Thành phố trên địa bàn quận.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  quận Long Biên hiện có 49 đồng chí, trong đó có 01 Giám đốc Ban, 04 phó giám đốc Ban; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng  Quận có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Tổ thực hiện dự án 1;

2. Tổ thực hiện dự án 2;

3. Tổ thẩm định - Chuẩn bị đầu tư;

5. Tổ kế toán - tổng hợp;

C. LÃNH ĐẠO BAN  

1. Đồng chí Nguyễn Huy Vinh - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD

Điện thoại: 0983287881

Email: nguyenhuyvinh _longbien@hanoi.gov.vn

2. Đồng chí Đinh Văn Thắng - Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD

Điện thoại: 0912748890

Địa chỉ mail: dinhvanthang_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đồng chí Đỗ Anh Dũng - Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD

Điện thoại: 0904107456

Địa chỉ mail: doanhdung_longbien@hanoi.gov.vn

4. Đ/c Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD

Điện thoại: 0983048679

Địa chỉ mail: nguyenviethung_bqlda_longbien@hanoi.gov.vn

6. Đ/c Lê Thanh Xuân - Phó giám đốc Ban QLDA ĐTXD

Điện thoại: 0983002412

Địa chỉ mail: lethanhxuan_longbien@hanoi.gov.vn

 D. THÀNH TÍCH  

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của  quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2010

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Quyết định số 161/QĐ-UBND ngày 13/01/2010 của UBND Thành phố Hà Nội

2015

Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 của UBND Thành phố Hà Nội khen thưởng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2015.

2. Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Danh hiệu

 thi đua

Số, ngày, tháng, năm của  quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định

2009

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định số 1588/QĐ-TTCP ngày 25/8/2010 của Thủ tướng chính phủ  vì đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2007-2009

 

2009

Bằng khen

Quyết định số 196/QĐ-BKH ngày 13/01/2009 của UBND Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2008

2010

Bằng khen

Quyết định số 2170/QĐ-BKH ngày 14/12/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010

2012

Bằng khen

Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội vì có thành tích trong việc tổ chức triển khai thực hiện công trình cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A đoạn cầu chui - cầu đuống chào mừng 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

2013

Bằng khen

Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 29/1/2013 của UBND Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012

2013

Bằng khen

Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của UBND Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích trong đợt thi đua kỷ niệm 10 năm thành lập Quận Long Biên

2013

Bằng khen

Quyết định số 683/QĐ-LĐLĐ ngày 16/8/2013 của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập quận Long Biên

2014

Bằng khen

Quyết định số 569/QĐ-LĐLĐ ngày 18/8/2014 của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội

2015

Bằng khen

Quyết định số 308/QĐ-BKH ngày 21/01/2015 của UBND Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014

2016

Bằng khen

Quyết định số 547/QĐ-LĐLĐ ngày 22/08/2016 của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành công trình chào mừng 71 năm Quốc khánh 2/9 (2.9.1945-2.9.2016).

2017

Bằng khen

Quyết định số 527/QĐ-LĐLD ngày 21/8/2017 của BCH liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội đã có thành tích hoàn thành tốt công trình chào mừng 72 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2017)

2017

Bằng khen

Quyết định số 8679/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

2018

Bằng khen

Quyết định số 862/QĐ-LĐLD ngày 31/8/2018 của BCH liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội đã có thành tích hoàn thành tốt công trình Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thức XII, nhiệm kỳ 2018-20123.