Xuất bản thông tin

Kết quả hoạt động của các Tổ Dân vận 6 tháng đầu năm 2021

24/06/2021 | 14:54  | Lượt xem: 5
Tính đến tháng 6/2021, trên địa bàn quận Long Biên có 220 Tổ dân vận/222 Tổ dân phố, với tổng số gần 2000 thành viên. Việc kiện toàn Tổ dân vận đảm bảo cơ cấu: đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng,...

Uỷ ban Kiểm tra Quận ủy công bố quyết định giám sát đối với 03 chi bộ trường học trên địa bàn Quận

Ngày đăng 24/06/2021 | 03:25  | Lượt xem: 10
Thực hiện các Quyết định số 45,46,47-QĐ/UBKTQU ngày 21/6/2021 của UBKT Quận ủy về giám sát đối với chi bộ trường Mầm non Hoa Sen, trường tiểu học Ái Mộ A và THCS Thạch Bàn, ngày 24/6/2021, Đoàn...

Kết quả 6 tháng đầu năm thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng”

Ngày đăng 24/06/2021 | 04:31  | Lượt xem: 7
Sáu tháng đầu năm 2021, với sự lãnh đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của Chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, của các ban, ngành, việc thực hiện Kế hoạch...

20210624153018.qd6620_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624152838.qd6619_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624152717.qd6618_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624152555.qd6617_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624143712.qd6616_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624143540.qd6615_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

20210624143418.qd6614_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624143242.qd6613_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

20210624143103.qd6612_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20210624142918.qd6611_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

20210624020035217YQUWSLCU.xlsx

Ngày đăng  | Lượt xem: 6
20210624020035217YQUWSLCU.xlsx

Giao ban Khối Đảng, đoàn thể Quận 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 23/06/2021 | 10:27  | Lượt xem: 205
Sáng ngày 22/6/2021, đồng chí Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã chủ trì hội nghị giao ban Khối Đảng, đoàn thể Quận; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính...

20210623154512.qd6561_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 8

20210623154327.qd6483_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 8

20210623154135.qd6478_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 8

20210623154005.qd6407_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 8

20210623153805.qd6372_signed.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 8

các ban xây dựng đảng