Xuất bản thông tin

20170628_140820.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

20170628_141618.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

quan long bien2.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

Đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận

Ngày đăng 27/06/2017 | 09:13 AM  | Lượt xem: 84
Sáng ngày 26/6/2017, Đại biểu HĐND quận đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV - HĐND quận khoá III tại 08 đơn vị bầu cử trên toàn quận.

gia dinh.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20170628_094355.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20170628_093634.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20170628_093148.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 2

20170628_091837.jpg

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, BTVQU định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2017

Ngày đăng 28/06/2017 | 05:21 PM  | Lượt xem: 42
Nội dung xem tại đây

28.6.2017

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp dân, tham mưu xử lý và giải quyết đơn thư 2017.

Ngày đăng 22/06/2017 | 02:50 PM  | Lượt xem: 22
Sáng ngày 22/6/2017, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Phòng Nội vụ quận Long Biên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng tiếp dân, tham mưu xử lý và giải quyết đơn thư...

Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở cho công chức, viên chức quận Long Biên năm 2017.

Ngày đăng 28/06/2017 | 11:18 AM  | Lượt xem: 55
Sáng ngày 27/6/2017, tại giảng đường, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với phòng Nội vụ quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và xây dựng văn hóa công sở cho công chức, viên...

20170628091956.pdf

Ngày đăng  | Lượt xem: 5

Giao ban lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2017

Ngày đăng 27/06/2017 | 05:18 PM  | Lượt xem: 422
Sáng 27/6/2017, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức hội nghị giao ban với lãnh đạo chủ chốt phường quý II năm 2017.

3.JPG

Ngày đăng  | Lượt xem: 99

2.JPG

Ngày đăng  | Lượt xem: 99

1.JPG

Ngày đăng  | Lượt xem: 1

27.6.2017

Ngày đăng  | Lượt xem: 0

các ban xây dựng đảng