các đơn vị hiệp quản

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

1

Chi cục thuế

Ông Nguyễn Hữu Hùng  – Chi cục Trưởng

38.757.718

2

Kho bạc nhà nước

Ông Đàm Minh Cường – Giám đốc

38.759.459

3

Bảo hiểm xã hội

Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc

36.501.299

4

Hạt quản lý đê số 5

Ông Nguyễn Phú Bích – Hạt trưởng

38.756.585

5

Điện lực Long Biên

Ông Hoàng Minh Giang – Giám đốc

0903.441.238

6

Đội thanh tra GTVT

Ông Đặng Tiến Nam – Đội trưởng

38.730.514

7

Công ty CP MTĐT Gia Lâm

Ông Dương Mạnh Lương – Giám đốc

0914.339.098

8

Đội quản lý thị trường số 16

Ông Nguyễn Sỹ Bình – Đội trưởng

0939.866.688

9

Ngân hàng chính sách xã hội

Ông Lương Việt Cường – Giám đốc

36.500.632

10

Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Ông Nguyễn Minh Hải – Trưởng phòng

0903.475.788
11 Trung tâm Y Tế Ông Phạm Như Dũng - Giám đôc 0243.8725.777