HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Câu lạc bộ cầu lông cơ quan Dân, Đảng phối hợp với phường Cự Khối ra quân vệ sinh môi trường

Ngày đăng 19/12/2017 | 09:35  | Lượt xem: 3086
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường trong việc giữ gìn vệ sinh đồng ruộng. Sáng ngày 16/12/2017, tổ tình nguyện vì Môi trường...

Đảng ủy phường Đức Giang tổ chức hội nghị tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017).

Ngày đăng 18/12/2017 | 04:02  | Lượt xem: 2923
Sáng ngày 17/12/2017 tại hội trường nhà văn hóa phường, Đảng ủy phường Đức Giang đã tổ chức hội nghị tuyên tuyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2017).

Phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (Tháng 12/1972 - 12/2017); sự kiện Thôn Ngọc Trì năm 1972

Ngày đăng 18/12/2017 | 11:41  | Lượt xem: 2971
Sáng ngày 16/12/2017; tại hội trường, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân -Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Thạch Bàn tổ chức hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 45 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện...

Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày đăng 18/12/2017 | 09:51  | Lượt xem: 3098
Ngày 17/12/2017, Đảng ủy phường Thượng Thanh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) tới hơn 800 đảng viên của 38 chi bộ trực thuộc...

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng

Ngày đăng 14/12/2017 | 05:12  | Lượt xem: 3165
Sáng ngày 14/12/2017, tại Hội trường Nhà văn hóa phường Long Biên. Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương...

Ủy ban MTTQ phường Ngọc Lâm tổng kết công tác mặt trận năm 2017

Ngày đăng 14/12/2017 | 04:03  | Lượt xem: 3280
Ngày 13/12/2017, tại nhà văn hóa phường, Uỷ ban MTTQ phường Ngọc Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2017, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Hội LHPN phường Ngọc Lâm tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017

Ngày đăng 14/12/2017 | 08:45  | Lượt xem: 428
Chiều ngày ngày 12/12/2017, tại Nhà văn hóa phường, Hội LHPN phường Ngọc Lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Đảng ủy phường Phúc Đồng sơ kết thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường giai đoạn 2017-2020”

Ngày đăng 13/12/2017 | 07:54  | Lượt xem: 527
Chiều ngày 12/12/2017, tại phòng họp tầng 2, Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát tại các Chi bộ trực...

Hội Cựu chiến binh phường Phúc Đồng tổ chức kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2017

Ngày đăng 13/12/2017 | 07:53  | Lượt xem: 803
Thực hiện kế hoạch công tác hội năm 2017,đựơc sự nhất trí của hội Cựu chiến binh quận Long Biên,Đảng ủy,UBND phường Phúc Đồng, sáng ngày 12/12/2017 tại nhà văn hóa phường, Hội Cựu chiến binh phường...

Phường Sài Đồng tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 – 2017 và công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 – 2020

Ngày đăng 12/12/2017 | 08:14  | Lượt xem: 820
Chiều ngày 12/12/2017, tại hội trường UBND phường, phường Sài Đồng tổ chức tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 và tổng kết công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020.

Đảng bộ phường Đức Giang tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2017

Ngày đăng 12/12/2017 | 02:25  | Lượt xem: 710
Sáng ngày 09/12/2017 tại Phòng họp 305 - trụ sở UBND phường, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đức Giang đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm bình xét, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2017

Hội Cựu chiến binh phường Ngọc Thụy kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam( 6/12/1989 – 6/12/2017), tổng kết hoạt động công tác năm 2017

Ngày đăng 11/12/2017 | 04:29  | Lượt xem: 1514
Sáng ngày 5/12/2017, tại hội trường UBND phường Ngọc Thụy, Hội Cựu chiến binh phường tổ chức mít tinh kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Trao tặng kỷ niệm chương và tổng kết...

Hội Cựu Chiến binh phường Bồ Đề tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập hội và Tổng kết công tác hội năm 2017

Ngày đăng 08/12/2017 | 03:37  | Lượt xem: 703
Sáng 05/12/2017, tại phòng họp 3 - UBND phường, Hội Cựu Chiến binh phường Bồ Đề tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập hội Cựu chiến binh Việt Nam và Tổng kết công tác hội năm 2017

Hội Cựu Chiến binh tổng kết công tác Hội năm 2017

Ngày đăng 08/12/2017 | 09:23  | Lượt xem: 532
Thực hiện sự chỉ đạo của Hội Cựu Chiến binh (CCB) quận Long Biên.Được sự nhất trí của Đảng Uỷ - UBND phường, sáng ngày 6/12/2017, tại hội trường UBND, Hội CCB phường Thượng Thanh tổ chức kỷ niệm...

Hội nghị Quận thẩm định kết quả xây dựng Tổ dân phố văn hóa năm 2017 phường Việt Hưng

Ngày đăng 07/12/2017 | 06:36  | Lượt xem: 372
Chiều ngày 06/12/2017, tại phòng họp phường Việt Hưng, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá quận Long Biên” (BCĐ Phong trào) đã tổ chức hội nghị thẩm định kết quả xây...

Phường Đức Giang bàn giao nhà tình nghĩa gia đình bà Phạm Thị Dục

Ngày đăng 07/12/2017 | 05:41  | Lượt xem: 506
Chiều ngày 05/12/2017, Ban chỉ đạo quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” Phường Đức Giang phối hợp với UBND Quận, Học viện hậu cần tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị Dục – Vợ liệt sĩ Phạm...

Đảng ủy phường Phúc Đồng tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND phường năm 2017

Ngày đăng 06/12/2017 | 11:10  | Lượt xem: 485
Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/QU, ngày 20/11/2017 của Quận ủy Long Biên về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Ngày 04/12/2017,...

Phường Gia Thụy tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017

Ngày đăng 04/12/2017 | 09:06  | Lượt xem: 386
Chiều ngày 01/12/2017, tại nhà văn hóa phường, Đảng ủy - HDND - UBND - UB MTTQ phường Gia Thụy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố (TDP) nhiệm kỳ 2015 – 2017

Công tác an sinh xã hội góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của phường Phúc Lợi năm 2017.

Ngày đăng 02/12/2017 | 08:42  | Lượt xem: 663
Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội vẫn luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng trong sự phát...

Tin Hội LHPN phường tổ chức bàn giao nhà sửa chữa cho hộ nghèo Nguyễn Thị Thọ

Ngày đăng 01/12/2017 | 09:52  | Lượt xem: 530
Thực hiện kế hoạch số 47/KH-BTV ngày 23/8/2017 của Ban thường vụ Hội LHPN quận về việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2017. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Hội LHPN quận, Đảng...