HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Phường Việt Hưng: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017
Ngày đăng 04/11/2017 | 17:34  | Lượt xem: 524

Sáng ngày 04/11/2017, phường Việt Hưng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động TDP NK 2015-2017.

Dự hội nghị có Đ/c Vũ Thị Thành - Quận ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ, Đ/c Ngô Thanh Xuân – PCT UBMTTQ quận, Đ/c Đinh Gia Miền - BTĐU, CTHĐND phường; Đ/c Đinh Quang Luận - Quận ủy viên, PBTĐU, CT UBND phường cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, TT. HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể, BCH công an phường, hiệu trưởng các trường, các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017 và nhiệm kỳ 2018- 2020, TBCTMT, cán bộ dân chính và tổ trưởng liên gia của 15 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, thay mặt TT. UBND phường, Đ/c Âu Thị Lan - PCTUBND trình bày báo cáo kết quả hoạt động TDP NK 2015-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020. Báo cáo đánh giá và ghi nhận những kết quả hoạt động của TDP trong nhiệm kỳ 2018-2020.

Đ/c Đinh Quang Luận - Chủ tịch UBND phường phát biểu tại hội nghị

 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ-HĐND-UBND, của cấp uỷ chi bộ, các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố với tinh thần trách nhiệm đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phường giao và nghị quyết của chi bộ, phối hợp tốt với ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế theo hướng thương mại dịch vụ, tham gia các hoạt động văn hoá xã hội, chấp hành trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, công tác thu thuế, tích cực ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện,...đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của phường.

Đ/c Vũ Thị Thành - QUV, Trưởng phòng Nội vụ quận trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động tổ dân phố nhiệm kỳ 2015 - 2017

 

Báo cáo cũng nêu rõ kết quả bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020. Đến nay, trên địa bàn toàn phường 15/15 tổ dân phố đã tổ chức thành công hội nghị tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2015-2017 và bầu 15 đồng chí tổ trưởng, 15đồng chí tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020. Trong đó, tái cử tổ trưởng dân phố là 8 đồng chí (tổ 2,3,4,5,7,9,11,12); tái cử tổ phó dân phố là 9 đồng chí (tỏ 3,4,5,6,7,8,12,14,15); bầu mới 07đồng chí tổ trưởng tổ dân phố (tổ 1,6,8,10,,14,15,16) và 06 đồng chí tổ phó tổ dân phố (tổ 1,2,9,10,11,16). Do điều kiện sức khỏe và các điều kiện công tác khác, có 05 đồng chí tổ trưởng, 03 đồng chí tổ phó tổ dân phố nghỉ công tác, có 2 đồng chí tổ trưởng (tổ 6,10) chuyển công tác sang làm bí thư chi bộ, 01 đồng chí tổ trưởng kiêm bí thư chi bộ (tổ 3); 01 đồng chí tổ phó chuyển công tác sang làm bí thư chi bộ (tổ 16); 02 đồng chí tổ phó chuyển công tác sang làm tổ trưởng dân phố (tổ 1, 10).

Đ/c Trương Khắc Tiệp - Tổ trưởng TDP số 7 phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại HN tổng kết, có 4 ý kiến phát biểu tham luận đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ trưởng, tổ phó TDP đồng thời cũng nêu ra những khó khăn vướng mắc của TDP trong quá trình hoạt động, các ý kiến phát biểu cũng đã đề ra những giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả hoạt động của TDP trong nhiệm kỳ 2018-2020.

Đ/c Ngô Thanh Xuân - PCT UB MTTQ quận và đ/c Đinh Gia Miền - BT Đảng ủy, CT HĐND phường trao thưởng cho các đ/c Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2015 - 2017 - những cá nhân có đóng góp không nhỏ vào thành tích của từng tổ dân phố nói riêng của của phường nói chung

Tại hội nghị, UBND phường đã biểu dương, khen thưởng 18 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của TDP NK 2015-2017; 08 cá nhân tiêu biểu trong công tác tổ chức tổng kết hoạt động của TDP NK 2015-2017, bầu tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020.

Đ/c Đinh Quang Luận - Quận ủy viên, PBT ĐU, CTUBND phường trao Quyết định công nhận tổ trưởng và Sổ công tác cho các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020

Cũng tại Hội nghị, UBND phường đã công bố, trao quyết định công nhận và sổ công tác cho 15 đồng chí tổ trưởng, 15 đồng chí tổ phó Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và tặng quà chia tay 05 đồng chí tổ trưởng, 03 đồng chí tổ phó tổ dân phố nghỉ không tham gia công tác do điều kiện sức khỏe và các điều kiện công tác khác.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ phường và đội ngũ cán bộ tổ dân phố phường Việt Hưng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhiệm kỳ 2018 - 2020

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Đinh Quang Luận - Quận ủy viên, PBT ĐU, CTUBND phường ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của các tổ dân phố và vai trò trách nhiệm của các đồng chí tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trong nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã góp phần vào kết quả chung của toàn phường, đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh các nội dung nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 -2020 các tổ dân phố cần tập trung chỉ đạo để hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 -2020 đạt được kết quả cao, góp phần xây dựng phường Việt Hưng ngày một văn minh, giàu đẹp.

Nguyễn Thị Thơm - VPHĐND&UBND phường