HOẠT ĐỘNG CÁC PHƯỜNG

Đảng ủy phường Long Biên tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng
Ngày đăng 14/12/2017 | 17:12  | Lượt xem: 3320

Sáng ngày 14/12/2017, tại Hội trường Nhà văn hóa phường Long Biên. Đảng ủy phường Long Biên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khoá XII của Đảng.

Dự hội nghị có đồng chí Lưu Đắc Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng các ngành đoàn thể và toàn bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường Long Biên.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng – Trưởng phòng Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền đạt những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đồng chí Báo cáo viên đã truyền đạt những nội dung trọng tâm của 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19-NQ/TW "về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW "về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TW "về công tác dân số trong tình hình mới". Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cơ bản của các nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề trong việc thực hiện Nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy chi bộ tiến hành triển khai kế hoạch hành động của Đảng ủy thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên tinh thần sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; khuyến khích các hình thức tổ chức đa dạng, sinh động, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, quán triệt Nghị quyết phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị./.

Toàn cảnh hội nghị.